HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

Dela
 

 Vikten av at-Tauhīd

Gå ner 
FörfattareMeddelande
'Aaishah

'Aaishah

Antal inlägg : 378
Registration date : 08-11-24

Vikten av at-Tauhīd Empty
InläggRubrik: Vikten av at-Tauhīd   Vikten av at-Tauhīd Emptyons nov 26, 2008 7:58 am

From: MSN NicknameUmm_Amatillaah (Original Message) Sent: 8/27/2005 11:13 AM
Bismillaah wal hamdulillaah was salaat was salaam 'ala nabiyyina Muhammad ibn 'Abdullaah, wa 'ala aalihi wa sahbihi wa man taba'ahum bi ihsaani ilaa yawm ad-Deen, wa ba'd!
As salaamu 'alaykunna wa Rahmatullaahi wa Barakaatoh

SubhanAllaah al-'Adheem. Blev frågad om våra duroos som hölls i Hallonbergen häromdan av en närstående, må Allaah vägleda honom och öka oss i vägledning, och han bah, har ni lämnat tawheed än!!! OBS OBS, jaahil varning! Vet han inte att al-Mustafa Muhammad (sall Allaahu 'alayhi wa sallam) kallade till tawheed i 13 år i Makkah?!? Ingen da'wah kallar till tawheed och ger den dess rättigheter så som ad Da'watus Salafiyyah vilket visar att detta är inget annat än al-haqq eftersom att detta var kallet av var enda profet och sändebud. Alhamdulillaah hamdan katheeran tayyiban mobaarakan feeh kama hadaytana lil Islaam was Sunnah.


Vikten av at-Tauhīd
sammanställt av Salafi Publications
www.salafipublications.com

1. Det är pelaren som Islām är uppbyggd på. Profeten Må Allāhs frid och välsignelser vila över honom sade ”Islām är uppbyggt på fem: Bekännelsen att ingen har rätt att dyrkas utom Allāhs...” (dvs Allāhs tauhīd)1

2. Det största behovet för mänskligheten, för att hjärtan kan erhålla varken liv, glädje eller lugn förutom genom kännedomen om sin Herre, Den ende som har rätten att dyrkas, Skaparen.

3. Det är den mest ädla grenen inom kunskap. Som al-Imam Abu Hanifa nämnde, när han namngav sin bok som han sammanställde angående Usool ud Dīn (Religionens Grunder) för ”al-Fiqh ul-Akbar” ("den största fiqh").

4. Det var nyckeln och det huvudsakliga i sändebudens kall:

”Till varje samfund har Vi låtit ett Sändebud komma [för att förkunna]: 'Dyrka Allāh och håll er borta från dyrkan av falska gudar'”
[an-Nahl 16:36]

5. Därför att Allāh har skapat oss för att dyrka Honom:

”Jag har skapat djinnerna och människorna enbart för att de skall dyrka Mig”
[adh-Dhariyāt 51:56]

Hur kan vi då dyrka Allāh om vi inte vet vem Han är? Det är enbart genom kunskap om Hans namn och attribut som vi kan lära oss om Allāh.

6. Stadighet och fasthet på Dīnen (Religionen), förträfflighet i denna värld och frälsning i det Nästkommande liv är uppbyggt på detta.

För om du har kännedom om Allāh, Hans Namn, Attribut och Handlingar nödvändiggör detta att du älskar Honom, fruktar Honom, och sätter din tillit på Honom etc.

När du vet vad Allāh älskar och är nöjd med eller vad Allāh är arg eller missnöjd med, kommer du skynda till att utföra vad Han älskar och undvika vad Han hatar.

7. Betoning av dess vikt i al-Qur’ān. al-Qur’ān börjar med Tauhīd (al-fatiha) och slutar med Tauhīd (al-ikhlas) likväl den största āyat i al-Qur’ān beskriver Tauhīd.

8. Profeten Må Allāhs frid och välsignelser vila över honom inledde sin dag med tauhīd med att recitera sūraht al-kafirūn och al-ikhlas i sunna-bönen till Fajr och avslutade (sin dag) med att recitera dessa två i witr-bönen.2

9. Profeten Må Allāhs frid och välsignelser vila över honom nämnde det i den sista tiden under sin sjukdom (vilket visar dess vikt) när han sade ”Må Allāhs förbannelse vara över Judarna och de Kristna för att de tog deras profeters gravar till platser av dyrkan.”3

10. Det var den första saken som Profeten Må Allāhs frid och välsignelser vila över honom predikade om och kallade till i tretton år. ”Säg det finns ingen värd dyrkan förutom Allāh och var därmed framgångsrik.”4

11. Och han Må Allāhs frid och välsignelser vila över honom beordrade sina följeslagare att predika och kalla till tauhīd när han skickade dem till olika samhällen. Han sände Mu’adh ibn Jabal till Yemen och sade till honom ”Säkerligen är det bokens folk du skall till så det första du skall kalla de till är Allāhs tauhīd.”5

12. Du måste tro på Tauhīds tre aspekterna tillsammans och inte tro på endast en, och tro exempelvis enbart på ”den ende som har makten att skapa och sätta något till verk” som de arabiska månggudadyrkarna brukade instämma om att Allāh ensam är skaparen till allting, trots detta var de ändå månggudadyrkare. Dessutom var detta inte den riktiga verkligheten som Allāh skickade sändebuden med. Utan vi måste tro på Hans Rubūbiyya, ulūhiyya och Asma was-Sifāt tillsammans.

13. När du tror på tauhīds tre aspekter, d.v.s. Rubūbiyya – kommer du att neka tron att någon skada, välsignelse, eller makt kommer från någon annan än Allāh. Ulūhiyya – detta kommer att stoppa dig från att begå shirk. Asma was-Sifāt – att ha korrekt kunskap om detta kommer att hindra dig från att förvränga någon av Allāhs Namn och Attribut, eller att tyda dem på fel sätt, eller neka dem, eller att fråga hur dem är.

14. Om en person dör på detta kommer han att inträda Paradiset. När den Judiske pojken accepterade Islām, sade Profeten Må Allāhs frid och välsignelser vila över honom, ”All lov och pris tillkommer Allāh som räddade denna pojke från elden.” Trots att denna person inte hade några goda gärningar.6

15. Tauhīd är ett villkor för att en gärning skall bli accepterad, för en gärning att bli accepterad krävs två villkor:

a) Avsikten är uppriktigt för Allāh (tauhīd al-’ibādah)

b)Handlingen måste vara i enlighet med Muhammads Må Allāhs frid och välsignelser vila över honom Shari’ah.

16. Det stärker ens hjärta och gör en stadig och väl rotad/etablerad på Allāhs dīn så som Han vill att vi tror på Honom. Sedan som resultat till det kommer ens gärningar att mångfaldigas och likväl kommer hans dyrkan till Allāh bli större.

17. Det underlättar för en att uppfylla Allāhs beordringar och lämna förbuden som ’A’isha sade, ”hade första uppenbarelsen varit: upphör med att dricka och begå otukt eller sluta begå äktenskapsbrott etc. skulle de ha sagt: ’vi kommer inte att upphöra med att begå otukt eller äktenskapsbrott etc.’”7

För att det var enbart efter att Tauhīd hade förståtts av Följeslagarna och blivit etablerad i deras hjärtan som Allāh började ge dem beordringar.

Av det som nämts så förstår vi att:

Dyrkan är Allāhs odelade rättighet som Hans skapelse, människan, är skyldig Honom. Profeten Muhammad Må Allāhs frid och välsignelser vila över honom sade en gång till Mu’adh ibn Jabal : ”Vet du vilka plikter och rättigheter som människor har gentemot Allāh? Människans plikt gentemot Allāh är att dyrka Honom utan att tillskriva Honom någon partner. Människans rättighet är att Allāh inte kommer att tortera de som inte tillskriver någon medhjälpare till Honom.”!FN{Bukharee och Muslim.}

Denna rättighet är den främsta av Allāhs rättigheter från människorna:

Alla Guds profeter – inklusive Adam, Noah, Abraham, Isak, Jakob och stammarna, liksom Moses, Jesus och Muhammed Må Allāhs frid och välsignelser vila över honom – uppmanade folk till en och samma sak; att dyrka Den Ende Guden utan att sätta något eller någon, vare sig en medhjälpare, en son eller en förbunden vid Hans sida.

För att förstå varför vi måste dyrka Allāh (Den Ende Guden), måste vi först acceptera Enigheten i Allāhs Herravälde dvs. Tauhīd-ur-Rubūbiyya.

Detta innebär tron på att det bara finns En Gud av allt som existerar, dvs. Han är dess Skapare, Organisatör, Formgivare, Planerare, och Den som upprätthåller skapelsens existens.

Framgång tillhör alltså den uppriktige som som förstår och agerar i enlighet med de villkor som Tauhīd medför, bjuder in andra till det, och ger det företräde över alla andra ämnen, eftersom detta är syftet vilket människan skapades för.

Därför kommer at-Tauhīd att vara till fördel för den som förstår det och anpassar sig efter dess korrekta mening i sitt liv, och inte ogiltigförklarar det genom att sätta någon vid Allāhs sida, t.ex. genom att försöka åkalla de döda eller bönfalla levande varelser i deras frånvaro.

Profeten Må Allāhs frid och välsignelser vila över honom sade: ”Den vars sista ord innnan döden är La ilaha illal lah, kommer att ha detta som sin räddning en dag; oavsett vad som befaller honom innan dess”

Detta är vad som binder mer än en miljard muslimer – världen över – tillsammans. Denna trosbekännelse: "Lā ilāha illAllāha Muhammadur-Rasūlullāh (Det finns ingen som har rätt att dyrkas förutom Allāh, och Muhammad är Hans Profet), som endast består av några ord men har en vid betydelse vilken berör varje aspekt av en människas liv. (Och detta är grunden till Tauhīd).

Avslutar med visdomens ord som flera bland våra rättfärdiga Salaf brukade säga;

”La ilaha illal lah är nyckeln till Paradiset...”
1 Rapporterad av Muslim.
2 Rapporterad av Muslim.
3 Bukhārī.
4 Bukhārī.
5 Bukhārī 1/13.
6 Bukhārī.
7 Bukhārī.
Skriv ut denna sidaGå till början av sidan
(C) Stockholm Salaficenter 2004 - 2005
www.salafi.se
Till överst på sidan Gå ner
 
Vikten av at-Tauhīd
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: 'Aqîdah :: Tawhîd-
Hoppa till: