Vill du reagera på det här meddelandet? Registrera dig för forumet med några klick eller logga in för att fortsätta. 
HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

 

 Shaykh AbdurRahmân al-'Umar om "Hur skall man känna Allâh?"

Gå ner 
FörfattareMeddelande
'Aaishah

'Aaishah

Antal inlägg : 378
Registration date : 08-11-24

Shaykh AbdurRahmân al-'Umar om "Hur skall man känna Allâh?" Empty
InläggRubrik: Shaykh AbdurRahmân al-'Umar om "Hur skall man känna Allâh?"   Shaykh AbdurRahmân al-'Umar om "Hur skall man känna Allâh?" Emptyons nov 26, 2008 9:37 am

From: MSN NicknameSalafisystrar_08 (Original Message) Sent: 1/28/2008 1:44 AM

Hur man skall lära känna Allâh, den Store Skaparen

Av AbdurRahmân bin Hammâd al-’Umar

Vi bör veta att vår Herre som har skapat oss utav ingenting och som har upprätthållit oss med Sina gåvor, är Allâh, världarnas Herre. De visa troende människorna såg inte Honom, men kände Honom genom de klara bevisen som visade Hans existens och som bevisade att Han är alla skapelsers Skapare och Upprätthållare. Några av dessa bevisen är:

* Universum, mänskligheten och livet är alla skapade objekt med en begränsad vidd av existens. Varje tillfällig beroende objekt är skapat och måste på så sätt ha en skapare. Denna Stora Skaparen är Allâh, som har underrättat oss genom de Skrifter som Han har uppenbarat för Sina sändebud, att Han är hela skapelsens Upprätthållare. Hans sändebuds roll var att framföra Allâh’s Ord till mänskligheten och kalla folket till att tro på Allâh och endast dyrka Honom. Allâh säger i Qur’ânen,

"Er Herre är Den som har skapat himlarna och jorden på sex dagar och därefter reste Sig över Tronen." (7:54).

Genom denna versen underrättar Allâh mänskligheten att Han är dess Herre, som har skapat dem och som har skapat himlarna och jorden på sex dagar och att Han reste Sig över Tronen. Tronen är upphöjd ovanför himlarna. Det är den mest kolossala och mest enorma sak som Allâh har skapat. Han (subhânahu wa ta’âla) omfattar alla sina skapelser med Sin kunskap och vilja. Ingenting är inte dolt för Honom. Allâh har också sagt att Han får dagen täcka natten som den följer i hast. Han har också skapat solen, månen och stjärnorna och Han gjorde dem roterande i deras kretslopp genom Hans beordring. Allâh underrättar oss att skapelsen och suveräniteten endast tillhör Honom och att Han är den Högste och Fullkomlig i Sina Namn och Egenskaper. Han är världarnas Herre som skapade människan från ingenting och som upprätthåller dem med Sina gåvor. Allâh säger i Qur’ânen,

"Bland Hans tecken är natten och dagen, solen och månen. Gör inte Sajdah till solen eller månen men gör Sajdah till Allâh som skapade dem – om ni verkligen dyrkar Honom." (41:37).

I denna versen visar Allâh oss att dagen, natten, solen och månen är några av Hans tecken. Allâh förbjuder människorna att göra Sajdah till månen eller solen i och med att de är skapade ting precis som alla andra skapelser. Endast Allâh skall dyrkas. På grund av att Sajdah är en sorts dyrkan, så skall den endast utföras till Allâh, därför att Han är Skaparen, Upprätthållaren och den enda sanna guden som är värd att bli dyrkad.

* Skapandet av män och kvinnor.

* De olika språken och hudfärgerna inom mänskligheten. Två personer har aldrig identisk hudfärg, röst o s v. Tvärtom, de är olika varandra på ett eller annat sätt, i deras drag eller deras karaktär.

* Skillnaden mellan framgångarna här i världen, är ett bevis på Allâh’s existens. Även om alla människor är skänkta intelligens, kunskap och sporrar för att tävla mot varandra för att samla ihop rikedomar, uppnå värdighet eller njuta av ynnesten att ha en vacker fru, så är de alla olika i deras framgångar. Ingen har mer än vad Allâh har tilldelat honom (henne). Anledningen som ligger bakom dessa avvikelser i framgångarna är att Allâh testar människorna och får dem att hjälpa och tjäna varandra för hela mänsklighetens nytta. Den som är olycklig i detta livet men håller stadigt fast vid att tro på Allâh kommer bli belönad i det Kommande livet och hans (hennes) andel av lycka kommer påökas i Paradiset. Men, fattiga människor, i denna världen, är generellt begåvade med ett antal fysiska och nyttiga privilegier, något som många rika saknar.

* Sömn.

* Själen, vilkens natur är okänd för alla för förutom Allâh.

* Skapandet av människan, hennes sinnen, nervsystem, förstånd, matsmältningssystem o s v.

* Regnet som Allâh sänder ner för att återuppliva det döda gräset och får upp olika växter och träd, olika i färg och smak o s v. Det finns endast ett fåtal av hundratals bevis som Allâh har lagt fram i Qur’ânen. Alla dessa bevis bevisar att Allâh är den Levande, Skaparen och alla skapelsers Upprätthållare.

* Människor tror, genom deras naturliga och medfödda läggning, att de blev till genom en Skapares skapelse. Den som förnekar denna naturen är vilseledd och kastar sig själv in i bedrövelse. På så sätt lever kommunisten, som förnekar sin Skapare och Upprätthållare, ett liv i misär, och i det Kommande livet kommer hans (hennes) slut vara i Helvetet.

Allâh (subhânahu wa ta’âla) har många Egenskaper. Han är den Förste utan någon början på Sin existens. Han är Evig och Levande, Han varken dör och inte heller upphör Hans existens.

Han är den Oberoende, utan någon som helst partner. Allâh säger i Qur’ânen,

"Säg (Oh Muhammad)! "Allâh är en, Allâh är as-Samad [1]. Han har inte fött och inte är Han född, och det finns ingen lik Honom"." (112:1-4).

[1] as-Samad; betyder ungefär den som är Oberoende av allting, och Allâh vet bäst.

När ickemuslimerna (kuffâr) frågade profeten Muhammad (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) om Allâh’s Egenskaper, uppenbarade Allâh ovanstående sûrah (kapitel) till Sin profet och beordrade honom att säga dem att Han är den som är utan någon partner, den Evige, den Levande och Upprätthållaren. Hela herraväldet över skapelsen, mänskligheten och allting annat, tillhör endast Honom. Endast hos Honom skall människorna söka skydd och endast Honom skall de fråga om hjälp och behov. Han har inte fött någon och inte heller är Han född. Han har ingen dotter, son, fader eller moder, därför att avkomma och födsel är skapelsernas kännetecken, inte den Store Skaparens. I denna versen, och i många andra verser i Qur’ânen, förnekar Allâh fullkomligt de kristnas falska påståenden att ’Îsâ (Jesus) är Allâh’s son, och judarnas falska påstående att ’Uzayr (Esra) är Allâh’s son och de falska påståenden att änglarna är Allâh’s döttrar. Alla dessa typer av falskhet förnekas i Qur’ânen. Allâh fastslår att Han skapade ’Îsâ al-Masîh (Jesus Kristus) (’alayhi salâm) med Sin styrka, från en moder och utan någon fader, precis på samma sätt som Han skapade Âdam (Adam), mänsklighetens fader, utav lera och Hawwah (Eva), mänsklighetens moder, från ett av Âdam’s revben och deras avkomma från deras sädesvätskor.

Allâh skapade allting, därefter bestämde Han ett system åt Sina skapelser som ingen, förutom Honom, kan någonsin ändra. Därför är det ett av Allâh’s mirakel att Han skapade ’Îsâ (Jesus) (’alayhi salâm) av en moder och utan någon fader. Mirakel från Allâh, är också att Han gav ’Îsâ (Jesus) förmåga att kunna tala medan han fortfarande var ett spädbarn i vaggan. Allâh gav Mûsâ (Mose) (’alayhi salâm) mirakel i en käpp. Denna käppen förvandlades till en orm när Mûsâ (Mose) kastade den, och när han stötte till havet med den, delades havet och det förvandlades till en väg som Mûsâ (Mose) och hans följeslagare kunde ta sig igenom. Allâh gav även till det sista sändebudet Muhammad (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) miraklet i att klyva månen i två delar, träden som hälsade honom när han passerade dem och djuren som sade högt att han var Allâh’s sändebud.

Allâh bar sin profet på djuret Buraq, från den Heliga Moskén i Makkah till al-Aqsamoskén i Jerusalem. Han restes upp till himlen i ängeln Jibrîl’s (Gabriel) sällskap och han fick äran att vara i Allâh’s närvaro. Han talade med honom och beordrade honom och hans följeslagare att utföra bönen. På väg tillbaka till Makkah såg profeten (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) alla Himlarnas invånare. Allt detta hände före gryning. Miraklet med denna nattliga resa och resan till himlarna är välkänt. Det nämns i Qur’ânen, i Sunnah och i de historiska böckerna.

Ett av Allâh’s Egenskaper, är att Han är kapabel till att göra allting, ingenting är dolt för Hans Syn och Hörsel. Allâh vet vad som är dolt i livmodern, hjärtat och Han vet allt vad som har hänt och allt som kommer att hända. När Han önskar en sak, beordrar Han "bli" och det blir. Allâh tillskrev Sig själv Tal. Han talar till den Han önskar och bestämmer det Han vill. Allâh har talat med Mûsâ (Mose) och med Muhammad, det sista sändebudet, (salla Allâhu ’alayhi wa sallam). Qur’ânen, dess bokstäver och betydelse, är Allâh’s Tal, uppenbarat till Hans sändebud Muhammad (salla Allâhu ’alayhi wa sallam). Därför är Qur’ânen Allâh’s Egenskap, inte en skapelse som de felaktiga Mu’tazilah menar. Bland Egenskaperna som Hans sändebud beskrev Honom med är Hans Höghet, Hans Vrede o s v. Allâh skänker Sitt Behag till Hans troende tjänare och Hans Vrede till otroende bland skapelserna. Allâh’s Egenskaper är så enastående och majestätiska, att de bara passar Honom.

Qur’ânen och Sunnah (profetens traditioner) fastslår att de troende kommer kunna se Allâh i det Kommande livet medan deras eviga boning blir Paradiset. Allâh’s Egenskaper har klart förklarats i den Ädla Qur’ânen och i Sunnah. På så sätt, den som önskar veta mer om dessa gudomliga Egenskaper, kan använda sig av dessa källor.

www.darulhadith.com
Till överst på sidan Gå ner
 
Shaykh AbdurRahmân al-'Umar om "Hur skall man känna Allâh?"
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: 'Aqîdah :: Tawhîd-
Hoppa till: