HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

Dela
 

 Fyra grunder i Tauhid (Essay)

Gå ner 
FörfattareMeddelande
'Aaishah

'Aaishah

Antal inlägg : 378
Registration date : 08-11-24

Fyra grunder i Tauhid (Essay) Empty
InläggRubrik: Fyra grunder i Tauhid (Essay)   Fyra grunder i Tauhid (Essay) Emptyons nov 26, 2008 7:44 am

From: MSN NicknameAmatullah_08 (Original Message) Sent: 8/30/2004 10:00 PM
Bismillah
As salamo alaikum wa rahmatullahi wa barakato

Amina (UmmAicha) undrade vad vi gick igenom på lektionen och det var då Muhammad ibn Abdul-Wahhabs essay om de fyra grunderna i Tauhid som Abu Huraira hade översatt från arabiska till svenska och artickeln finns att hämta på www.salafipublications.com under kategorin Tawheed. Detta är dåra vad jag hann skriva ner.


1.Visa tacksamhet när man ges: Tacksamhet till de förtjänster som ges till oss och det består utav tal och handling. Detta kan delas upp i två kategorier:
1.1 Shukr - Tal och handling när man får något utöver det som man fås konstant.
1.2 Hamd - Tal, tackar för något som fåtts konstant.

2. Ha tålamod när man prövas.

3. Vända sig till förlåtelse när man har syndat.

Detta är grunden till lycka!

Hanafiyyah: Ibrahims väg. Byggd på tauhid (monotheism), fri från shirk (mång guda dyrkan), byggd på sunnahn, fri från bid'a (innovationer), byggd på lydnad, fri från synd. Kortfattat, följa sanningen och avvisa lögnen.


FÖRSTA GRUNDEN

Moshriken (mång guda dyrkare) bekännde att Allah är Skaparen men de gjorde fortfarande shirk i deras dyrka, därför så kan man inte säga att de är muslimer. Om någon bekräftar Allahs Rubbobiyyah (Skapare, Ägare, Upprätthållare) förs den inte in i Islam för det utan den har endast kommit en bit på vägen. Det som de måste bekänna är tauhid al Ulohiyyah (Allahs ensamrätt inom dyrka).


Det andra vi gick igenom var två hadither från An Nawawis 40 hadith samling där Ibn Uthaymeen har dragit ett par nyttor från dem.

Abu Huraira sa att Profeten (sall'Allahu 'alayhi wa sallam) sa: "Från det goda i en människas Islam är att han avstår från det som inte berör honom." (At-Tirmithi m.fl. hadith nr 12)

NYTTOR
1. Islam salmar allt gott
2. Människan ska överge det som han/hon inte har med att göra
3. den som gör sig upptagen med saker som den inte har med att göra visar att ens Islam är svag.
4. Människan ska sträva efter de goda sakerna i hennes religion.

Anas ibn Malik sa att Profeten (sall'Allahu 'alayhi wa sallam) sa:

"Ingen av er tror förrens han älskar till sin bror det han älskar till sig själv." (Bukhari & Muslim hadith nr 13)

1. Ingen komplett tro förrens den följer hadithen.
2. Varning för avundsjuka!! (Att man känner hat att Allah välsigna den tjänsten på någon annan.

Det var kortfattat det jag hade och om jag skrivit något fel är det från mig och Shaytaan och det goda från Allah.
As salamo alaikum wa rahmatullahi wa barakato!
Till överst på sidan Gå ner
'Aaishah

'Aaishah

Antal inlägg : 378
Registration date : 08-11-24

Fyra grunder i Tauhid (Essay) Empty
InläggRubrik: De fyra reglerna   Fyra grunder i Tauhid (Essay) Emptyons nov 26, 2008 7:45 am

rom: MSN NicknameUmm_Amatillaah Sent: 3/12/2005 11:41 AM
Bismillah wal hamdulillah wa salaat wa salaam 'ala habibina, sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa 'ala 'aalihi wa sahbihi wa sallam!
As salamu 'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatoh

Här är artikeln som jag skrev om tidigare. May Allah grant us steadfastness upon His Oneness and not let our hearts after He has guided it to His light, Allahumma ameeen!


De fyra reglerna
Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (radhiyâ Allâhu ´anh)


Jag ber Allâh den Ädle, den Väldiga Tronens Herre, att Han ser efter dig i Dunyâ och Âkhirah, att Han välsignar dig var du än är och att Han gör dig från de som tackar när de får, har tålamod när de prövas och ber om förlåtelse när de syndar. Sannerligen är dessa tre exempel på lyckan.

Du skall veta, må Allâh vägleda dig till lydnad gentemot Honom, att Hanîfiyyah är Ibrâhîm’s religion; att du endast dyrkar Allâh och uppriktigt tillägnar Honom religionen, precis som Han, ta´âlâ, sade,

”Och Jag skapade inte Jinn och människan förutom för att dyrka Mig.” (adh-Dhâriyât: 56)

Så när du vet att Allâh skapade dig för att dyrka Honom, skall du veta att dyrkan inte heter dyrkan förutom med Tawhîd, precis som Salâh inte heter Salâh förutom med rening. Så när Shirk träder in i dyrkan, fördärvas den, likt smuts när den träder in i rening. Så när du vet att om Shirk blandas med dyrkan, förstör den och nollställer gärningen och får dess verkställare bli från Eldens eviga invånare, inser du att din viktigaste obligation är att ha kännedom om detta. Så jag hoppas att Allâh gör dig uppriktig från denna fälla, och det är den Shirk med Allâh som Han, ta´âlâ, talade om,

”Sannerligen förlåter inte Allâh att man gör Shirk med Honom, men Han förlåter allting annat än det till den Han önskar.” (an-Nisâ’: 48)

Och det är med kunskap om de fyra reglerna som Allâh, ta´âlâ, nämnde i Sin Bok:

Första regeln:

Att du vet att de Kuffâr som Allâh’s sändebud, sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam, stred mot, medgav att Allâh, ta´âlâ, är Skaparen och Upprätthållaren, men att det inte fick dem att träda in i Islâm. Bevis till det är Hans, ta´âlâ, Uttal,

”Säg (O Muhammad)! ”Vem skänker er uppehälle från himlen och jorden? Eller vem är det som har makten över hörseln och synen? Vem tar ut den levande ur den döde och tar ut den döde ur den levande? Vem är det som upprätthåller angelägenheterna?” De kommer säga, ”Allâh.” Säg (O Muhammad)! ”Skall ni då inte frukta (Honom)?”” (Yûnus: 31)

Andra regeln:

Att de säger, ”Vi varken tillber dem eller vänder oss till dem förutom på grund av önskan av att komma (Allâh) närmare och få förmedlan.” Beviset till att komma närmare, är Hans, ta´âlâ, Uttal,

”Och de som tar Awliyâ’ istället för honom (säger), ”Vi dyrkar dem inte förutom för att de skall få oss nära Allâh.” Sannerligen skall Allâh döma mellan dem beträffande det som de har meningsskiljaktigheter i. Sannerligen vägleder inte Allâh en lögnare, en otroende.” (az-Zumar: 3)

Beviset till förmedlan är,

”Och de dyrkar istället för Allâh något som varken skadar dem eller gynnar dem, och de säger, ”Dessa är våra förmedlare hos Allâh.”” (Yûnus: 18)

Förmedlan är av två slag: förbjuden förmedlan och fastställd förmedlan. Den förbjudna förmedlan är, att den söks från någon annan än Allâh i något som ingen annan har kapacitet till förutom Allâh. Bevis till det är Hans, ta´âlâ, Uttal,

”O ni som tror! Spendera av det som Vi har gett er uppehälle, innan Dagen kommer, då det varken finns försäljning, vänskap eller förmedlan – och det är Kâfirûn som är Dhâlimûn.” (al-Baqarah: 254)

Den fastställda förmedlan, är den som söks från Allâh. Förmedlaren är den som är hedrad med förmedlan. Den som han förmedlar åt, är den som Allâh är nöjd med hans tal och gärningar efter tillåtelsen, precis som Han, ta´âlâ, sade,

”Vem är det som kan förmedla hos Honom förutom med Hans tillåtelse?” (al-Baqarah: 255)

Tredje kategorin:

Att profeten, sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam, kom till ett folk som var uppdelade i sin dyrkan. Några av dem dyrkade änglarna, några av dem dyrkade profeterna och de rättfärdiga, några av dem dyrkade träd och stenar och några av dem dyrkade solen och månen. Men Allâh’s sändebud, sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam, stred mot dem och han såg ingen skillnad på dem. Beviset är Hans, ta´âlâ, Uttal,

”Och strid mot dem tills att det inte förekommer någon Fitnah mer och att hela religionen tillägnas endast Allâh.” (al-Anfâl: 37)

Beviset för solen och månen, är Hans, ta´âlâ, Uttal,

”Och från Hans tecken är natten, dagen, solen och månen. Gör varken Sajdah till solen eller till månen, utan gör Sajdah till Allâh, Han som skapade dem båda, om ni verkligen dyrkar Honom.” (Fussilat: 37)

Beviset för änglarna, är Hans, ta´âlâ, Uttal,

”Och inte heller skulle han befalla er att ni tar änglarna och profeterna som herrar.” (Âl ´Imrân: 80)

Och beviset för profeterna, är Hans, ta´âlâ, Uttal,

”Och när Allâh kommer att säga, ”O ´Îsâ, Maryam’s son! Är det du som har sagt till människorna, ”Ta mig och min moder som två gudar istället för Allâh”? Han kommer säga, ”Prisad vare Du. Det är inte lämpligt för mig att säga något som jag inte har någon rätt till. Och om jag hade sagt det, hade de Du sannerligen vetat det. Du vet vad som finns inne i mig men jag vet inte vad som finns inne i Dig. Sannerligen känner Du till det osynliga.”” (al-Mâ’idah: 116)

Och beviset till de rättfärdiga, är Hans, ta´âlâ, Uttal,

”De som dem tillber, söker själva efter medel för att se vem av dem som kommer att komma sin Herre närmare, de hoppas på Hans Barmhärtighet och de fruktar Hans Straff.” (al-Isrâ’: 57)

Och beviset för träden och stenarna, är Hans, ta´âlâ, Uttal,

”Har ni övervägt al-Lât, al-´Uzzâ och Manât, den tredje?” (an-Najm: 19-20)

Och hadîthen från Abû Wâqid al-Laythî, radhiyâ Allâhu ´anh, som sade,

”Vi gick ut (på en expedition) med profeten, sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam, till Hunayn medan vi precis hade lämnat Kufr. Mushrikûn hade ett lotusträd som de brukade dyrka och hänga upp sina vapen på och det hette Dhât Anwât. Så vi passerade förbi ett lotusträd och vi sade, ”O Allâh’s sändebud! Gör oss ett Dhât Anwât precis som de har ett Dhât Anwât.””

Fjärde regeln:

Att vår tids Mushrikûn har värre Shirk än förfäderna, eftersom förfäderna gjorde Shirk endast när det var goda tider, medan de var uppriktiga när det var svåra tider. Men Mushrikûn idag gör alltid Shirk, när det är goda och svåra tider. Beviset till det är Hans, ta´âlâ, Uttal,

”Så när ni stiger ombord på skeppet, tillber ni Allâh och tillägnar Honom religionen uppriktigt. Men när Han för dem säkra till land, skåda! De gör Shirk!” (al-´Ankabût: 65)

Må Allâh’s fred och välsignelse vara med Muhammad, hans familj och hans följeslagare.


[ tauhid ] [ aqidah ] [ manhaj ] [ fiqh ] [ sira ] [ systrar ]
w w w . d a r u l h a d i t h . c o m

Was salamu 'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatoh

Umm Amatullah Nadiyah bint Mohamed al-Athariyah
Till överst på sidan Gå ner
 
Fyra grunder i Tauhid (Essay)
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: 'Aqîdah :: Tawhîd-
Hoppa till: