Vill du reagera på det här meddelandet? Registrera dig för forumet med några klick eller logga in för att fortsätta. 
HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

 

 domen för den sjuke och den döende

Gå ner 
FörfattareMeddelande
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

domen för den sjuke och den döende Empty
InläggRubrik: domen för den sjuke och den döende   domen för den sjuke och den döende Emptytis nov 25, 2008 3:00 pm

Från: Umm-Aicha (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2005-03-09 20:57
Från: <NOBR>Umm-Aicha</NOBR> (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2004-11-19 11:49


Domen för den sjuke och den döende
Ur boken ”al-Mulakhas al-Fiqhî sid 202-204
Av Sheikh Sâlih bin Fawzân bin ´Abdullâh Âl Fawzân
publicerad 14.11.2004

Om en människa råkar ut för en sjukdom så ska han ha tålamod och önska Allâhs belöning och inte bli upprörd över Allâhs bestämmelse och öde. Det finns inget fel i att berätta för människorna om sitt problem och den sjukdom man har ifall man är nöjd över Allâhs öde. Att klaga till Allâh (ta´âlâ) och sökandet av botandet hos Honom motsäger sig inte tålamodet, utan det är tvärtom något lagstadgat, begärt och påbjudet. Ayyûb (salla Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade till sin Herre och sade:

”Jag har prövats av olyckor och elände, men Du är den Barmhärtigaste av de Barmhärtiga!”[1].

Det är även tillåtet att medicinera sig med de tillåtna medicinerna. En del av de lärde har till och med gjort det starkt påbjudet, på gränsen till obligatoriskt. Det finns flera ahâdith om orsaker och verkan och order om medicinering, för det motsäger sig inte tillförlit, såsom det inte motsägs då man åtgärdar hunger och törst med mat och dryck.

Det är dock inte tillåtet att medicinera med det som är förbjudet enligt autentiska ahâdith där Ibn Mas´ûd (radhi Allâhu ´anhu) sade:

”Allâh har inte tillsatt er botning i det Han förbjudit er från”.

Abu Dâwûd och andra har rapporterat att Abû Hurayrah rapporterat upphöjt till Profeten (salla Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Allâh sände ner botemedlet och Han sände ner sjukdomen och Han tillsatte ett botemedel till varje sjukdom, och bota er inte med det som är förbjudet”.

I Sahîh Muslim rapporters att Profeten (salla Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om alkohol:

”Sannerligen är det inte ett botemedel, utan det är en sjukdom”.

Likaså är det förbjudet att bota med sådant som rör trosuppfattningen, såsom att hänga amuletter bestående av avgudadyrkningsfraser, okända namn, talismaner, radband, snören, halsband eller armband runt överarmen, handleden eller liknande, som man tror kan bota och avvärja det onda ögat och svårigheter. I sådant förekommer sammanbindning av hjärtat i andra än Allâh för att uppnå nytta eller avvärja skada. Allt detta är avgudadyrkan eller medel som leder till det. Till det hör även att medicinera sig hos magiker som siare, stjärntydare, magiker och de som brukar djinner. Detta för att muslimens trosuppfattning är viktigare för honom än hans hälsa. Allâh har tillsatt botemedlet i det tillåtna och det nyttiga för kroppen, förståndet och religionen. Av allt detta är det viktigaste den Ädla Qur’ân och att göra ruqiah (dvs. läsa den för att bota sig) med den och med de lagstadgade bönerna.

Ibn Qayyim sade:

”Och en av de bästa kurerna är att göra gott, ge allmosor, dhikr och åkallan och att ödmjukt be Allâh samt att ångra sig. Dess verkan är större än mediciner, men beroende på hur redo personen är och hur mottaglig han är”.

Det går bra att medicinera med tillåtna mediciner man fått av läkare som har kunskap om hur man ger diagnos för sjukdomar och dess botemedel i sjukhus och på andra ställen.

Det är Sunnah att besöka den sjuke. I Sahîhayn och i andra rapporteras:

”Fem saker är en muslims plikt mot en muslim”

och en av dem som nämndes var att besöka den sjuke. Om han hälsar på honom frågar han om hur han mår, för profeten (salla Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade gå till den sjuke och fråga hur han mådde. Besöket sker var dag eller varannan dag om inte den sjuke vill bli besökt varje dag. Man ska inte stanna där för länge, förutom om den sjuke skulle önska det och man säger till den sjuke:

”Det är inget för dig att tänka på, rening (från synder) om Allâh behagar”

Man för in glädjen till honom och ber för honom om att botas, läser Qur’ân för honom, särskilt versen al-Fâtihah, al-Ikhlâs och Mu´awithatayn (de två sista verserna i Qur’ân).

Det är Sunnah för den sjuke att testamentera en del av sina pengar till goda gärningar. Han måste testamentera sina pengar, sina lån samt sina krediter och panter. Detta begärs, även av den friske personen, enligt hans (salla Allâhu ´alayhi wa sallam) uttal:

”En muslim som har något att testamentera har inte rätt att spendera två nätter förutom att hans testamente är skrivet hos honom”[2]

Att två nätter nämndes är för att säkerställa, inte för att begränsa. Det bör alltså inte ha gått en tid, även om det är en mindre tid, förutom att hans testamente är skrivet hos honom, för han vet inte när döden når honom.

Den sjuke ska tro gott om Allâh, för Allâh (´azza wa djall) säger:

”Jag är som min tjänare tror om Mig”

och detta säkerställs då han känner att han ska möta Allâh.

Det är Sunnah för den det närmar sig att känna iver till Allâhs barmhärtighet och i detta fall väger hoppet mer än fruktan. Men då man är frisk är fruktan och hopp lika stora, för den vars fruktan överväger kommer att falla i en sorts uppgivenhet medan den vars hopp överväger kommer att falla i en sorts trygghet och inte oroa sig för Allâhs plan.

Den som är hos den sjuke ska enligt Sunnah få honom att säga:

”lâ ilâha illa Allâh (Det finns ingen sann gud förutom Allâh)”

enligt hans (salla Allâhu ´alayhi wa sallam) uttal:

”Få era döende att säga: lâ ilâha illa Allâh”[3]

Detta för att han ska dö med orden av den rena tron och då kommer det att vara hans sista ord.

Mu´âdh rapporterar upphöjd till profeten (salla Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Den vars sista ord är lâ ilâha illa Allâh kommer att få träda in i paradiset”

Det ska vara på ett fint sätt man får honom att säga det och man ska inte tynga honom med det, så att han inte blir irriterad av det medan han befinner sig i denna situation.

Det är även Sunnah att vända honom mot Qiblah.

Att läsa Qur’ân för den som dött får man inte göra. Att läsa för den döde efter att han avlidit är bid´ah, så att läsa i begravningståget, över graven eller för den avlidnes själ, allt detta är av bid´ah som inte Allâh gett tillstånd till och för muslimen är det obligatoriskt att handla enligt Sunnah och lämna bid´ah.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Al-Anbiyâ 83.

[2] Överensstämd.

[3] Muslim.

[ tauhid ] [ aqidah ] [ manhaj ] [ fiqh ] [ sira ] [ systrar ]
w w w . d a r u l h a d i t h . c o m

www.darulhadith.com

As salam alaykom wa rhamatuAllahi wa barakato

UmmAicha
Till överst på sidan Gå ner
 
domen för den sjuke och den döende
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: Fiqh-
Hoppa till: