Vill du reagera på det här meddelandet? Registrera dig för forumet med några klick eller logga in för att fortsätta. 
HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

 

 Hur utför man wudhu'? 12 delar

Gå ner 
FörfattareMeddelande
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

Hur utför man wudhu'? 12 delar Empty
InläggRubrik: Hur utför man wudhu'? 12 delar   Hur utför man wudhu'? 12 delar Emptytis nov 25, 2008 1:09 pm

Från: Umm-Aicha (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2003-12-26 19:13


Hur utför man wudhu'?
1 Niyyah/Avsikt

2 Tasmiyyah

3 Händerna

4 Mun och näsa

5 Munnen

6 Näsan

7 Dra in vattnet

8 Ansiktet

9 Skägget

10 Armarna

11 Huvudet

12 Fötterna
Avsnitt 1: Niyyah/Avsikt
Avsikten skall utföras i hjärtat och inte verbalt (genom uttal), som vissa människor gör. Det saknas trovärdiga bevis, eller bevis över huvud taget, att avsikten skall ske verbalt. ’Umar ibn-ul-Khattâb (radhi Allâhu ’anh) rapporterade att profeten Muhammad (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) sade,

"Sannerligen räknas gärningarna efter ens avsikt och varje person kommer få det som han (hon) har avsett…" (Bukhârî och Muslim).

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade,

"I alla sorters dyrkan, är avsikten i hjärtat, inte i munnen – och det är alla ’ulamâ’ eniga om – wudhû’, bönen (as-Salâh), allmosegivandet (az-Zakâh), fastan (as-Sawm), vallfärden (al-Hajj), befria slavar (al-’Itq), Jihâd o s v. Om man säger något med tungan och menar någonting annat med hjärtat, så är det avsikten som räknas, inte vad man sade. Om man avser med tungan och avsikten inte finns i ens hjärta, räknas det inte. Detta är alla ’ulamâ’ eniga om." (Majmû’-ur-Rasâ’il-al-Kubrâ 1/243).


[ tauhid ] [ aqidah ] [ manhaj ] [ fiqh ] [ sira ] [ systrar ]
w w w . d a r u l h a d i t h . c o
Till överst på sidan Gå ner
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

Hur utför man wudhu'? 12 delar Empty
InläggRubrik: Hur utför man wudhu'? 12 delar   Hur utför man wudhu'? 12 delar Emptytis nov 25, 2008 1:10 pm

Från: Umm-Aicha Skickat: 2003-12-26 19:14


Hur utför man wudhu'?
1 Niyyah/Avsikt

2 Tasmiyyah

3 Händerna

4 Mun och näsa

5 Munnen

6 Näsan

7 Dra in vattnet

8 Ansiktet

9 Skägget

10 Armarna

11 Huvudet

12 Fötterna
Avsnitt 2: Tasmiyyah (att nämna Allâh’s namn)
Det är fardh (obligatoriskt) att säga "Bismillâh", och endast "Bismillâh", innan man tar wudhû’. Abu Hurayrah (radhi Allâhu ’anh) berättade att profeten Muhammad (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) sade,

"Det finns ingen wudhû’ för den som inte nämner Allâh’s namn vid den (wudhû’)." (Ibn Mâjah, at-Tirmidhî och Abu Dâwûd. Imâm al-Albânî (rahimahullâh) anser den som sahîh (trovärdig)).

De stora ’ulamâ’ som håller vid att det är fardh att säga "Bismillâh" före wudhû’ – även ghusl och tayammum – är bl a Imâm Ahmad bin Hanbal, Imâm Hasan al-Basrî och Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah. Det hela har dock roten i profetens (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) hadîth som även följdes av Abu Bakr (radhi Allâhu ’anh). Anas bin Mâlik (radhi Allâhu ’anh) rapporterar att profeten Muhammad (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) sade,

"Ta wudhû’ i Allâh’s namn." (Bukhârî, Muslim och an-Nasâ’î).

Så dessa hadîtherna är bevis på att det är fardh (obligatoriskt) att innan wudhû’ uttala "Bismillâh"


[ tauhid ] [ aqidah ] [ manhaj ] [ fiqh ] [ sira ] [ systrar ]
w w w . d a r u l h a d i t h . c o m
Till överst på sidan Gå ner
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

Hur utför man wudhu'? 12 delar Empty
InläggRubrik: hur utför man wudhu'?12delar   Hur utför man wudhu'? 12 delar Emptytis nov 25, 2008 1:11 pm

Från: Umm-Aicha Skickat: 2003-12-26 19:15


Hur utför man wudhu'?
1 Niyyah/Avsikt

2 Tasmiyyah

3 Händerna

4 Mun och näsa

5 Munnen

6 Näsan

7 Dra in vattnet

8 Ansiktet

9 Skägget

10 Armarna

11 Huvudet

12 Fötterna
Avsnitt 3: Tvätta händerna
Humrân berättar att ’Uthmân (radhi Allâhu ’anh) kallade efter vatten för att ta wudhû’ och han tvättade händerna tre gånger…därefter sade han,

"Jag såg att Allâh’s sändebud (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) tog wudhû’ på detta sättet jag just gjorde." (Bukhârî och Muslim).

Aus bin Abî Aus rapporterade från sin farfar som sade,

"Jag såg Allâh’s sändebud (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) ta wudhû’ genom att tvätta händerna tre gånger." (Ahmad och an-Nasâ’î).


[ tauhid ] [ aqidah ] [ manhaj ] [ fiqh ] [ sira ] [ systrar ]
w w w . d a r u l h a d i t h . c o m
Till överst på sidan Gå ner
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

Hur utför man wudhu'? 12 delar Empty
InläggRubrik: hur utför man wudhu'?12delar   Hur utför man wudhu'? 12 delar Emptytis nov 25, 2008 1:12 pm

Från: Umm-Aicha Skickat: 2003-12-26 19:16


Hur utför man wudhu'?
1 Niyyah/Avsikt

2 Tasmiyyah

3 Händerna

4 Mun och näsa

5 Munnen

6 Näsan

7 Dra in vattnet

8 Ansiktet

9 Skägget

10 Armarna

11 Huvudet

12 Fötterna
Avsnitt 5: Hur man tvättar munnen
’Amr bin Yahyâ (radhi Allâhu ’anh) berättade att profeten Muhammad (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) tvättade munnen tre gånger. (Bukhârî och Muslim).

’Â’ishah (radhi Allâhu ta’âla ’anhâ) berättade att profeten Muhammad (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) sade,

"Tvätta era munnar när ni tar wudhû’!" (al-Bayhaqî).

Bl a har Imâm an-Nawawî (rahimahullâh) sagt att hadîthen, rapporterad av Amr bin Yahyâ, är ett bevis på att det är Sunnah att tvätta munnen, och näsan, tre gånger.


[ tauhid ] [ aqidah ] [ manhaj ] [ fiqh ] [ sira ] [ systrar ]
w w w . d a r u l h a d i t h . c o m


Från: Umm-Aicha Skickat: 2003-12-26 19:17


Hur utför man wudhu'?
1 Niyyah/Avsikt

2 Tasmiyyah

3 Händerna

4 Mun och näsa

5 Munnen

6 Näsan

7 Dra in vattnet

8 Ansiktet

9 Skägget

10 Armarna

11 Huvudet

12 Fötterna
Avsnitt 6: Hur man tvättar näsan och hur man snyter ut vattnet
Abu Hurayrah (radhi Allâhu ’anh) rapporterade att profeten Muhammad (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) sade,

"När någon av er skall ta wudhû – låt honom (henne) då föra in vatten in i näsan och därefter snyta ut det." (Bukhârî, Muslim och Abu Dâwûd).

Man skall dra vattnet, in i näsan, så länge man inte fastar. Laqît (radhi Allâhu ’anh) rapporterade att profeten Muhammad (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) sade,

"Avsluta wudhû’ och gnugga mellan fingrarna och dra in vattnet i näsan förutom om ni fastar." (Abu Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î, Ibn Mâjah).


[ tauhid ] [ aqidah ] [ manhaj ] [ fiqh ] [ sira ] [ systrar ]
w w w . d a r u l h a d i t h . c o m
Till överst på sidan Gå ner
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

Hur utför man wudhu'? 12 delar Empty
InläggRubrik: hur utför man wudhu'?12delar   Hur utför man wudhu'? 12 delar Emptytis nov 25, 2008 1:13 pm

Från: Umm-Aicha Skickat: 2003-12-26 19:17


Hur utför man wudhu'?
1 Niyyah/Avsikt

2 Tasmiyyah

3 Händerna

4 Mun och näsa

5 Munnen

6 Näsan

7 Dra in vattnet

8 Ansiktet

9 Skägget

10 Armarna

11 Huvudet

12 Fötterna
Avsnitt 7: Dra in vattnet med högra handen och snyta ut det med vänstra
’Abd Khayr sade,

"Vi satt och tittade på ’Alî när han tog wudhû’. Han förde in en hand full med vatten, med höger hand, in i munnen och tvättade sin mun och näsa. Därefter snöt han ut det med sin vänstra hand – han gjorde detta tre gånger – och sade,

"Den som ville se Allâh’s sändebuds (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) rening – detta var hans rening." (ad-Dârimî. Imâm al-Albânî anser den som sahîh (trovärdig).).


[ tauhid ] [ aqidah ] [ manhaj ] [ fiqh ] [ sira ] [ systrar ]
w w w . d a r u l h a d i t h . c o mFrån: Umm-Aicha Skickat: 2003-12-26 19:18


Hur utför man wudhu'?
1 Niyyah/Avsikt

2 Tasmiyyah

3 Händerna

4 Mun och näsa

5 Munnen

6 Näsan

7 Dra in vattnet

8 Ansiktet

9 Skägget

10 Armarna

11 Huvudet

12 Fötterna
Avsnitt 8: Hur man tvättar ansiktet
Humrân bin Abbân berättade att ’Uthmân (radhi Allâhu ’anh) kallade efter vatten för att ta wudhû’ och nämnde hur profeten (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) tog wudhû’. Humrân sade,

"Han tvättade sitt ansikte tre gånger." (Bukhârî och Muslim).


[ tauhid ] [ aqidah ] [ manhaj ] [ fiqh ] [ sira ] [ systrar ]
w w w . d a r u l h a d i t h . c o m
Till överst på sidan Gå ner
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

Hur utför man wudhu'? 12 delar Empty
InläggRubrik: hur utför man wudhu'?12delar   Hur utför man wudhu'? 12 delar Emptytis nov 25, 2008 1:14 pm

Från: Umm-Aicha Skickat: 2003-12-26 19:19


Hur utför man wudhu'?
1 Niyyah/Avsikt

2 Tasmiyyah

3 Händerna

4 Mun och näsa

5 Munnen

6 Näsan

7 Dra in vattnet

8 Ansiktet

9 Skägget

10 Armarna

11 Huvudet

12 Fötterna
Avsnitt 9: Stryka fingrarna genom skägget
’Uthmân (radhi Allâhu ’anh) berättade att profeten (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) brukade föra in sina fingrar genom skägget. (Ibn Mâjah, at-Tirmidhî, Ibn Jarûd och al-Hâkim).

Anas bin Mâlik (radhi Allâhu ’anh) berättade att profeten (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) brukade, med sin hand full av vatten, gå in under hakan och gnugga den genom sitt skägg. Han (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) sade,

"Detta är vad min Herre (’azza wa jall) har befallt mig att göra." (Abu Dâwûd, al-Hâkim och al-Bayhaqî).

Det finns ’ulamâ, som t ex Imâm Ishâq bin Râhawayy och Imâm Abu Thawr (rahimahumaallâh), som menar att det är obligatoriskt (fardh) att stryka fingrarna genom skägget. Hursomhelst, de flesta av ’ulamâ’ menar att det endast är mustahhab, inte fardh. (al-Khattâbî 1/56).

Imâm Ahmad bin Hanbal och Imâm Layth (rahimahumaallâh) hävdade, liksom de flesta av ’ulamâ’, att det är fardh att stryka fingrarna genom skägget när man är junub (tillfälle efter sexuellt umgänge eller någon annan typ av utlösning).


[ tauhid ] [ aqidah ] [ manhaj ] [ fiqh ] [ sira ] [ systrar ]
w w w . d a r u l h a d i t h . c o m


Från: Umm-Aicha Skickat: 2003-12-26 19:19


Hur utför man wudhu'?
1 Niyyah/Avsikt

2 Tasmiyyah

3 Händerna

4 Mun och näsa

5 Munnen

6 Näsan

7 Dra in vattnet

8 Ansiktet

9 Skägget

10 Armarna

11 Huvudet

12 Fötterna
Avsnitt 10: Tvätta underarmarna inklusive armbågarna
Humrân bin Abân (radhi Allâhu ’anh) berättade att ’Uthmân (radhi Allâhu ’anh) kallade efter vatten för att ta wudhû och samtidigt skulle han visa hur profeten (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) tog wudhû’. Humrân sade,

"Han tvättade sin högra underarm inklusive armbågarna tre gånger, därefter sin vänstra underarm på samma sätt." (Bukhârî och Muslim).

De flesta av ’ulamâ menar att man skall tvätta underarmen inklusive armbågarna. Beviset finns dessutom i Sunnah, rapporterat av Nu’aym bin Mijmar som såg Abu Hurayrah (radhi Allâhu ’anh) – när han tog wudhû’ – tvätta sina underarmar tills att han nådde sina överarmar. Därefter sade Abu Hurayrah,

"Det var så här jag såg Allâh’s sändebud (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) ta wudhû’." (Muslim).

Även Jâbir (radhi Allâhu ’anh) sade att profeten (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) brukade passera armbågarna när han tog wudhû’. (ad-Daraqutnî och al-Bayhaqî).


[ tauhid ] [ aqidah ] [ manhaj ] [ fiqh ] [ sira ] [ systrar ]
w w w . d a r u l h a d i t h . c o m
Till överst på sidan Gå ner
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

Hur utför man wudhu'? 12 delar Empty
InläggRubrik: Sv: Hur utför man wudhu'? 12 delar   Hur utför man wudhu'? 12 delar Emptytis nov 25, 2008 1:15 pm

Från: Umm-Aicha Skickat: 2003-12-26 19:20


Hur utför man wudhu'?
1 Niyyah/Avsikt

2 Tasmiyyah

3 Händerna

4 Mun och näsa

5 Munnen

6 Näsan

7 Dra in vattnet

8 Ansiktet

9 Skägget

10 Armarna

11 Huvudet

12 Fötterna
Avsnitt 11: Gnugga huvudet och öronen
Abdullâh bin Zayd (radhi Allâhu ’anh) rapporterade från Allâh’s sändebud (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) att han brukade stryka sitt huvud med sin båda händers fingrar genom att föra dem framåt och bakåt. Han började med huvudets framsida och strök det ner till nacken. Därefter strök han tillbaka till huvudets framsida. (Bukhârî, Muslim och at-Tirmidhî).

Samma sak gäller öronen. Öronen är en del av huvudet, baserat på profetens (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) uttal,

"De två öronen är del av huvudet." (at-Tirmidhî, Abu Dâwûd och Ibn Mâjah).

’Abdullâh bin ’Amr (radhi Allâhu ’anh) berättade om profetens (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) wudhû’…

"Därefter gnuggade han sitt huvud och förde in sina två pekfingrar in i öronen och gnuggade öronens baksida med sina tummar." (Abu Dâwûd, an-Nasâ’î och Ibn Mâjah).


[ tauhid ] [ aqidah ] [ manhaj ] [ fiqh ] [ sira ] [ systrar ]
w w w . d a r u l h a d i t h . c o m

Från: Umm-Aicha Skickat: 2003-12-26 19:22


Hur utför man wudhu'?
1 Niyyah/Avsikt

2 Tasmiyyah

3 Händerna

4 Mun och näsa

5 Munnen

6 Näsan

7 Dra in vattnet

8 Ansiktet

9 Skägget

10 Armarna

11 Huvudet

12 Fötterna
Avsnitt 12: Tvätta fötterna och anklarna
’Abdullâh bin ’Umar (radhi Allâhu ’anhumâ) berättade att profeten (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) hade sagt vad gäller tvättandet av anklarna i wudhû’,

"Ve anklarna från Helvetet." (Två eller tre gånger). (Bukhârî och Muslim).

Humrân bin Abân berättar att ’Uthmân (radhi Allâhu ’anh) skulle visa hur profeten (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) gjorde wudhû’. Humrân sade,

"Därefter tvättade han sin högra fot till ankeln tre gånger och sedan sin vänstra fot till ankeln tre gånger." (Bukhârî och Muslim).

Abu Hurayrah (radhi Allâhu ’anh) tvättade sin högra fot till att han nådde smalbenet, därefter tvättade han sin vänstra fot tills att han nådde smalbenet. I slutet av hadîthen sade han,

"Så här såg jag Allâh’s sändebud (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) göra." (Muslim).

al-Mustawrad (radhi Allâhu ’anh) berättade att profeten (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) tvättade mellan sina tår med lillfingret. (Abu Dâwûd, at-Tirmidhî och an-Nasâ’î).

Från dessa hadîther ser vi att det är fardh att tvätta fötterna inklusive anklarna samt att tvätta mellan tårna, wa Allâhu ’âlim.


[ tauhid ] [ aqidah ] [ manhaj ] [ fiqh ] [ sira ] [ systrar ]
w w w . d a r u l h a d i t h . c o mAs salam alaykom wa rahmatuAllahi wa barakato

Jag tyckte att detta var en viktig artikel att lägga in. Det gäller att man vet hur man gör wuduh rätt för att ens salat skall gälla så läs.

As salam alaykom wa rahmatuAllahi wa barakato

UmmAicha
Till överst på sidan Gå ner
Sponsored content
Hur utför man wudhu'? 12 delar Empty
InläggRubrik: Sv: Hur utför man wudhu'? 12 delar   Hur utför man wudhu'? 12 delar Empty

Till överst på sidan Gå ner
 
Hur utför man wudhu'? 12 delar
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: Fiqh-
Hoppa till: