Vill du reagera på det här meddelandet? Registrera dig för forumet med några klick eller logga in för att fortsätta. 
HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

 

 kushoo' and beautifucation of the prayer

Gå ner 
FörfattareMeddelande
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

kushoo' and beautifucation of the prayer Empty
InläggRubrik: kushoo' and beautifucation of the prayer   kushoo' and beautifucation of the prayer Emptytis nov 25, 2008 2:05 pm

Från: Umm-Aicha (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2005-02-25 14:32
Ibadah

--------------------------------------------------------------------------------
Khushoo` and Beautification of the Prayer
People's Levels Regarding Performance of the Prayer
Author: Ibn al-Qayyim
Source: Al-Waabil us-Sayyib (Eng. Trans. by Abu `Iyad as-Salafi)
Article ID : IBD060005 [913]

--------------------------------------------------------------------------------
Ibn al-Qayyim (rahimahullaah) said:

And mankind, with regard to th eir performance of prayer are in five levels:

The First: The level of the one who is negligent and wrongs his soul: He is the one who falls short in performing wudhoo properly, performing the prayer upon its time and within its specified limits, and in fulfilling its essential pillars.

The Second: The one who guards his prayers upon their proper times and within their specified limits, fulfils their essential pillars and performs his wudhoo with care. However, his striving (in achieving the above) is wasted due whisperings in his prayer so he is taken away by thoughts and ideas.

The Third: The one who guards his prayers within the specified limits, fulfils their essential pillars and strives with himself to repel the whisperings, thoughts and ideas. He is busy struggling against his enemy (Shaytaan) so that he does not steal from the prayer. On account of this he is engaged in (both) prayer and jihaad.

The Fourth: The one who stands for the prayer , completes and perfects its due rights, its essential pillars, performs it within its specified limits and his heart becomes engrossed in safeguarding its rights and specified limits, so that nothing is wasted from it. His whole concern is directed towards its establishment, its completion and its perfection, as it should be. His heart is immersed in the prayer and in enslavement to his Lord the Exalted.

The Fifth: The one who stands for the prayer like the one mentioned above. However, on top of this, he has taken and placed his heart in front of his Lord Azzawajall, looking towards Him with his heart with anticipation, (his heart) filled with His love and His might, as if he sees and witnesses Allaah. The whisperings, thoughts and ideas have vanished and the coverings which are between him and his Lord are raised. What is between this person and others with respect to the prayer, is superior and greater than what is between the heavens and the earth. This person is busy with his Lord Azzawajall, delighted with Him.

The First type will be punished, the second type will be held to account, the third will have his sins and shortcomings expiated, the fourth will be rewarded and the fifth will be close to his Lord, because he will receive the portion of the one who makes his prayer the delight and pleasure of his eye. Whoever makes his prayer,the delight and pleasure of his eye, will have the nearness to his Lord Azzawajall made the delight and pleasure of his eye in the hereafter. He will also be made a pleasure to the eye in this world since whoever makes Allaah the pleasure of his eye in this world, every other eye will become delighted and pleased with him.
--------------------------------------------------------------------------------

http://www.salafipublications.com/sps/

As salam alaykom wa rahmatuAllahi wa barakato
UmmAicha
Till överst på sidan Gå ner
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

kushoo' and beautifucation of the prayer Empty
InläggRubrik: hur man uppnår Khushoo' i bönen   kushoo' and beautifucation of the prayer Emptytis nov 25, 2008 10:57 pm

Från: Umm_Amatillaah (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2005-03-30 19:59
Bismillah wal hamdulillah wa salaat wa salaam 'ala ashrafel mursaleen wa ba'd!

Hur man uppnår khushū´ i bönen
Shaykh Hussayn al-Awayshah

--------------------------------------------------------------------------------


Allāh säger:


”Det skall gå de troende väl, De som ber med khushū´”
[Sūrah al-Mu'minūn 23:1-2]

och Han sade också ”... och res er i from ödmjukhet inför Allāh”

Abū Hurayra sade: ”Profeten bad en dag och vände sig sedan om och sade: 'O den och den! Ska du inte slå vakt om och förbättra din bön? Ser inte den som ber hur han ber då han ber? För sannerligen ber han för sin egen skull.'”1

Khushū´ fullbordas på flera olika sätt. Några av de återfinns inom själva bönen och andra utanför.


1. Påminn dig om Döden

Anas sade: ”Profeten sade: 'Påminn er själva om döden då ni ber, för en man som minns döden i sin bön kommer att förbättra den som om han inte trodde att han skulle be en enda bön till efter den. Var försiktiga och sök en ursäkt för varje skeende (handling).'”2

Allāhs Sändebud beordrade muslimerna att minnas döden i sin bön. Detta gjordes då det är ett sätt att försköna bönen. Tanken på döden skapar farhågor i själen och genom det fullbordas handlingar. Det som följer är än mer skrämmande. Hur kommer man undan att pressas samman i graven? Och vad kommer våra svar att bli då vi tillfrågas i graven? Vidare vet vi inte vad vårt slutliga mål kommer att vara; en trädgård vars vidd är som himlarna och jorden eller eld vars bränsle är människor och stenar?

Därmed föreställer sig tjänaren döden och det som följer därefter, följaktligen ber han en bön på samma vis som en man som inte tror att han kommer att be fler böner efter denna. Därför förskönar han sin bön, betraktar sig själv bland en av de döda, förbereder det tygstycke han skall lindas i, skriver sitt testamente och betalar tillbaka skulder till de han är skyldig. Då han vaknar förväntar han sig inte att leva till kvällen, och då kvällen kommer förväntar han sig inte att leva till morgonen.

På detta vis kommer han att utföra bönen, ödmjukt, i underkastelse och gråtande. Mellan hopp och förtvivlan tar han sig an det efterkommande och säger farväl till den här världen. Den är en avskedsbön - en bön för välgång. Genom den tar han farväl till sin familj, sina föräldrar, sina bröder och sina nära och kära, faktiskt till hela världen.

Och här säger han 'Allāhu Akbar' - Allāh är större - Han är i sanning större än alla ting. Han (tjänaren) förringar den här världen och betraktar den som obetydlig. Sedan gör han en inledande åkallelse och säger 'O Allāh, skilj mig från mina synder så som du skiljt öst och väst från varandra.' Han föreställer sig avståndet mellan öst och väst för att sedan göra sig påmind om alla de synder och tillkortakommanden han bär på sina axlar. Han fruktar att han kommer att möta Allāh i detta tillstånd och att döden kommer att nå honom innan han gjort bot, så han åkallar Allāh med denna du´ā', säker och övertygad om att den kommer att besvaras.

Han reflekterar över betydelsen av alla de ord han säger i sin bön, och minns Allāhs Storhet och Makt i sitt hjärta, medan tårarna rinner ned för hans kinder eftersom Paradiset och Helvetet känns närmare honom än hans eget skosnöre. Han personifierar Profetens ord: ”Be en avskedsbön som om du såg Honom, för trots att du inte ser Honom ser Han sannerligen dig.”3

Det är viktigt att vara ständigt medveten om Allāh så att bönen etableras på ett korrekt sätt och så att vi kan vända den här världen ryggen. Om en person är säker på att hans ord hörs och att de når kungen vad kommer han då att säga? Och hur kommer han att tala? Kommer han inte vara noggrann med varje bokstav och varje ord? Hur kommer då den att tala som står framför Den Allhörande, Den Allseende, Den från vilken inget kan döljas?

´Abdullāh ibn Shikhir sade: ”Jag såg Allāhs Sändebud be med oss och från hans bröst hördes ett mumlande läte (pga hans gråt) som en gryta (då den kokar).”4

När ´Umar grät kunde man höra det till den sista raden som nämns i al-Bukhārī. ´Abdullāh ibn Shaddād sade: ”Jag hörde ´Umar gråta då jag stod i sista raden och då han läste:


”Min sorg och min smärta anförtror jag bara Allāh”
[Sūrah Yūsuf 12:86]

Då abū Bakr reciterade gick det knappt att höra det han läste pga hans gråt. Detta beskrev ´Ā'ishah då hon sade: ”Under sin (sista) sjukdom sade Profeten : 'Kalla på abū Bakr så han kan leda folket i bönen’. ´Ā'ishah sade: ’Jag sade: Då abū Bakr leder folket (i bön) kommer de inte att kunna höra något pga hans gråt, kalla därför på ´Umar och låt honom leda folket’. Han sade: 'Kalla på abū Bakr och låt honom leda folket'. ´Ā'isha sade till Hafsah : ’Säg till honom att då abū Bakr tar din plats kan folket inte höra honom pga hans gråt; kalla därför på ´Umar och låt honom leda folket.’ Hafsah gjorde detta och Profeten sade: 'Ni är sannerligen som Yūsufs följeslagare. Kalla på abū Bakr och låt honom leda folket'. Hafsah sade till ´Ā'ishah .’Från dig har jag aldrig haft något gott att hämta’.”5

I en annan hadīth sade ´Ā'ishah: ”Abū Bakr är en känslosam man. Då han står på din plats kan han inte be med folket.”6


2. Reflektera över betydelsen av det man säger under bönen

Då han säger 'Allāhu Akbar' minns han vad dessa ord betyder och hur de beskriver Allāhs Storhet och Makt. Då han söker sin tillflykt hos Allāh från Shaytān - den förbannade - reflekterar han över betydelsen att söka tillflykt och att det innebär att förlita sig och att hålla fast vid Allāh, Den Allhörande som hör Sin tjänare, och Den Allvetande som vet vad Shaytān viskar. Man påminner sig om att genom denna tillflykt öppnar han dörren till allt gott och stänger dörren till allt ont. På samma sätt reflekterar han över betydelsen av bismi-Llāh, tasbīh (SubhānAllāh) och bönerna för Profeten .

Innan en person fullt ut kan förstå meningen bokom dessa ord är det av stor vikt att vända sig till tafsīrböckerna och det ´Ulamā' (de lärda) sagt. Detta gäller hela hans bön och han strävar efter att uppnå detta med hela sin kapacitet och förmåga.


3. Att överge synder och olydnad.


”Allāh förändrar inte ett folks tillstånd, förrän de ändrar sitt sinnelag”
[Sūrah ar-Ra´d 13:11]

Olydnad mot Allah är en barriär mellan oss och khushū´ i bönen. I denna olydnad ingår att hålla fast vid en kvinna med onda vanor och inte skilja sig från henne. Eller att låta en dåraktig person ta hand om ens egendom eller ge ett lån utan vittnen närvarade. Allāhs Budbärare sade: ”Det finns tre (personer) som åkallar Allāh men vars böner inte besvaras: En man vars kvinna är av ond natur och han skiljer sig inte från henne, en man som en annan man har en skuld till men han kallade inte på någon för att bevittna (lånet) och en som överlåter sin egendom till en dåraktig person.”7

Allāh sade också:


”Och ge inte de dåraktiga er egendom”
[Sūrah an-Nisā' 4:5]

Denna olydnad omfattar också den olydnad en fru visar mot sin make och en slav som rymt från sin ägare, som nämns i en hadīth: ”Det finns två (personer) vars bön inte passerar deras huvuden. En tjänare som flytt från sin ägare tills han återvänt och en kvinna som är olydig mot sin make tills hon upphör med det.”8[8].

På samma sätt är lydnad inför Allāh ett sätt att stärka sin khushū´ i bönen, och hjälper till att försköna den. Bland de saker genom vilka detta uppnås återfinns: Att vara barmhärtig mot de föräldralösa, klappa dem på huvudet och att ge dem mat. Om detta sade Profeten : ”Önskar ni att era hjärtan ska bli mjuka och att era behov tillfredställs? Var barmhärtig mot den föräldralöse, klappa honom på huvudet, och ge honom en del av din mat. Då kommer ditt hjärta att bli mjukt och dina behov att tillfredställas.”9


4. Undvik att skratta för mycket

Undvik att skratta för mycket då det är ödesdigert för hjärtat och dess khushū´ som nämns i en hadīth där Allāhs Budbärare säger: ”Skratta inte överdrivet. För säkerligen tar för mycket skratt död på hjärtat.”10


5. Välj lämpliga sysselsättningar

Denna del har en rad olika aspekter:

• Att de är halāl, för Allāh accepterar endast det som är halāl och hälsosamt. Att ta del av olagliga egendomar gör att våra du´ā' avvisas och vår khushū´ förhindras.

• De förhindrar oss inte att be i tid. Om så är fallet, kommer personen att börja fatta beslut på egen hand och tillåta sig själv att försena bönen eller till och med ta igen dem senare för att han missade den tid då de skulle utföras. Han kommer också att tillfråga någon som kommer att ge honom detta svar.

• Att försöka utföra den typ av handlingar - i den utsträckning han kan - som inte är ansträngande och uttröttande så att han kan gå in i bön med ett ödmjukt och ångerfyllt hjärta. Den som är uttröttad och överarbetad måste friska upp sitt sinne och det kommer att gå ut över hans khushū´ i bönen. Profeten beordrade oss att vänta med bönen om maten står på bordet då iqāmah ropats ut. Därför börjar vi med maten och väntar tills vi är klara med den. Detta görs för att undvika att hjärtat ska dras till saker som ligger utanför bönen. Ibn ´Umar berättade att Profeten sade: ”Då en måltid serverats och tiden för bön är inne, börja då med måltiden och skynda er inte (att be) förrän den är avslutad.”11


6. Sysselsätt dig inte överdrivet mycket med det världsliga livet

Anledningen till detta är att det med största säkerhet kommer att ske på det efterkommandes bekostnad. Ta det som är nog för att kläda dig och din familj från den här världen. Om du arbetar på morgonen finns det ingen anledning att arbeta på kvällen. Om du får in en regelbunden summa från affärsverksamhet finns det ingen anledning att utöka denna affärsverksamhet till en rad olika områden. Då kommer du att dela ditt sinne och glömma bort de rättigheter din Herre, du själv och din familj har.


7. Recitera Qur'ānen ofta

Se till att recitera Qur'ānen ofta, och även de du´ā' som fastställts från Profeten . Se också till att läsa de vackra autentiska historier som finns om Profeten . De får hjärtat att mjukna och håller Shaytān på avstånd.


8. Kom tidigt till bönen

Så att din väg till bönen inte är stressig, och därmed går in i bönen upprymd och okoncentrerad.

Abū Qatāda sade att Profeten sade:
”Då ni kommer till bönen skall ni komma i lugn och ro och utan att stressa. Utför det ni hinner med av bönen och fullborda sedan det ni missat.”12

Abū Hurayrah sade att Allāhs Budbärare sade: ”Då det kallas till bönen (och ni är sena) kom inte dit springande, utan kom till bönen i lugn och ro. Det du hinner med hinner du med och det du missar tar du igen. Sannerligen befinner sig den som är på väg till bönen i bön.”13


9. Räta ut raderna, gör dem jämna och fyll ut alla mellanrum

Detta med anledning av att luckorna i raderna är Shaytāns tillhåll, och de platser där han står. I en hadīth sägs det: ”Stå intill varandra i raderna då Shaytān står i mellanrummen.”14

Då Profeten rätade ut följeslagarnas rader brukade han säga: ”Stå lika (mot varandra), skilj er inte åt så era hjärtan inte skiljs åt.”15 Han brukade även säga: ”Antingen rätar ni ut era rader eller så skiljer Allāh era ansikten åt.”16

Då raderna inte rätas ut, genom att göra dem raka och fylla igen alla luckor, skiljs våra hjärtan och våra ansikten åt och det har kraftigt negativ inverkan på vår īmān och tar död på vår khushū´. Följaktligen förättrar vi bönen genom att vi rätar ut våra rader och gör dem jämna som Profeten sade: ”...att räta ut raderna är en del av att fullborda salāh”17 och även ”...att räta ut raderna är en del av bönens skönhet.”18

Må Allah göra oss till dem av hans tjänare som alltid har khushū´ i vår bön, och som är segerika på Hans sanning i detta och nästa liv, āmīn.

Källa: as-Salātu wa athuraha fi Ziyādatil-Īmān wa Tahdibin-Nafs--------------------------------------------------------------------------------

1 Sahīh Muslim.
2 Hasan. Sahīhul-Jāmi´ (nr. 862).
3 Sahīhul-Jāmi´ (nr. 3670).
4 Sahīh abū Dawūd (nr. 839).
5 Sahīh al-Bukhārī.
6 Sahīh al-Bukhārī.
7 Sahīhul-Jāmi´ (nr. 3070).
8 Sahīhul-Jāmi´ (nr. 135).
9 Sahīhul-Jāmi´ (nr. 80).
10 Sahīhul-Jāmi´ (nr.99)
11 al-Bukhārī och Muslim bland andra.
12 al-Bukhārī, Muslim och Ahmad
13 Sahīh Muslim
14 Sahīhul-Jāmi´ (nr. 3448)
15 Sahīh Muslim
16 Sahīh al-Bukhārī
17 Sahīh Muslim
18 Sahīh al-Bukhārī


(C) Stockholm Salaficenter 2004

www.salafi.se
Till överst på sidan Gå ner
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

kushoo' and beautifucation of the prayer Empty
InläggRubrik: The benefit of worshipper's standing before his lord   kushoo' and beautifucation of the prayer Emptytis nov 25, 2008 10:58 pm

Från: Umm_Amatillaah Skickat: 2005-04-12 15:13
Bismillah wal hamdulillah wa salaat wa salaam 'ala sayyid al awwalen wal akhireen, wa ba'd.

The Benefit of the Worshipper's Standing Before His Lord

By Shaykh Alee Hasan al-Halabi

The Prayer is a sanctified and holy moment (mauqif) for the worshipper in the presence of his Lord and Deity in truth. He fulfils (by its performance) his covenants, obligations and statements of confession which are contained within and are required by the testimony that: "There is nothing which has the right to be worshipped except Allah and that Muhammed is His Messenger" and by whose attestation one becomes a muslim.<O:P></O:P>

These covenants, obligations and resolutions: among them are those of belief, those of speech and those of action; and the explanation of that is as follows:<O:P></O:P>

Firstly: The Takbeer: This is a compulsory acknowledgement for the worshipper, both in belief and speech, that Allah is the greatest, greater than everything in His Essence, Attributes and in the rights (owed to Him). Among His rights are the obeying of His commands and refraining from His prohibitions in regard to beliefs, acts of worship, characteristics and manners; in all moments and situations. This acknowledgement penetrates into the various postures of the worshipper during his prayer, from the qiyaam to the rukoo', to the sujood, the verbal confessions he makes and after that into the submissiveness in action; so there does not remain any moment of heedlessness or innattentiveness and there does not remain in his heart that which pushes out the (awareness of the responsibility of fulfilling) the rights of Allah upon His servant; whether it is persons, property, money, family or progeny and among His rights are (His) Magnification, Love (for Him greater than for all else), Fear (of His displeasure and punishment), Hope (in His Mercy) and Obedience.<O:P></O:P>

Secondly: The Rukoo': This is an obligation in action. The worshipper bends his back and (bows) his head during it out of obedience, lowliness and humility to his Deity. So by this he fulfils his covenants of being constant in his obedience, carrying out the orders of his Deity, refraining from His prohibitions, ruling by His Sharee'ah in happiness, adversity and every other situation. The worshipper returns (to fulfil) these covenants and obligations every time he performs the rukoo' both in the obligatory prayers or the supererogatory. Whoever bends his back in the prayer in obedience to Allah and after that rebels from some of His commands or shows boldness towards some of His prohibitions due to the calling of his desire or whim, then he has contradicted his fulfilment of this obligation to the extent of the evil of his action.<O:P></O:P>

Thirdly: The Tasbeeh: This is the statement which the worshipper makes during his rukoo' "How free from every imperfection is my Lord, the Mighty" (Subhaana-rabbiyal-adheem) and in his sujood "How free from every imperfection is my Lord, the Highest" (Subhaan-rabbiyal-a'laa). This is an obligation in speech by which the worshipper declares his Deity free from every defect and shortcoming in His attributes, actions and His rights (over the creation). Among His rights are the declaration of His mightiness in every situation, the placing of obedience to Him before obedience to ones soul or parents, leaders and others besides them. Whoever declares Allah to be free from all imperfections during his rukoo' and sujood and then shows boldness towards His disobedience when he departed from the prayer, he has reduced/diminished his glorification of his Deity to the extent of his disobedience to Him.<O:P></O:P>

Fourthly: The Sujood:This is the extremity in, or the end result of humility; when the worshipper places his noble limbs upon the dust or the earth. The sujood is a covenant in action. It is an obligation due to the absolute obedience owed to the Deity in truth in all situations. There is no exception in this absolute obedience for moments of desire or moments of the whims of the soul (this absolute obedience incorporates all moments and situations). Whoever covers his face with dust (due to the performance of sujood) out of extreme humility, then departs from his prayer and returns to the obedience of the soul in disobedience to Allah, obedience to the creation in disobedience to Allah and the following of whims in disobedience to Allah, then he has been false to himself to the extent of his disobedience (or sin). But whoever does that, then he must repent hastily as the Messenger of Allah has said: "All the progeny of Aadam (constantly) errs and the best of those who constantly err are those who (constantly) repent"[1]<O:P></O:P>

Fifthly: Folding of the hands during the Qiyaam: This is a manifestation from among the manifestations of humility and defeat in front of the Deity in Truth. Among its implications are subservience to the divine commandments in that one does not move except when commanded and one is not at ease or quiescence except when commanded. Whoever sought this position of worship for a few moments and after that lets loose the reigns of his soul then he wanders/trespasses (while ignorant of Allah's rulings) into the greatest of matters (i.e. sins) and he has fallen into a type of deception.<O:P></O:P>

Sixthly: Khushoo': This is a position of total and extreme submissiveness and humility in front of the Deity in Truth and the quiescence/tranquillity of the heart and the limbs. One does not move except where commanded and is not at ease except where commanded. It is an obligation in action due to the necessity of obedience and the abandonment of disobedience to the Deity in Truth. Whoever discharges this obligation during the prayer then contradicts it (behaves otherwise) upon departing from the prayer he has caused diminution/annulment of (his Khushoo') to the extent of his disobedience.<O:P></O:P>

Seventhly: Whatever is repeated in every raka' from among the obligations and covenants in speech such as the repetition of his praises, requesting of guidance to the straight path, the path of those who have blessings bestowed upon them, not of those upon whom is anger and they are the Jews and whoever is like them, nor of those who are astray and they are the Christians and whoever resembles them, and the likes of what is said in the tashahhud and the meanings of the various verses and supplications that are repeated in the prayer: in summary, every movement, every moment of ease, every statement and every action during the prayer, be it an obligation, covenant, resolution or confession from the worshipper in front of his Master and Deity in Truth, which he repeats in every raka', whether it is in the obligatory or supererogatory, makes free his heart, tongue, limbs and feelings from associating partners with Allah. He is a muslim, in submission to Him. He gives for His sake, takes for his sake, acts for His sake, abandons for His sake. He loves for his sake and hates for His sake. The proof for this truth is the saying of Allah (Azzawajall)<O:P></O:P>

{And establish the prayer. Verily the prayer prevents the obscene and evil deeds}[2]<O:P></O:P>

and the saying of the Messenger (sallallahu-alaihi-wasallam}:<O:P></O:P>

"The example of the five prayers is as the example of an abundant flowing river by the side of the door of one of you. He washes every day from it five times."[3]<O:P></O:P>

Therefore know - brother/sister reader - the position and importance of your prayer and establish as it should be truly established and gain happiness from it as Allah desires for you. I ask Allah that he assists us all and has mercy upon us, verily He is the All Hearer, the Responder.<O:P></O:P>

FOOTNOTES<O:P></O:P><O:P></O:P>

1. Reported by [At-Tirmidhi] no. 2501 and [Ibn Majah] no. 4251 and [Ad- Daarimee] 2/303 and [Ahmad] 3/198 with a hasan sanad from Anas bin Malik.<O:P></O:P>

2. Surah Ankabut 29:45<O:P></O:P>

3. Reported by [Muslim] no. 667 from Jaabir.

www.calltoIslam.com
Till överst på sidan Gå ner
Sponsored content
kushoo' and beautifucation of the prayer Empty
InläggRubrik: Sv: kushoo' and beautifucation of the prayer   kushoo' and beautifucation of the prayer Empty

Till överst på sidan Gå ner
 
kushoo' and beautifucation of the prayer
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: Fiqh-
Hoppa till: