Vill du reagera på det här meddelandet? Registrera dig för forumet med några klick eller logga in för att fortsätta. 
HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

 

 Domen för att fira Mawlid in mosken

Gå ner 
FörfattareMeddelande
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

Domen för att fira Mawlid in mosken Empty
InläggRubrik: Domen för att fira Mawlid in mosken   Domen för att fira Mawlid in mosken Emptytis nov 25, 2008 2:11 pm

Från: Umm-Aicha (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2005-02-25 19:49


Domen för att fira Mawlid i moskén
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin Bâz
Källa: Fatâwâ ´Ulamâ’ al-Balad al-Harâm, sid. 467

Fråga: Är det tillåtet för Muslimerna att fira högtider i moskéer till minne av den profetiska födelsedagen natten till den tolfte Rabî´ al-Awwal utan att vara sysslolös på dagen vilket man är på ´Îd-dagen? Vi fick delade åsikter inom denna fråga och vissa sade att det är en god Bid´ah medan vissa sade att det inte är någon god Bid´ah.

Svar: Det är inte tillåtet för Muslimerna att fira profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födelsedag, vare sig den äger rum den tolfte Rabî´ al-Awwal eller någon annan dag, på samma sätt som det inte är tillåtet att fira någon annans födelsedag. Födelsedagsfirandet är en innoverad Bid´ah i religionen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) firade inte sin födelsedag under sin livstid och han är Herrens förkunnare om religionen och föreskrifterna. Inte heller uppmanade han till den och det gjorde inte heller hans renläriga kalifer, övriga följeslagare eller någon annan från dem som följde dem i godhet bland de tre förträffliga generationerna. På så sätt vet man att handlingen är en Bid´ah. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som innoverar något obehörigt till våra angelägenheter, får det avvisat.” [1]

I Sahîh-Muslims formulering sägs det:

”Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår angelägenhet, får den avvisad.”


--------------------------------------------------------------------------------

[1] al-Bukhârî (2697) och Muslim (1718).

[ tauhid ] [ aqidah ] [ manhaj ] [ fiqh ] [ sira ] [ systrar ]
w w w . d a r u l h a d i t h . c o
Till överst på sidan Gå ner
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

Domen för att fira Mawlid in mosken Empty
InläggRubrik: domen att fira Mawlid i mosken   Domen för att fira Mawlid in mosken Emptytis nov 25, 2008 2:11 pm

Kort diskussion om Mawlid
Förberett av Abû Rumaysah

Diskussion beträffande hadîthen,

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utförde Aqîqah för sig själv efter sitt profetkall.”

as-Suyûtî sade,

“Ännu en grundläggande text har fallit mig in, som man kan använda sig utav för att hämta Mawlid’s laglighet; nämligen den som har rapporterats av al-Bayhaqî från Anas, att,

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utförde Aqîqah för sig själv efter sitt profetkall.”

Det förekommer även att hans farbror ´Abdul-Muttalib utförde Aqîqah för honom när han var sju år gammal – och Aqîqah upprepas inte en andra gång. Därför skall man förstå det som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde som en öppen tacksamhet till Allâh för att Han gjorde honom till universumets barmhärtighet och för att lagstifta detta till sin Ummah, på samma sätt som han brukade sända Salâm till sig själv. Därför är det rekommenderat för oss att vi öppet visar tacksamhet för hans födelse.” (Hâwî-ul-Fatâwî)

Dessa ord citerades även av författaren till ”al-Muwâhib-ul-Laduniyyah” (1/140) – az-Zarkânî.

Svaret till denna hadîth:

När Imâm Mâlik blev frågad om denna hadîth svarade han,
”Ser du någon från Allâh’s sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sahâbah, som inte fick sin Aqîqah i Jâhiliyyah firad, fira den för sig själva i Islâm? Denna (berättelse) tillhör de avslagna.” (Ibn Rushd al-Mâlikî’s ”al-Muqaddamât-ul-Mumahhadât” (2/15))

Abû Dâwûd sade i sin ”Masâ’il-ul-Imâm Ahmad”,
”Jag hörde Ahmad…och Ahmad sade, ”´Abdullâh bin Muharrar, från Qatâdah, från Anas, att,

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utförde Aqîqah för sig själv.”

Denna hadîth är avslagen på grund av ´Abdullâh bin Muharrar’s svaghet.” (Rapporteras även i Ibn-ul-Qayyim’s ”Zâd-ul-Ma´âd” och ”Tuhfat-ul-Mawdûd bi Ahkâm-il-Mawlûd”, sid. 51)

Ibn Hibbân sade i sin ”Kitâb-ul-Majrûhîn” (2/29) i ´Abdullâh bin Muharrar’s biografi,
”Han rapporterade från Qatâdah, från Anas, att,

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utförde Aqîqah för sig själv efter att Allâh hade sänt honom som profet.”

Han brukade tillhöra Allâh’s bästa tjänare, men han ljög utan att veta om det och han brukade slå om berättelserna utan förståelse. Abû Ishâq at-Tâlaqânî sade,

”Jag hörde Ibn-ul-Mubârak säga,

”Om jag skulle få välja mellan att få anklaga ´Abdullâh bin Muharrar eller träda in i Paradiset, skulle jag först välja att få anklaga honom, därefter träda in i Paradiset. För när jag väl såg honom, insåg jag att jag tycker mer om dynga än honom.””

Jag (d v s Ibn Hibbân) hörde ad-Dârimî säga,

”Jag hörde Yahyâ bin Ma´în säga,

”´Abdullâh bin Muharrar är varken sanningsgenlig eller pålitlig.””

al-Bazzâr sade,
”Från ´Abdullâh bin Muharrar, från Qatâdah, från Anas, att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)… ´Abdullâh bin Muharrar var ensam om att rapportera hadîthen och han är mycket svag. Man brukade finna nedskrivningar hos honom som endast förekom hos honom och ingen annan.” (Zawâ’id-ul-Bazzâr ´alâ Kutub-is-Sittah”)

al-Bayhaqî sade,
”´Abdullâh bin Muharrar rapporterade en avslagen hadîth beträffande profetens Aqîqah för sig själv. ´Abdur-Razzâq sade,

”Sannerligen övergav de (d v s Muhaddithûn) ´Abdullâh bin Muharrar på grund av denna hadîth. Den är rapporterad ur en annan synvinkel från Qatâdah och ur en annan från Anas och det är ingenting.” (Sunan-ul-Kubrâ (9/300))

an-Nawawî sade,
”Beträffande hadîthen som han (d v s ash-Shayrâzî) nämnde beträffande hadîthen om profetens Aqîqah för sig själv, rapporteras den av al-Bayhaqî med sin kedja från ´Abdullâh bin Muharrar, från Qatâdah, från Anas… och denna hadîth är falsk. al-Bayhaqî sade,

”Detta är en avslagen hadîth.”

Och ´Abdullâh bin Muharrar är svag enligt Huffâdh’s (memorerarnas) överrensstämmelse.”

al-Mizzî nämner i sin biografi till ´Abdullâh bin Muharrar ´Abdur-Razzâq’s ovanstående ord. (adh-Dhahabî’s ”Mîzân-ul-I´tidâl”)
adh-Dhahabî sade när han presenterade ´Abdullâh bin Muharrar’s biografi,
”Ahmad sade,

”Folket har övergivit hans hadîth.”

al-Jawzânî sade,

”Förstörd.”

ad-Dâraqutnî och en annan grupp sade,

”Övergiven.”

Ibn Hibbân sade,

”Han brukade tillhöra Allâh’s bästa tjänare, men han ljög utan att veta om det och han brukade slå om berättelserna utan förståelse.”” (ibid.)

Ibn Hajar al-´Asqalânî sade,
”Den är avslagen. Den består av ´Abdullâh bin Muharrar och han är mycket svag. ´Abdur-Razzâq sade,

”Sannerligen övergav de (d v s Muhaddithûn) ´Abdullâh bin Muharrar på grund av denna hadîth. Den är rapporterad ur en annan synvinkel från Qatâdah och ur en annan från Anas och det är ingenting.” (Talkhîs-ul-Habîr (4/147))

På samma förklarar han i ”Fath-ul-Bârî” att hadîthen är svag ur alla typer av synvinklar. (Sharh Bâb Imâtat-ul-Adhâ)
Därför fullföljer az-Zarqânî hans citat i sin ”Sharh Muwâhib” (1/140) genom att citera Ibn Hajar’s och an-Nawawî’s Fatâwâ om denna hadîth, för att därefter säga,
”Därför är det fel att man använder sig av detta för att derivera (Mawlid’s) laglighet.” (Ismâ´îl al-Ansârî ”al-Qawl-ul-Fasl”)

[ tauhid ] [ aqidah ] [ manhaj ] [ fiqh ] [ sira ] [ systrar ]
w w w . d a r u l h a d i t h . c o m


As salam alaykom wa rahmatuAllahi wa barakato

UmmAicha
Till överst på sidan Gå ner
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

Domen för att fira Mawlid in mosken Empty
InläggRubrik: domen att fira Mawlid i mosken   Domen för att fira Mawlid in mosken Emptytis nov 25, 2008 2:12 pm

Från: Umm-Aicha Skickat: 2005-02-25 19:50

INNOVATIONS \ Celebrations \ The Prophet's Birthday ('Eed Milaad an-Nabee)


There are currently 9 fataawa in this category

Dealing with someone (an innovator) who insists on celebrating the birthday of the Prophet (sal-Allaahu `alayhe wa sallam)


Ruling regarding celebrating the birthday of the Prophet (sal-Allaahu 'alayhe wa sallam)


How can one actualise one's love for the Messenger (sal-Allaahu `alayhe wa sallam)


Ruling regarding celebrating the birthday of the Prophet (sal-Allaahu `alayhe wa sallam)


Ruling regarding celebrating the birthday of the Prophet (sal-Allaahu `alayhe wa sallam)


Ruling regarding celebrating the birthday of the Prophet (sal-Allaahu `alayhe wa sallam)


Ruling regarding celebrating the birthday of the Prophet (sal-Allaahu `alayhe wa sallam)


Ruling regarding celebrating the birthday of the Prophet (sal-Allaahu `alayhe wa sallam)


Ruling regarding celebrating the birthday of the Prophet (sal-Allaahu `alayhe wa sallam)


www.fatwa-online.com

Har lagt in dessa artiklar och fatwa för att Ni alla skall ha bevis för att det inte är ok att fira denna dag. InshaAllah lite hjälp i dawahn.

As salam alaykom wa rahmatuAllahi wa barakato
UmmAicha
Till överst på sidan Gå ner
Sponsored content
Domen för att fira Mawlid in mosken Empty
InläggRubrik: Sv: Domen för att fira Mawlid in mosken   Domen för att fira Mawlid in mosken Empty

Till överst på sidan Gå ner
 
Domen för att fira Mawlid in mosken
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: Fiqh-
Hoppa till: