Vill du reagera på det här meddelandet? Registrera dig för forumet med några klick eller logga in för att fortsätta. 
HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

 

 Concerning the Hadeeth of Asma' Regarding Hijaab

Gå ner 
FörfattareMeddelande
UmmDaawood al-Jabartiyyah
Admin
UmmDaawood al-Jabartiyyah

Antal inlägg : 147
Ort : al-Madinah an-Nabawiyyah
Registration date : 08-11-20

Concerning the Hadeeth of Asma' Regarding Hijaab Empty
InläggRubrik: Concerning the Hadeeth of Asma' Regarding Hijaab   Concerning the Hadeeth of Asma' Regarding Hijaab Emptyons nov 26, 2008 12:32 pm

Från: Umm-Aicha (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2005-06-03 13:10
Concerning the Hadeeth of Asma' Regarding Hijaab
Question:

In a Hadeeth, Allaah's Messenger (sallAllaahu `alayhi wa sallam) ordered that a woman who reaches puberty is forbidden from showing her hands and face, and that is the Hijaab. Is there any Hadeeth which indicate that covering the face and hands is also compulsory?
Answer:

In his Sunan, Abu Dawud recorded this Hadeeth in the chapter "What a Woman May Show Of Her Beauty." He said, "Ya'qub bin Ka'b Al-Antaki and Mu'mmal bin Al-Fadhl Al-Harani narrated to us, they said; Al-Walid narrated to us from Sa'id bin Bashir, from Qatadah, from Khalid, (Ya'qub said: 'Ibn Durayk') from 'Aishah, may Allaah be pleased with her, that Asma' bint Abu Bakr, may Allaah be pleased with her, entered upon the Messenger of Allaah (sallAllaahu `alayhi wa sallam) and she was wearing a very thin garment. The Messenger of Allaah (sallAllaahu `alayhi wa sallam) turned away and said,
íÇ ÃÓãÇÁ Åä ÇáãÑÃÉ ÅÐ ÈáÛÊ ÇáãÍíÖ áã ÊÕáÍ Ãä íÑí ãäåÇ ÅáÇ åÐÇ æåÐÇ æÃÔÇÑ Åáì æÌåå æßÝíå

"O Asma'! Indeed when a woman begins to menstruate, it is not correct to see from her except this and this." (Abu Dawud no. 4104)

And he pointed to his face and hands."

The Hadeeth is Mursal[1] because Khalid bin Durayk never met 'Aishah, may Allaah be pleased with her. Also, Sa'id bin Bashir Al-Azdi — or Al-Basri as he was originally from Al-Basrah — has been graded trustworthy by some of the scholars of Hadeeth, while Ahmad, Ibn Ma'in, Ibn Al-Madini, An-Nisa'i, Al-Hakim, and Abu Dawud all graded him weak. Muhammad bin 'Abdullah bin Numayr said about Sa'id: "His narrations of Hadeeths are Munkar (rejected), he is nothing," and: "He is not strong in Hadeeth, he narrates Munkar things from Qatadah." Ibn Hibban said, "His memory is poor and he makes enormous mistakes, narrating from Qatadah things that others do not." As-Saji said: "He narrated some Munkar things from Qatadah."

In this Hadeeth, he is narrating from Qatadah. Then, Qatadah is himself a Mudalis,[2] and he is narrating this Hadeeth from Khalid bin Durayk, while the chain also contains Al-Walid, who is, Ibn Muslim and he is a Mudalis, and his Tadlis is the same, and Qatadah is above him in the chain. So with all of this, it is clear that this Hadeeth is weak from many angles.

And with Allaah is the facilitation to do what is right. May Allaah send peace and blessings upon our Prophet Muhammad, his family and his Companions.

____________________________

[1] A Mursal narration is one in which the link between the narrator and the Prophet (sallAllaahu `alayhi wa sallam) is not certain.

[2] A Mudalis is one who commits Tadlis. That is, narrating with wording that does not clearly convey whether he actually heard what he is narrating (say, "From" instead of "Narrated to us," or the like) or, distorting the name of the person he is narrating from so that it will not be obvious that he is narrating from someone whose narrations are disparaged.

Óää ÃÈí ÏÇæÏ

ÈÇÈ ÝíãÇ ÊÈÏí ÇáãÑÃÉ ãä ÒíäÊåÇ

[ 4104 ]

ÍÏËäÇ íÚÞæÈ Èä ßÚÈ ÇáÃäØÇßí æãÄãá Èä ÇáÝÖá ÇáÍÑÇäí ÞÇáÇ ËäÇ ÇáæáíÏ Úä ÓÚíÏ Èä ÈÔíÑ Úä ÞÊÇÏÉ Úä ÎÇáÏ ÞÇá íÚÞæÈ Èä ÏÑíß Úä ÚÇÆÔÉ ÑÖì Çááå ÊÚÇáì ÚäåÇ Ãä ÃÓãÇÁ ÈäÊ ÃÈí ÈßÑ ÏÎáÊ Úáì ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã æÚáíåÇ ËíÇÈ ÑÞÇÞ ÝÃÚÑÖ ÚäåÇ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã æÞÇá íÇ ÃÓãÇÁ Åä ÇáãÑÃÉ ÅÐ ÈáÛÊ ÇáãÍíÖ áã ÊÕáÍ Ãä íÑí ãäåÇ ÅáÇ åÐÇ æåÐÇ æÃÔÇÑ Åáì æÌåå æßÝíå ÞÇá ÃÈæ ÏÇæÏ åÐÇ ãÑÓá ÎÇáÏ Èä ÏÑíß áã íÏÑß ÚÇÆÔÉ ÑÖì Çááå ÊÚÇáì ÚäåÇPermanent Committee for Research and Verdicts

Fatawa Islamiyah, Vol. 7, Pages 186-188, DARUSSALAM

Other subjects of interest:

Science Of Hadeeth--------------------------------------------------------------------------------
2005 www.FatwaIslam.Com
Fatwa - Islamic Rulings - Islamic Scholars
Till överst på sidan Gå ner
http://www.salafisystrar.se
 
Concerning the Hadeeth of Asma' Regarding Hijaab
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: Kläder/Till salu-
Hoppa till: