Vill du reagera på det här meddelandet? Registrera dig för forumet med några klick eller logga in för att fortsätta. 
HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

 

 domar döden inträffar

Gå ner 
FörfattareMeddelande
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

domar döden inträffar Empty
InläggRubrik: domar döden inträffar   domar döden inträffar Emptytis nov 25, 2008 1:54 pm

Domarna för insvepning

Efter att man tvättat klart och torkat den döde är det lagstadgat att svepa in honom.

Det är ett villkor att insvepningen täcker hela kroppen och det är påbjudet att den är vit och ren, vare sig den är ny – vilket är bättre – eller tvättad.

Det obligatoriska måttet för insvepningen är ett tygstycke som täcker hela den döde och det påbjudna är att svepa in mannen i tre inlindningar och kvinnan i fem tygstycken, ett understycke, ett huvudplagg, ett klädesplagg och två inlindningar. Den lilla pojken sveps in i ett tygstycke och det är tillåtet att använda tre tygstycken. Den lilla flickan sveps in i ett klädesplagg och två inlindningar. Det är påbjudet att använda rökelse på insvepningarna efter att man stänkt blomvatten eller liknande på dem. Detta för att rökelsedoften ska fästa på dem.

Mannens svepning utförs genom att man sprider ut de tre tygstyckena över varandra. Den döde hämtas och han är täckt över de delar som inte får visas. Han lägges ner över tygstyckena och därefter tar man Hunût, en sorts parfym, vilken man sätter på en bomullstuss, vilket sätts in i änden på den döde. Detta spännes fast med ett tygstycke. Därefter tar man resten av den parfymerade bomullen och torkar på hans ögon, näsborrar, mun, öron och de delar man gör Sudjûd med, d v s pannan, näsan, händerna, knäna, trampdynorna. Man torkar även med parfym i armhålorna, knävecken, naveln och sätter parfym i svepningen och på den dödes huvud. Därefter tar man den övre vänstra delen av tyget och för ner till höger sida och därefter höger del ner till den vänstra sidan. Sedan gör man likadant med det andra och det tredje (tygstycket). Änden på tyget som är vid huvudet ska vara längre än den vid fötterna. Därefter tar man änden vid huvudet och täcker över ansiktet med och änden vid fötterna täcker man fötterna med. Därefter knyter man fast svepningen med remmar så att det inte ska vecklas upp i graven.

Kvinnan svepes in med fem plagg. Ett underplagg, en klänning och därefter tas hon på en slöja på huvudet. Sedan svepes hon in med två tygstycken.


Domarna för Salâh över den döde
Därefter är det lagstiftat att göra Salâh över den döde muslimen.

Abû Hurayrah (raddi Allâhu ´annhu) rapporterade och sade: Allâhs sändebud (salla Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelsen):

”Den som bevittnar en begravning tills man gör Salâh över honom skall få en Qîrât och den som bevittnar den tills de begraver honom ska få två stycken Qîrât”. Det sades: Och vad är två stycken Qîrât? Han (salla Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Detsamma som två stora berg” [15]

Salâh över den döde är Fard Kifâyah [16] , d v s att om en del gör det frångår de andra synd och det är då Sunnah för de övriga, men om ingen gör det, syndar de alla.

Villkoren för Salâh över den döde är följande:

-Avsikt

-Vänd mot Qiblah

-Täcka ´Aurah

-Renlighet för den som gör Salâh och den man gör Salâh för

-Fri från orenheter

-Den som gör Salâh och den man gör Salâh för är muslimer

-Närvarande vid begravningen om det är i samma land

-Att vara förpliktigad [17] .

Dess pelare är följande:

-Stå upp

-De fyra takbîrât

-Läsandet av al-Fâtihah

-Salâh över profeten r

-Du´â för den döde,

-Rätt ordningsföljd

-Hälsning.

Dess Sunnah är följande:

-Lyfta händerna vi varje takbîr

Isti´âdah (dvs. säga ´authu billâh min ash-Shaytân ar-Radjîm) före läsningen

Du´â för sig själv och för muslimerna

Läsa tyst.

Stanna upp ett kort ögonblick efter den fjärde takbîr och innan man hälsar av

Sätta höger hand över den vänstra på bröstet

Vända sig till höger då man hälsar av.

Salâh över den döde utföres genom att imamen och de bedjande står vid den döde mannens bröst och vid mitten av den döda kvinnan. De bedjande står bakom imamen och det är Sunnah att de ställer sig i tre rader. Därefter gör imamen takbîr och gör därefter isti´âthah utan att läsa öppningsdu´â [18] . Därefter säger man Basmallah och läser al-Fâtihah. Sedan gör man takbîr och

gör därefter Salâh över profeten r, på samma sätt som man gör i tashahhud i den vanliga Salâh. Därefter gör man takbîr och gör du´â för den döde såsom framkommit i rapporteringar, till exempel (i betydelse):

”Allâhuma förlåt den levande av oss och den döde, den närvarande och den frånvarande, den lilla och den stora, mannen och kvinnan”

Därefter gör man takbîr och väntar ett litet ögonblick för att därefter hälsa en hälsning till höger.

Den som försenas till en del av Salâh med församlingen, går in med imamen i det som är kvar och efter att imamen hälsat tar han igen det han missat, på samma sätt. Om han dock är rädd att de ska bära bort den döde utför han de olika takbîrât efter varandra och hälsar.

Den som missat Salâh över den döde innan han begravs gör Salâh vid hans grav.

Den som inte befinner sig i den dödes land och får reda på att personen avlidit kan göra den frånvarandes Salâh med avsikt.

Om kvinnan får missfall och fostret är fyra månader eller äldre, gör man begravnings-Salâh över det och om det är yngre än fyra månader gör man inte Salâh över det.
Till överst på sidan Gå ner
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

domar döden inträffar Empty
InläggRubrik: domar då döden inträffar   domar döden inträffar Emptytis nov 25, 2008 1:55 pm

Att bära den döde och begrava honom
Att bära den döde och begrava honom hör till Fard Kifâyah [19] för den av muslimerna som känner till situationen och begravning är lagstadgad i Boken och Sunnah. Allâh (ta´âlâ) sade:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاء وَأَمْوَاتًا

”Har vi inte gjort jorden till en behållare (som rymmer) levande och döda” [20]

Och Han (ta´âlâ) sade:

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ

”Till sist låter Han henne dö och begravas” [21]

det vill säga: begrava personen. De ahâdith som tar upp begravningen av de döda är detaljerade och det ( dvs. att begrava den döde) innebär godhet, lydnad och vänlighet till den döde samt omtanke mot honom.

Det är Sunnah att följa begravningståget till graven. I Sahîhayn rapporteras (i betydelse):

”Den som bevittnar begravningen tills man gör Salâh över honom får en Qîrât och den som bevittnar den tills att man begraver honom får två Qîrât”. Det sades: och vad är två Qîrât? Han r sade: det är som två enorma berg”.

Och i Bukhârî finns uttalet: ”Den som följer med” och i Muslim uttalet: ”Den som går ut med det och följer det tills han begravs”.

I hadithen i dess rapporteringar finns alltså en uppmuntran till att följa med begravningståget till graven.

Det är Sunnah för den som följer med att hjälpa till att bära, om det är möjligt och det går bra att transportera den döde i en bil eller på ett djur, speciellt om gravplatsen är långt borta.

Det är Sunnah att skynda vid begravningen enligt hans r uttal (i betydelse):

”Skynda er med begravningen. Om det är en rättfärdig så är det något gott ni gör till honom och om det är annat än det så något ont ni tar bort från era halsar” [22]

Men man ska inte skynda sig för mycket, utan de bärande och åtföljarna ska lugnhet. De ska inte höja sina röster, vare sig med läsning eller med något annat som tahlîl (att säga lâ illâha illa Allâh), thikr eller säga: ”be om syndernas förlåtelse för honom, eller liknande, för det är bid´ah.

Det är harâm för kvinnorna att gå ut med begravningsföljet, enligt hadithen av Umm ´Atiyyah (i betydelse):

”Vi förbjöds från att följa begravningståget”.

Kvinnorna följde inte med i begravningståget på profetens r tid, därmed är följandet av begravningståget något som endast männen ska göra.

Det är Sunnah att gräva graven djup och bred enligt hans r uttal (i betydelse):

”Gräv och gör den bred och djup”.

Hasan Sahîh enligt at-Tirmithî.

Det är Sunnah att täcka kvinnans grav då man sänker ner henne eftersom hon är ´Awrah [23]

Det är Sunnah för den som sänker ner den döde i graven att säga (i betydelse):

”Vid Allâhs namn och enligt Allâhs sändebuds religion”

rapporterad av de fem, förutom an-Nasâ’î. Hasan enligt at-Tirmithî.

Den döde lägges i gravfacket på sin högra sida och vänd mot Qiblah, enligt hans r uttal om Ka´bah (i betydelse):

”Er Qiblah, levande och döda” [24]

Under huvudet lägges en sten eller jord. Man närmar honom väggen framför och bakom ryggen lägges sådant som skyddar honom mot jord, för att det inte ska hällas på hans ansikte och för att han inte ska vändas upp på ryggen.

Därefter sluter man igen gravfacksöppningen med stenar och lera så att det slutes till och efter det häller man ner jorden. Ingen annan än den jord man grävt upp lägges till.

Graven höjs upp från marken till en nivå av en Shibr [25] och den ska vara som en liten kulle så att regnvatten kan rinna av den. Därefter lägger man på småstenar och häller på vatten så att jorden binder sig och inte blåser iväg. Visheten bakom att höja upp den till denna nivå är för att man ska veta att det är en grav och inte trampa på den. Det går bra att sätta markeringar på dess ändar så att man kan se dess gränser och veta att den finns där, utan att skriva något på dem.

Det är påbjudet för muslimerna att efter de begravt färdigt stå vid graven och göra du´â för honom och be om syndernas förlåtelse för honom, för profeten r brukade efter att han begravt den döde stå och säga (i betydelse):

”Be om syndernas förlåtelse för er broder och be om hållfasthet för honom, för nu frågas han”. [26]

Men att läsa något ur Qur’ân vid graven är Bid´ah, för det utfördes inte av Allâhs sändebud r och inte heller av hans ädla Sahâbah, och varje Bid´ah är vilseledning.

Det är harâm att bygga på gravarna, att beklä dem med murbruk och att skriva på dem enligt Djâbir (i betydelse):

”Allâhs sändebud (salla Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att beklä graven med murbruk, att sitta på den och att bygga på den” [27] .

At-Tirmithî har rapporterat och ansett som Sahîh hadithen av Djâbir upphöjd (till profeten r) (i betydelse):

”Han förbjöd att beklä gravarna med murbruk, att skriva på dem och att trampa på dem”.

Eftersom det är medel som leder till Shirk och att fästa sig vid gravar, för om de okunniga ser byggnationer och utsmyckningar på en grav kommer de att fästa sig vid dem.

Det är harâm att belysa gravarna, dvs. att lysa upp dem med elektriska ljus eller på något annat sätt och det är harâm att ta dem till moskéer, dvs. att bygga moskéer på dem, att göra Salâh vid dem eller mot dem. Det är harâm för kvinnor att besöka gravar enligt hans r uttal (i betydelse):

”Allâh har förbannat de kvinnliga besökarna till gravar och de som tar dem som moskéer och lyser upp dem” [28] .

I Sahîh rapporteras (i betydelse):

”Allâh förbannade judarna och de kristna, de tog sina profeters gravar till moskéer”.

Detta för att grunden till världens Shirk är att upphöja gravarna med byggnationer på dem.

Det är harâm att förnedra gravarna genom att gå på dem, stå på dem med skor, sitta på dem, använda dem som en avfallsplats och leda vatten ut över dem, enligt vad som rapporterats i Muslim av Abu Hurayrah upphöjt (till profeten r) (i betydelse):

”Att någon av er sitter på glödande kol så att det går hål på kläderna och det når hans skinn är bättre än att sitta på en grav”.

Imamen Ibn Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Den som förstår hans förbud mot att sitta på en grav, att luta sig mot den och att stå på den, kommer att veta att förbudet är en respekt till den som befinner sig i den, för att man inte ska trampa med sina fötter på deras huvuden”.


Domarna för kondolerande och besökande av gravar
Det är Sunnah att visa kondoleanser för de som drabbats av döden och att uppmuntra dem till tålamod, samt att göra du´â till den döde enligt vad som finns rapporterat i Ibn Mâdjah - med en tillförlitlig kedja – av ´Amrû bin Hazm upphöjd (i betydelse):

”Den troende som kondolerar sin bror vid en prövning, kommer Allâh att klä med hederns beklädnad på domedagen”.

Även andra liknande ahâdith har rapporterats.

Den som kommer för att kondolera säger:

”Må Allâh göra din belöning stor, och göra din kondolering god och förlåta din döde”.

Man bör inte sitta och kondolera och annonsera ut det på det sätt som vissa människor idag gör. Det är påbjudet att ordna mat till den dödes familj som man skickar till dem enligt hans r uttal (i betydelse):

”Gör mat till Dja´fars familj, för det har uppkommit något som sysselsätter dem”. [29]

Gällande vad vissa människor idag gör, som att den dödes familj tillsätter en samlingsplats för människorna att samlas vid hos dem, lagar mat till dem och hyr personer som reciterar Qur’ân och på så sätt lägger på sig kostnader, allt det där är begravningsceremonier som är förbjudna och innoverade, enligt vad som rapporteras av Imâm Ahmad av Djarîr bin ’Âbdullâh, som sade:

”Vi ansåg det som högljutt klagande att samlas hos den dödes familj och att laga mat efter begravningen”. [30]

Sheikh ul-Islâm ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

”Att den drabbade familjen samlar människorna till mat för att de ska läsa eller donera är inget som var känt hos Salaf, och en grupp av kunskapens folk ansåg det förhatligt ur flera aspekter”.

Och at-Tartûshî sade:

”Gällande begravningsceremonier, så är det förbjudet enligt samstämmigheten av de lärde och begravningsceremonier är att samlas då man drabbas. Det är en förkastlig bid´ah, som det inte rapporterats något om och likaså när man efter det samlas på den andra, tredje, fjärde, sjunde dagen och på månads- och årsdagen. Det är ett stort fel. Vare sig det i arvet eller testamentet är förmyndat eller att man inte gett tillstånd till det så gärningen Harâm och det är Harâm att äta av det”.

Det är påbjudet att besöka gravarna speciellt för män, för att begrunda och för att ta en varning därav och för att be för och be om syndernas förlåtelse för dem, enligt hans r uttal (i betydelse):

”Jag förbjöd er från att besöka gravarna, men besök dem [31]

och han r sade (i betydelse):

”för det påminner er om nästa liv”.

Men det ska ske utan att man reser, och därmed är besökandet av gravar tillåtet med tre villkor:

Att de besökande är män och inte kvinnor, för profeten r sade (i betydelse):

”Allâh har förbannat de kvinnliga gravbesökarna”.

Att det inte sker genom att man reser, enligt hans r uttal (i betydelse):

”Res inte annat än till tre moskéer”.

Att avsikten med besöket är att begrunda och ta en varning därav och för att göra du´â för de döda.

Om orsaken är att välsignas av gravarna och att be om att få sina behov uppfyllda och sina problem avlägsnade av de döda, då det ett bid´ah- och shirkbesök.

Sheikh ul-Islam ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

”Det finns två sorters besök av gravar: tillåten och bid´ah. Den tillåtna är då man avser att hälsa på den döde och göra du´â för honom, såsom man avser när man gör begravningssalâh utan att resa. Bid´ahbesöket är när besökaren avser att be den döde om att få sina behov uppfyllda. Detta är den största avgudadyrkan. Eller om han avser att göra du´â vid personens grav, eller du´â genom honom, då är det en förkastlig bid´ah och ett medel som leder till avgudadyrkan. Det har inget med profetens r Sunnah att göra och ingen av folkets Salaf eller dess Imamer har påbjudit det”.

Och Allâh (ta´âlâ) vet bäst och frid och välsignelser över vår profet Muhammad, hans familj och Sahâbah.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Muslim.

[2] Överensstämd.

[3] Abü Dawûd.

[4] Rapporterad av Ahmad och at-Tirmithî med en Hassan-kedja.

[5] En sorts växt.

[6] Överensstämd.

[7] Dvs. om någon av muslimerna gör det så räcker det för alla och om ingen gör det syndar alla.

[8] Dvs. det område man inte får visa för någon annan än sin make/maka.

[9] Al-Mumtahinah 13.

[10] At-Tawbah 84.

[11] At-Tawbah 113.

[12] Al-Mumtahanah 4.

[13] Al-Mudjâdalah 22.

[14] Dvs. det som ersätter Wudu och Ghusl då man inte kan använda vatten. Man slår då händerna på jorden och torkar ansiktet och nävarna.

[15] Överensstämd.

[16] Se fotnot nr 7.

[17] D v s att man nått puberteten och är i sina sinnes fulla bruk.

[18] Den du´â som man i den vanliga Salâh läser innan man börjar med Sûrah al-Fâtihah.

[19] Se fotnot nummer 7.

[20] Al-Mursalât 25-26.

[21] ´Abasa 21.

[22] Överensstämd.

[23] Se fotnot 8.

[24] Rapporterad av Abu Dâwûd och andra.

[25] Dvs. ett handmått.

[26] Abû Dawûd.

[27] Muslim.

[28] Rapporterad av ahlul-Sunan.

[29] Rapporterad av Ahmad och at-Tirmithî och betraktad som Hasan.

[30] Pålitlig kedja.

[31] Muslim och at-Tirmithî.

[ tauhid ] [ aqidah ] [ manhaj ] [ fiqh ] [ sira ] [ systrar ]
w w w . d a r u l h a d i t h . c o m

as salam alaykom wa rahmatuallhi wa barakato

ummaicha
Till överst på sidan Gå ner
 
domar döden inträffar
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: Fiqh-
Hoppa till: