Vill du reagera på det här meddelandet? Registrera dig för forumet med några klick eller logga in för att fortsätta. 
HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

 

 Imam Ibn-ul-Mundhir förklarar wudu

Gå ner 
FörfattareMeddelande
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

Imam Ibn-ul-Mundhir förklarar wudu Empty
InläggRubrik: Imam Ibn-ul-Mundhir förklarar wudu   Imam Ibn-ul-Mundhir förklarar wudu Emptytis nov 25, 2008 1:35 pm

Från: Umm-Aicha (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2004-05-23 21:42


Imâm Ibn-ul-Mundhir förklarar Wudhû'
(Ur "al-Iqnâ")

[ index ]

Del 1. - Definition av Najâsah (orenhet)
Bokens berättelsekedja


Jag läste under Abû ´Abdullâh bin Yamn al-Marâdî, som sade: Jag läste under Abû ´Abdullâh Muhammad bin Ibrâhîm al-Balkhî i Makkah, i den Heliga Moskén, som sade: Abû Bakr Muhammad bin Ibrâhîm bin al-Mundhir sade i Makkah, i månaden Muharram, året 315 H:


Boken om rituell Wudhû' (tvagning)


ar-Rabî´ bin Sulaymân berättade för oss: Ibn Wahb berättade för oss: Sulaymân bin Bilâl underrättade mig: Kathîr bin Zayd underrättade mig: från al-Walîd bin Rabâh, från Abû Hurayrah (radhiyâ Allâhu ´anh) från Allâh's sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade,"Allâh tar varken emot bönen utan rening eller välgörenhet från otillåtna medel." (Ibn Khuzaymah och Abû ´Awânah)
Första Kapitlet: Omnämnandet av de orenheter som försvagar det rena tillståndet och förpliktigar rituell Wudhû'


Abû Bakr berättade för oss: ´Alî bin al-Hasan berättade för oss: ´Abdullâh bin al-Walîd al-´Adnî berättade för oss: från Sufyân, från ´Âsim, från Zirr bin Habîsh, som sade,"Jag begav mig till Safwân bin ´Asâl för att fråga honom beträffande Masah (över strumporna) och han svarade,


"Allâh's sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade befalla oss att inte ta av oss våra läderstrumpor i tre dagar (under resa), förutom vid den största orenheten (Janâbah), men (man kunde göra det efter) sömn, exkrementavsöndring och urinering." (at-Tirmidhî, an-Nasâ'î, Ibn Mâjah, al-Bayhaqî, ad-Dâraqutnî, Ibn Hibbân, Ahmad, at-Tayâlisî, Abdur-Razzâq, Ibn Abî Shaybah m fl.)


Abû Bakr (bin al-Mundhir) sade,


"Orsakerna som förpliktigar rituell Wudhû' är:Exkrementutsöndring eller vädersläppning från bakom.


Urinutsöndring från både mannens och kvinnans könsorgan.


al-Madhî (tunn vätska som utsöndras ur könsorganen före utlösning).


Sömn, även om den är lätt och oavsett kroppsställningen personen i fråga innehar.


Mannen som rör vid sin fru.


Äta kamelkött.


Att man blir av med förståndet - oavsett hur man blir av med det. Vare sig det är genom vansinne eller medvetslöshet.


Allt som kommer ut ur penisen, vaginan eller analöppningen, utgör orenhet, försvagar det rena tillståndet och förpliktigar rituell Wudhû'. Vissheten beträffande rent tillstånd avlägsnas inte om man tvivlar på att man har gjort något som har nollställt det rena tillståndet.

[ nästa kapitel ]
[ tauhid ] [ aqidah ] [ manhaj ] [ fiqh ] [ sira ] [ systrar ]
w w w . d a r u l h a d i t h . c o m
Till överst på sidan Gå ner
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

Imam Ibn-ul-Mundhir förklarar wudu Empty
InläggRubrik: Imam Ibn-ul-Mundhir förklarar wudu   Imam Ibn-ul-Mundhir förklarar wudu Emptytis nov 25, 2008 1:36 pm

Del 2. - Benämning av det som ålägger Ghusl (bad)
Ar-Rabî´ berättade för oss, "ash-Shâfi´î underrättade oss, "Mâlik bin Hishâm underrättade oss, från Hishâm, från sin fader, från Zaynab bint Abî Salamah, från Umm Salamah som sade,


"Umm Sulaym, Talhah's fru, begav sig till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade, "Allâh's sändebud! Allâh skäms inte för sanningen. Måste en kvinna ta Ghusl efter att ha haft en våt dröm?" Han sade,


"Ja, om hon ser en vätska.""""" (al-Bukhârî, Muslim, at-Tirmidhî, Ibn Mâjah, al-Bayhaqî, Ahmad, Mâlik Abdur-Razzâq och Ibn Abî Shaybah)
Abû Bakr (bin al-Mundhir) sade,


Följande frågor ålägger Ghusl:Ett. Tjock utsöndring ur penisen eller vaginan, vare sig det är när man är vaken eller i sömnen, vid intimt umgänge eller ej.


Två. Att de två intima kroppsdelarna rör vid varandra.


Tre. Efter att en menstruerande kvinna och en kvinna som genomgår perioden efter hon har fött barn blir rena från det (d v s blodet).


Fyra. När en Kâfir blir Muslim.


Fem. Tvätta en död Muslim är obligatoriskt för den som känner till hans död.
Del. 3 - Benämning av kärl4. Abû Maysarah berättade för oss, "´Abdul-A´lâ och Wahb bin Baqiyyah berättade för oss, "Khâlid berättade för oss, från Suhayl, från hans fader, från Abû Hurayrah (radhiyâ Allâhu ´anh) som sade,


"Allâh's sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beordrade oss att täcka kärlen och dra åt vattenpungens snara.""" (Ibn Mâjah, ad-Dârimî, Ibn Khuzaymah m fl)


Abû Bakr sade,Ett. Det är rekommenderat att man under natten täcker kärlen som används till att ta Wudhû' med.

Två. Det är tillåtet att ta Wudhû' med vilka kärl som helst utom de som är av guld och silver. Vi tycker inte om att man tar Wudhû' ur dessa, även om Wudhû''n är giltig (om man gör det).
Del. 4 - Wudhû's tillvägagångssätt

5. Abû Bakr berättade för oss, "Bikâr bin Qutaybah berättade för oss, "Safwân bin ´Îsâ berättade för oss, "Muhammad bin al-Ajlân berättade för oss, "al-Qa´qâ´ bin Hakîm underrättade oss, från Abû Sâlih, från Abû Hurayrah, att Allâh's sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade,


"Sannerligen är jag som en fader till er alla. När någon av går för att uträtta naturliga behov, så skall ni varken vara vända mot Qiblah eller vända den er rygg. När ni därefter renar er, så skall ni inte använda höger hand." Han brukade befalla oss att använda tre stenar (till rening) och förbjuda oss från att använda spillning eller ben (till rening).""""" (Abû Dâwûd, an-Nasâ'î, Ibn Mâjah, ad-Dârimî, al-Bayhaqî, Ibn Hibbân, Abû ´Awâna, al-Humaydî, ash-Shâfi´î och al-Baghawî)


Abû Bakr (bin al-Mundhir) sade,Ett. Det är från Sunnah för den som vill exkrementutsöndra att gå långt bort från människorna.


Två. Det är Sunnah för honom att avskärma sig.


Tre. Han kan urinera i närheten av människorna.


Fyra. När man träder i badrummet bör man säga "Allâhumma, inni a´ûdhu bika min al-Khubthi wal-Khabâ'ith." (at-Tirmidhî)


Fem. Man skall varken vända sig mot Qiblah eller vända den ens rygg om man befinner sig i öppna öken. Det är ingen fara om detta sker hemma.


Sex. Man skall inte exkrementutsöndra på vägar, samlingsplatser eller gårdsplan.


Sju. Man skall inte röra vid sin penis med sin högra hand förutom om ens vänstra hand värker och är på så sätt tvingad till att röra vid den men ens högra hand.


Åtta. Det är tillåtet att både stå upp och sitta ner när man urinerar.


Nio. Att avstå från att nämna Allâh's Namn vid exkrementutsöndring eller urinering är bra.


Tio. Den som befinner sig i denna situation skall inte besvara en hälsning (d v s salâm).


Elva. Det är rekommenderat att man tar av sig ringen i vilken Allâh's Namn är graverat innan man går in i badrummet.
Till överst på sidan Gå ner
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

Imam Ibn-ul-Mundhir förklarar wudu Empty
InläggRubrik: Imam Ibn-ul-Mundhir förklarar wudu   Imam Ibn-ul-Mundhir förklarar wudu Emptytis nov 25, 2008 1:37 pm

Del. 5 - Benämning av tvättning av ens privata delar6. Abû Bakr berättade för oss, "al-Hasan bin ´Alî berättade för oss, "Ibn Numayr berättade för oss, från al-A´mash, från Ibrâhîm, från ´Abdur-Rahmân bin Yazîd, från Salmân som sade,


"Mushrikûn sade, "Sannerligen lär er profet er så pass, att han till och med lär er om exkrementutsöndring." Han (Salmân) sade, "Ja, verkligen! Han förbjöd oss från att rena de privata delarna med spillning eller ben och han sade, "Det räcker inte för någon av er att använda mindre än tre stenar."""" (Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, Ibn Mâjah, ad-Dâraqutnî, al-Bayhaqî, Ibn Khuzaymah, Ahmad, at-Tayâlisî, Abû ´Awânah och Ibn al-Jârûd)Ett. Det är tillräckligt att använda tre stenar då orenhet är avlägsnat. Det är inte giltigt att använda mindre än tre stenar.


Två. Om orenhet inte avlägsnas av tre stenar, skall man använda fler tills att orenheten avlägsnas.


Tre. All utsöndring (förutom vädersläppning från bakom) vid sidan av exkrementutsöndring och urin fordrar vatten för att rena det.


Fyra. Man renar sig efter urinering på samma sätt som efter exkrementutsöndring.


Fem. Det är giltigt att rena de privata delarna genom att använda klumpar av torkad och bastant jord, träd, tyg, papper, formad lera och liknande.


Sex. Man skall inte rena de privata delarna med spillning.


Sju. Man skall inte rena dem med något som redan har använts till att rengöra förutom om man rengör det först.


Åtta. Man skall inte rena de privata delarna med ben eller något annat orent.


Nio. Det är rekommenderat att använda vatten till rena de privata delarna.


Tio. Det är bra om både stenar och vatten används.


Elva. Det är rekommenderat att man stryker sin hand med jord eller något annat som ersätter det och därefter tvättar handen efter att ha rengjort de privata delarna.


Tolv. När man går ut ur badrummet skall man säga, "Ghufrânak"

[ tauhid ] [ aqidah ] [ manhaj ] [ fiqh ] [ sira ] [ systrar ]
w w w . d a r u l h a d i t h . c o m


www.darulhadith.com

As salam alaykom wa rahmatuAllahi wa barakato

UmmAicha
Till överst på sidan Gå ner
Sponsored content
Imam Ibn-ul-Mundhir förklarar wudu Empty
InläggRubrik: Sv: Imam Ibn-ul-Mundhir förklarar wudu   Imam Ibn-ul-Mundhir förklarar wudu Empty

Till överst på sidan Gå ner
 
Imam Ibn-ul-Mundhir förklarar wudu
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: Fiqh-
Hoppa till: