Vill du reagera på det här meddelandet? Registrera dig för forumet med några klick eller logga in för att fortsätta. 
HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

 

 De fem obligatoriska bönerna

Gå ner 
FörfattareMeddelande
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

De fem obligatoriska bönerna Empty
InläggRubrik: De fem obligatoriska bönerna   De fem obligatoriska bönerna Emptytis nov 25, 2008 11:12 pm

Från: Umm_Amatillaah (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2005-08-27 10:22
Bismillaahir Rahmaanir Raheem
Alhamdulillaah was salaat was salaam 'ala habeebina wa nabiyyina Muhammad, wa ba'd.

De Fem Obligatoriska Bönerna
Shaykh ´Abdul Adhīm al-Badawi
al-Wajiz fi Fiqhis-Sunnah wal Kitab al Aziz

--------------------------------------------------------------------------------De obligatoriska bönen är fem i antal: Dhuhur, ´Asr, Maghrib, ´Isha´ och Fajr.

Anas Ibn Malik sade: ”Den natten då Profeten togs upp till himlen förpliktigades femtio böner per dag till att börja med, sedan minskades dem i antal ända tills de blev fem, sedan utropades det: ”O Muhammad! Sannerligen ändras inte det som Jag har sagt, och sannerligen har du [belöningen av] femtio [böner] för dessa fem”.1

Talha Ibn Ubaidillah berättade att en bedouin med okammat hår kom till Profeten och sade: ”Allāhs Sändebud! Berätta för mig det som Allāh förpliktigat i form av böner.” Profeten svarade: ”De fem bönerna, såvida du inte gör några extra frivilliga”.2


Bönens Status i Religionen

´Abdullah Ibn ´Umar Ibn al-Khattab , som sade: Jag hörde Allāhs Budbärare säga: ”Islām har grundats på fem: Vittnelsen att det i sanning inte finns någon eller någonting med rätt att dyrkas utom Allāh och att Muhammad är Allāhs Sändebud, att förrätta as-Salāht, att betala av az-Zakaht, att vallfärda till al-Bait [Hajj] , och att fasta Ramadan”.3


Bestämmelsen gällande den som lämnar den

Muslimerna är eniga om att den förnekar böneplikten har begått kufr och hamnar därigenom utanför Islām. De är dock oeniga om den som lämnar den trots att han/hon erkänner att det är en plikt. Orsaken för detta är en mängd hadīther som kommit på autentiskt väg från Profeten där han kallade den som lämnade bönen för en ”kafir” och handlingen för ”Kufr”, utan att göra skilland mellan den som förnekar böneplikten och den som är lat eller oskötsam.

Jabir sade: Profeten sade: ”Det som står mellan en man och kufr (otro) är att han lämnar salāht”.4

Och Buraydah sade: Jag hörde Allāhs Budbärare säga: ”Skiljetecknet mellan oss och dem [dvs kuffar] är as-Salāht, följaktligen är den som lämnat den en som begått kufr”.5

Det som är mest troligt i denna meningskiljaktighet mellan de lärda är att det som menas med Kufr här är den mindre Kufr – den som inte tar en ur Islām. Detta då man kombinerar dessa ovannämnda hadīther med andra som t ex denna:

Ubadah Ibnus-Sāmit sade: Jag hörde Profeten säga: ”Fem böner har Allāh gjort obligatoriska för tjänarna, den som kommer [inför Allāh] utan att ha försummat någon av dem och inte varit nonchalant mot deras förpliktelse, denne har ett kontrakt hos Allāh att Han skall låta honom träda in i Paradiset. Men vad gäller den som kommer [inför Allāh] och inte ha ufört dessa böner, denne har inget kontrakt med Allāh. Om Allāh vill förlåter Han honom, och om Han vill straffar Han honom”.6

Då Profeten överlät domen om den som inte uför dessa böner till Allāhs Vilja, förstår vi att försummandet av bönen är något som inte är lika med Kufr och Shirk, detta då Allāh säger:


”Allāh förlåter inte den som sätter andra vid Hans sida, och förlåter allt annat än det för den Han vill”
[Sūrah an-Nisā’ 4:48]
Hadīthen där Nawfal Ibn Mu’waiyah (ra) berättade att Profeten (s) sade: ”Går en person miste om en enda bön är det som han förlorat hela sin famlij och hela sin egendom”. Sahīh at-Targheeb wat-Tarheeb 1/231.

Och hadīthen där Amimah (ra) berättade att Profeten (s) sagt: ”...och lämna inte en enda bön avsiktligt, för sannerligen är Allāh och Hans Sändebud fria från den som gör den”. at-Tabarani i al-Awsat. al-Albānī har sagt att hadīthen är hasan, Sahīh at-Targheeb wat-Tarheeb 1/228.

Och följesslagaren Abu ad-Darā´ (ra) sade: ”Den som inte gör salāht har ingen tro, och den som inte gör Wudu har ingen Salāht”. Sahīh at-Targheeb wat-Tarheeb 1/230.

Akta er därför våra bröder och systrar i Islām, må Allāh ha barmhärtighet över er och oss, från att låta bli att be, eller låta en böns tid gå ut utan att ha bett den och sök skydd hos Allāh från att hamna i en sådan situation.' href="http://www.salafi.se/?url=407#fnref7" name=fn7>7Vilka är bönen obligatorisk för?

Bönen är obligatorisk för varje mogen muslim som är vid sina sinnens fulla bruk.

´Alī Ibn Abī Talib berättade att Profeten sade: ”Pennan har lyfts från tre: från den sovande tills han vaknar, från pojken tills han blir mogen och från den galne tills han återfår sitt sinne”.8

Amru Ibn Shu’aib berättade från hans far från hans farfar som sade: Allāhs Budbärare sade: ”Beordra era barn att be när de är sju år gamla, och slå dem om de inte gör det när de är tio år gamla, och skilj mellan dem [dvs mellan pojkarna och flickorna] i deras sovplatser”.9


Bönetiderna

Jabir berättade att:

”Jibrīl kom till Profeten och sade till honom: ”Stå upp och be”, så han bad Dhuhur strax efter solen var i Zenit.

Sedan kom han (dvs Jibrīl ) vid ´Asr och sade: ”Stå upp och be”, så han bad ´Asr då ett föremåls skugga var lika lång som den [föremålet].

Sedan kom han vid Maghrib och sade: ”Stå upp och be”, så han bad Maghrib då solen gick ned.

Sedan kom han vid ´Isha´ och sade: ”Stå upp och be”, så han bad Isha då det röda på horisonten hade försvunnit.

Sedan kom han vid gryningen och sade: ”Stå upp och be”, så han bad Fajr då gryningen hade kommit.

Sedan kom Jibrīl dagen därpå vid Dhuhur och sade: ”Stå upp och be”, så han bad Dhuhur då ett föremåls skugga var lika lång som den [föremålet].

Sedan kom han för ´Asr och sade: ”Stå upp och be”, så han bad ’Asr då då ett föremåls skugga var dubbelt så lång som den [föremålet].

Sedan kom Jibrīl vid samma tid som dagen innan för Maghrib, och sedan kom han för ´Isha´ när halva natten hade gått (eller han sade en tredjedel av natten) och då bad han ´Isha´.

Sedan kom Jibrīl strax innan soluppgången och sade: ”Stå upp och be”, så han bad Fajr.

Sedan sade han: ”Det som är mellan dessa två tider är en bönetid10”.11

at-Tirmidhi sade: Muhammad (han menar Muhammad Ibn Isma’il al-Bukahri) sade:

Det mest autentiska som kommit beträffande bönetiderna är hadīthen som berättades av Jabir.


Alltså är tiderna som följer:

1. Dhuhur: dess tid är mellan tiden efter solen passerat zenit ända till skuggan blir jämnlång.

2. ´Asr: dess tid är från det att skuggan blir jämnlång tills solen går ner.

3. Maghrib: dess tid är från det att solen går ner tills det röda på horisonten försvinner. Detta då Profeten sade: ”Tiden för Maghrib bönen är ända tills det röda på horisonten försvinner”.12

4. ´Isha´: dess tid är från det att det röda på horisonten försvinner ända tills nattens mitt. Detta då Profeten sade: ”Tiden för Isha bönen är fram tills nattens mellersta del”.13

5. Fajr: dess tid är från gryningen till soluppgången. Detta då Profeten sade: ”Tiden för Fajr bönen är från gryningen ända tills det att solen går upp”.14

Källa: al-Wajiz fi Fiqhis-Sunnah wal Kitab al Aziz Sid 63-66.


--------------------------------------------------------------------------------

1 al-Bukahri & Muslim.
2 al-Bukahri & Muslim.
3 al-Bukahri & Muslim.
4 Sahīh-ul-Jami’ 2848.
5 Sahīh Ibn Majah 884 bland andra.
6 Sahīh Ibn Majah 115 bland andra.
7 Salafi.se redaktionens not: Detta betyder inte på något sätt att man ska se lätt på att låta bli att be. Utan det är snarare ett av de allra farligaste handlingar som en muslim kan begå. Att termer som ”Kufr” och ”Shirk” användes av Profeten innebär i allra lindrigaste fall att personen som begår denna synd är en grov syndare, om det nu inte är fallet att hadītherna betyder att man hamnar utanför Islām. Meningskiljaktighet mellan de lärda om detta går väldigt långt tillbaka, och båda parterna har starka bevis wa Allāhu ´alām. I vilket fall som helst, att lämna bönen är en av de största synderna överhuvudtaget, och det finns ett flertal hadīther som varnar och avskräcker muslimen från att hamna i denna förbrytelse som vi hoppas samla i en seperat artikel inom en snar framtid in shā´ Allāh. Några av dessa hadīther är:

Hadīthen där Nawfal Ibn Mu’waiyah berättade att Profeten sade: ”Går en person miste om en enda bön är det som han förlorat hela sin famlij och hela sin egendom”. Sahīh at-Targheeb wat-Tarheeb 1/231.

Och hadīthen där Amimah berättade att Profeten sagt: ”...och lämna inte en enda bön avsiktligt, för sannerligen är Allāh och Hans Sändebud fria från den som gör den”. at-Tabarani i al-Awsat. al-Albānī har sagt att hadīthen är hasan, Sahīh at-Targheeb wat-Tarheeb 1/228.

Och följesslagaren Abu ad-Darā´ sade: ”Den som inte gör salāht har ingen tro, och den som inte gör Wudu har ingen Salāht”. Sahīh at-Targheeb wat-Tarheeb 1/230.

Akta er därför våra bröder och systrar i Islām, må Allāh ha barmhärtighet över er och oss, från att låta bli att be, eller låta en böns tid gå ut utan att ha bett den och sök skydd hos Allāh från att hamna i en sådan situation.
8 Sahīh ul-Jami’ 3513.
9 Sahīh ul-jami’ 5868. Hadīthen är Hasan enligt al-Albānī.
10 Dvs den tiden mellan de två tider som Jibrīl visade Profeten för varje bön är tiden då respektive bön måste bes”.
11 Sahīh. Nedtecknad av an-Nasā'i och at-Tirmidhi.
12 Abu Dawūd & an-Nasā'i. Hadīthen är hasan.
13 Abu Dawūd & an-Nasā'i. Hadīthen är hasan.
14 Abu Dawud & an-Nasā'i. Hadīthen är hasan.(C) Stockholm Salaficenter 2004 - 2005
www.salafi.se
Till överst på sidan Gå ner
 
De fem obligatoriska bönerna
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: Fiqh-
Hoppa till: