Vill du reagera på det här meddelandet? Registrera dig för forumet med några klick eller logga in för att fortsätta. 
HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

 

 Zakah och dess betydelse i Islam

Gå ner 
FörfattareMeddelande
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

Zakah och dess betydelse i Islam Empty
InläggRubrik: Zakah och dess betydelse i Islam   Zakah och dess betydelse i Islam Emptytis nov 25, 2008 1:06 pm

Från: Umm-Aicha (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2003-10-19 17:02


Zakâh och dess betydelse i Islam
Av Shaykh Muhammad bin Jamîl Zînû
(Ur "Arkân-ul-Islâm wal-Îmân" sid. 159-179)


Zakâh är en obligatorisk allmosa beroende på ens inkomster med vissa antal villkor och att det delas ut till en speciell grupp människor vid en speciell tid.


Zakâh är en av pelarna i Islam och en av de mest betydelsefulla beståndsdelarna. Den är omnämnd och sammanlänkad med Salâh (bönen) i ett flertal ställen i Allâh’s (´azza wa jall) Bok.


Muslimerna är helt överens om att Zakâh är obligatoriskt. Och den som förnekar att det är obligatoriskt efter att känt till detta är en Kâfir, utanför Islâm’s ram. Och den som är snål, och håller om en del av pengarna eller alla pengarna som ska ges som Zakâh, är då en orättvis förtryckare, som förtjänar ett straff.


Av de många bevisen till att det är obligatoriskt är Allâh’s (´azza wa jall) Uttalande,


"Förrätta bönen och ge åt de nödställda....!" (al-Baqarah: 110)


Och Allâh (´azza wa jall) sade,


"Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Allâh och uppriktigt tillägna Honom religionen, att förrätta bönen och att ge Zakâh och detta är den sanna religionen." (al-Bayyinah: 5)


Ibn ´Umar (radhiyâ Allâhu ´anhumâ) sade, "Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade,


"Islâm är baserat på fem" och han nämnde....."att ge Zakâh.""


al-Bukhârî rapporterade att när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade Mu´âdh till Yemen, sade han (salla Allâhu ´alayhi wa sallam),


"Och om de lyder dig i detta, informera då dem om att Allâh har gjort Zakâh obligatoriskt för dem, så att det tas från de rika och ges till de fattiga".


Och det är Kufr av den som vägrar att betala och fodrar att det inte är nödvändigt, som Allâh (´azza wa jall) säger i Qur’ânen,


"Men om de visar ånger och (vilja att) förrätta bönen och betala allmoseskatten, då är de era bröder i tron." (at-Tawbah:11)


Som man kan förstå från dessa verser är att den som inte förrättar bönen eller betalar Zakâh, han är då inte vår broder i tron, utan en Kâfir.


Och av den orsaken stred Abû Bakr mot dem som åtskiljde mellan Salâh och Zakâh angående dess obligatoriska slag. Och Sahâbah var överens med Abû Bakr’s beslut och följde det, så detta bevisar deras enighet gällande denna sak.Visdomen med lagstiftning av Zakâh

Det finns en stor visdom i lagstiftningen av Zakâh genom att den uppfyller många av Sharî´ah’s målsättningar som leder till allmänna fördelar, vilket blir uppenbart för den som överväger texterna av Qur’ânen och Sunnah, som beordrar dess betalning; till exempel i en Âyah i Kapitlet at-Tawbah, som förklarar att Zakâh ska utdelas, men även i andra verser och hadîther som uppmuntrar till allmosan och spendering av gott ändamål i allmänhet.


Bland de aspekter av denna visdom är:Rening av den troendes själ från synder och överträdelser och dess negativa påverkan på hjärtat, och reningen av hans själ från föraktlig förmåga av snålhet och girighet och dess påverkan. Allah (´azza wa jall) sade,


"Tag då emot något av dem som offergåvor (Sadaqah) (Muhammad); så renar du dem (från synd) och hjälper dem att växa (i rättfärdighet)." (at-Tawbah:103)Att uppfylla behoven hos den fattige muslimen och att skydda hans heder från förödmjukelser av att fråga någon annan än Allâh.Lätta bördan hos den skuldsatte muslimen genom att hjälpa honom att betala av hans skulder.Att förena olika hjärtan i tron och i Islâm, att ta dem från ett tillstånd av tvivel och religiös olustighet och svag tro till en fast grundad tro och fullständig visshet.Utrustning av krigare för Allâh’s skull och förberedning av militär utrustning och material för spridning av Islam och för att besegra otrohet och korruption för upprättandet av rättvisa mellan människor framtill att det inte finns någon mer Fitnah (Shirk i ledandet av plundring och förvirrande uppförande), så att religionen (tillbedjan) blir uteslutande till endast Allah i hela världen.Hjälpa den övergivne muslimska vandraren att fullfölja sin resa; att man ger honom av Zakâh så mycket som han behöver för att resa hem.Rening av rikedom och dess tillväxt och beskydd mot ruinering genom välsignelse som händer genom lydnad av Allâh, och förstoring av Hans befallning, och godhet mot Hans skapelse.


Detta är lite av den storslagna visdomen och ädla ändamål för vilket Zakâh var befallt. Och det finns mycket mer och endast Allâh (´azza wa jall) begriper dem.De sorters rikedomar som gör att Zakâh blir nödvändigt

Zakâh är obligatoriskt gällande fyra saker:


Den första är: Jordens skörd av frukt och spannmål; enligt uttalandet av Allah (´azza wa jall)


"Troende! Ge av de goda ting som ni förvärvar och av det som Vi har låtit jorden frambringat åt er, och leta inte fram - för att ge bort det - det sämsta som ni själva inte skulle ta emot annat än med förbundna ögon..." (al-Baqarah: 267)


Och Allâh’s (´azza wa jall) uttalande,


"Men betala skulden därom (det är Zakâh 1/10 eller 1/20 enligt Allahs order) när det är tid för skörd." (al- An´âm: 141)


Och rikedomens största skyldigheter är Zakâh. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade,


"I ett land bevattnat med regnvatten eller av naturliga vatten kanaler eller om landet är fuktigt beroende på en vattenkanal som är i närheten, är 1/10 del obligatoriskt (som Zakâh), och om landet är bevattnat av en brunn, är hälften av 1/10 del (1/20) obligatoriskt (som Zakâh) att ge utav skörden från marken." (al-Bukhârî)


Den andra är: Guld, silver och pengar; Allâh (´azza wa jall) sade,


" ...Och de som samlar guld och silver och inte ger detta för Allâh’s sak - låt dem veta att ett plågsamt straff väntar dem". (at-Tawbah: 34)


Och i Sahîh Muslim rapporterade Abû Hurayrah (radhiyâ Allâhu ´anh) att Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade,


"Det är ingen ägare av guld och silver som inte betalar skulden för dem utom att han på Domedagen, då eldplåtar kommer att vara förbereda för honom, kommer att stekas på sina sidor, rygg och panna. Varje gång de svalnar kommer det upprepas igen. Det kommer att pågå i en dag som varar i 50,000 år framtill att alla tjänare har dömts."


Ordet "skulden" syftar på Zakâh, och den är omnämnd i en annan version,


"Det förekommer ingen ägare av lagrad skatt som inte betalar dess Zakâh..." (Muslim)


Det tredje är: Affärslager: Det är gods som ägs för att säljas. Detta omfattar fast egendom, djur, mat, drycker, bilar, o s v.


Ägaren ska räkna ut deras värde i slutet av året av hans första år i affärer ( likaså de efterkommande åren), och betala 2,5% av deras nuvarande värde, vare sig deras värde är detsamma som när han köpte dem eller om det har stigit eller sjunkit.


Det är obligatoriskt för affärsägare som specerihandlare, bilhandlare och del butiker att föra en detaljerad beräkning varje år och betala den begärda Zakâh av det. Om det bli svårt för dem, kan de ta det säkra före det osäkra och betala tillräckligt för att vara säker på att de har befriat sig från sina ansvar.


Det fjärde är: Boskap, det är kameler, boskap får och gäss förutsatt att dem betar fritt, inte att de matas med spannmål eller någon annan special gjord föda, föda upp djur och mjölk produktion och det antalet djur som når den minsta betalbara nivå.


Observera: Om boskap matas med spannmål eller någon annan specialtillverkad föda, och föds upp för försäljning, måste Zakâh betalas på det – inte för att det är boskap utan för att det är en handelsvara för försäljning (tredje kategorin). Så man skall betala 2,5% av det sålda värdet om den uppnår det minimala betalbara värde för handelsvaror (endera av sig själv eller i samband med andra handelsvaror för försäljning).fortsättning följer.....
Till överst på sidan Gå ner
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

Zakah och dess betydelse i Islam Empty
InläggRubrik: Zakah och dess betydelse i Islam   Zakah och dess betydelse i Islam Emptytis nov 25, 2008 1:07 pm

Från: Umm-Aicha Skickat: 2003-10-19 17:05
...fortsättning
Nisâb (Minsta gränsmängden av ens egendom) då Zakâh blir en skyldighet:

1. Frukt och spannmål: Fem Awsuq som motsvarar 618 kg.


Zakâh’s skyldighet är 10% av det som är bevattnat av regn, källor, eller på andra naturliga sätt. Om det är bevattnat med metoder som behöver arbetskraft och kapital är beloppet av Zakâh 5%.


2. Guld, silver och mynt:


a) Guld: 20 dinar eller 85 gram. Zakâh är 2,5%


b) Silver: 2 Awâq som motsvarar 595 gram och även här är Zakâh 2,5%.


c) Sedlar: Valutan av 85 gram guld eller 595 gram silver i valuta.


3. Handelsvaror för försäljning: Valutan är beräknad, och om den når Nisâb av guld och silver, är Zakâh 2,5% av dess värde.


4. Boskap:


a) Kameler: Den minsta Nisâb är fem kameler. Beloppet av Zakâh är ett får.


b) Boskap: Den minsta Nisâb är 30 kor. Beloppet av Zakâh är en ett år gammal.


c) Får och gäss: Den minsta Nisâb är 40 stycken. Zakâh’s belopp är ett får.


Den som är i behov av mer detaljer ska referera till böcker med Hadîth och Fiqh.Tabell över Zakâh för fritt betande boskap:


Får och gäss

Skyldig att betala Zakâh's belopp


Från Till


40 120 Ett får


121 200 Två får


201 300 Tre får
Och så vidare, för varje 100 extra får är ett extra får en skyldighet.


Observera: Getabock och för gamla djur vars tänder har fallit av ska inte tas som Zakâh, och inte heller det sämsta av tillgångar. Även en havande tacka eller en kamelhona ska inte tas som Zakâh, och inte heller det bästa av tillgångar.
Kameler

Skyldig att betala Zakâh belopp
Från Till


5 9 En tacka ( honfår)


10 14 Två tackor


15 19 Tre tackor


20 24 Fyra tackor


25 35 En 1-årig hon kamel


36 45 En 2-årig hon kamel


46 60 En 3-årig hon kamel


61 75 En 4-årig hon kamel


76 90 Två 2-åriga hon kameler


91 120 Två 3-åriga hon kameler


121 160 Tre 2-åriga hon kameler
Efter det, för varje fyrtio extra kameler, är en extra 2-årig kamel en skyldighet och för varje femtio extra kameler, är en extra 3-årig kamel en skyldighet.
BoskapSkyldig att betala Zakâh-belopp
Från Till
30 - 39 En 1-årig ko


40 - 59 En 2-årig ko


60 - 89 Två 1-åriga kor


Efter det, för varje extra trettio kor, är en 1-årig extra ko en skyldighet och för varje extra fyrtio kor, är en 2-årig extra ko en skyldighet.


(Denna tabell är tagen ur boken "En Zakâh Guide" av ´Âdil Rashad Ghunaym)Hur Zakâh ska utdelas

Den grundtext som beskriver hur Zakâh ska utdelas är Allâh’s (´azza wa jall) Uttalande,


"Offergåvorna (as-Sadaqât, här menas det obligatorisk allmosa d v s Zakâh) är avsedda för de fattiga (Fuqarâ’, den fattige som inte tigger), och de nödställda (Masâkîn, den fattige som tigger) och för dem som har hand om insamlandet av dem och för att vinna hjärtan (för tron) och för att frigöra människor ur fångenskap och slaveri och för att lätta de skuldtyngdas (bördor) och för (kampen för) Allâh’s sak (d v s för Mujâhidûn), och för vandringsmännen. Detta har Allâh föreskrivit; Allâh är all- vetande, vis." (at-Tawbah :60)


Allâh förklarar i denna Âyah åtta kategorier; alla de som förtjänar att ta emot Zakâh är:Den fattige: En fattig person som besitter halva av hans minsta behov eller mindre. Han är mer behövande än Miskîn.


2. Miskîn: Han är fattig, men han är rikare än Faqîr , såsom en som besitter 70% eller 80% av hans behov till exempel. Bevisen för att Faqîr är mer i behov än Miskîn är Allâh’s (´azza wa jall) Uttalande,


"Liksom för båten, den tillhör de fattiga folket som arbetar på havet..." (al-Kahf: 79)


De var beskrivna som Miskîn fastän de ägde en båt.


Både Faqîr och Miskîn ska ges av Zakâh så att det tillfredsställer dem inför det kommande året, eftersom Zakâh är endast en skyldighet en gång om året. På så sätt är den endast anpassad så att de får tillräckligt för att det ska räcka till nästa utdelning.


Behoven skall baseras på det som han och hans familj behöver av mat, kläder, boning och det som ingen kan leva utan. Att leva på en medelmåttig nivå, varken överdrivet och inte heller mycket knappt. (Familjen omfattar alla som mottagaren har ansvar för att försörja).


Nivån av behov varierar från epok till epok och från plats till plats och för några områden mellan en individ och en annan. Det som är tillräckligt för en person i ett samhälle är inte tillräckligt för en person någon annanstans. Och det som räckte för tio år sedan kanske inte räcker idag, och likaså det som är tillräckligt för en person kanske inte är tillräckligt för en annan; enligt de olika nummer av beroende och obligatoriska utgifter o s v.


´Ulamâ' har gett Fatwâ att behov omfattar medicinsk behandling av sjukdom och att hjälpa ensamstående människor att gifta sig, och att förvärva nödvändiga böcker av religiös kunskap.


För att Faqîr och Miskîn ska vara lämpliga för att ta emot Zakâh, måste de vara Muslimer och inte från Banû Hâshim’s härstamning och deras tjänare. De ska inte heller vara nära släktingar till givaren för vilka han är beskyddare för, såsom hans föräldrar, barn och fruar.


Slutligen ska han inte heller vara arbetsför som kan tjäna sitt eget levebröd, baserat på Profeten (salla Allâhu ´alayhi wa sallam) uttalande,


"Det är ingen tilldelning av det för den rike och inte heller för den starke, som kan tjäna sitt eget levebröd." (Ahmad, Abû Dâwûd och an-Nasâ'î ).
3. Zakâh-samlarna: Det är de som är utnämnda av ledaren i den Muslimska staten eller hans ställföreträdare för att utföra en av skyldigheternas obligation för upprättandet av Zakâh i samhället, såsom att samla den, sköta registrering och beräkningar, vakta den, transportera den, dela ut den o s v.


De Zakâh-anställda ska bli betalda en motsvarande lön som en person som gör ett liknande jobb i en annan organisation och efter hur mycket tid han jobbar för Zakâh’s skull, även om han är rik, så länge han är en förnuftig, pålitlig, vuxen Muslim och behörig för jobbet. Hursomhelst, om han är från Banû Hâshim, får han inte ta emot någon lön från Zakâh-pengarna; baserat på hadîthen av Muslim, från al-Muttalib bin Rabî´ah, att Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade,


"Sadaqah (välgörenhet) är inte passande för Muhammad’s (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) släkt."


4. För den svagt troende: De vars hjärtan ska dras nära. Dessa är personer av auktoritet och inflytelserika bland sina klaner, folkstammar, folk o s v som förhoppningsvis blir Muslimer; eller om de är svaga nya Muslimer, att stärka deras tillgivenhet till Islam så att deras tro säkert kan ta rot; eller att hans kamrat kan bli Muslim, eller att skydda Muslimerna eller att avvika från skadan som de är kapabla att tillfoga.


Och denna kategori är fortfarande passande för Zakâh, den har inte upphävts, och till dem ska det ges vad som behövs för att försona deras hjärtan till Islâm, stödjande och försvar.


Denna tilldelning kan även ges till en Kuffâr, därför att Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav Safwân bin ´Umayyah en del av bytena från Hunayn. (Muslim).


Det kan även ges till en Muslim, eftersom Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav till Abû Sufyân bin Harb och likaså till Aqra´ bin Hâbis och ´Uyaynah bin Hisn, 100 kameler var. (Muslim).


5. För att frigöra slavar: Detta omfattar att frige en slav helt ut, eller att hjälpa en slav som har överenskommelse med sin ägare att köpa sin egen frihet, att ta hand om hans utbetalning, eller att utlösa Muslimska krigsfångar från fienden. Detta inkluderar i kategorin, eftersom krigsfångar är i ett slaveritillstånd och hans nöd är mer brådskande eftersom han är i fara för att bli dödad eller påtvingad att överge Islâm.


6. Skuldsatta: De är dem som har utsatt sig för skulder och de är specificerade som ansvariga för betalning av dessa skulder.


Skulder är av två typer:


a) Skulder utsatta av en person på sin egen räkning för någonting som är tillåtet i Islâm, till exempel för kläder, hans familjs uppehålls utgifter, för giftermål, medicinsk behandling, bygga ett hus, nödvändig möblering, eller för att betala för oväntad skadegörelse av en annan persons egendom. I sådana situationer ska det ges så mycket som det behövs för att betala av skulden om han är för fattig för att gör det själv, och om skulden hände i lydnad till Allâh eller i en laglig ting.


Och det är begärt att mottagaren ska vara en Muslim, och att han inte är rik, i stånd att befria sig från skulden på egen hand, och att skulden inte utsattes i form av olydnad till Allâh, och att betalningen redan är tillbörlig eller kommer att bli tillbörlig under det kommande året, och slutligen: skulden måste ägas av en människa, som utesluter ekonomiska skulder till Allâh såsom försoning för brutna eder, andra synder eller Zakâh-betalningar.


b) Skulder utsatta av en person som sätter sig i skuld för en annans förmån, till exempel för att göra fred mellan två parter. Han är lämplig för Zakâh, baserat på Qabîsah al-Hilâlî’s (radhiyâ Allâhu ´anh) hadîth, som sade,


"Jag tog på mig ansvaret för en annans skuld, så jag kom till Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att fråga honom om hjälp. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade, "Vänta tills några Zakâh-betalningar kommer. Då ska jag beordra att en del av det ges till dig." Därefter sade han, "Qabîsah! Att fråga efter pengar är bara tillåtet i tre fall: En man som tar på sig en annans skuld. För honom är det tillåtet att fråga tills att han får så mycket så att det täcker skulden, så att han slutar fråga; eller en man som var utsatt för en katastrof som förstörde hans egendom och rikedom, i vilket fall är det tillåtet för honom att fråga (efter pengar) tills att han får så mycket han behöver för att åter stå på egna fötter (eller så sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), "Vad det tar för att fylla hans behov"); eller en person som utsätts för fattigdom, och tre män av urskiljande från hans folk säger, "Den och den är drabbad av fattigdom". För honom är det tillåtet att fråga tills han får så mycket för att åter stå på egna fötter (eller så sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), "Vad det tar för att fylla hans behov"); Qabîsah! Allting annat än det är korruption, den som får det är förbrukar korruption."" (Ahmad och Muslim)


Det är också tillåtet att betala skulden för en död person från Zakâh-kassa, eftersom det inte är nödvändigt att pengarna går genom den skuldsattes händer.


7. För Allâh’s skull: Detta gäller de frivilliga som inte är med i myndigheternas avlöningslista, både de fattiga och de rika är lämpliga, och de som bevakar de muslimska militära gränsområden. Det inkluderar inte allmän välgörenhet, annars skulle det inte vara någon mening i omnämnandet av de sju kategorierna i Qur'ân-versen, eftersom de skulle inkludera i allmän välgörenhet.


Jihâd’s vidsträckta mening är passande för att inkluderas i denna kategori. Det här är omfattande i Islâmisk utbildning, bortdrivning av ideologiska våldsamma angreppen av icke-Islâmiska styrkor, svar mot tvivel och misstankar som de upphäver, utdelning av nyttiga böcker och finansiering av pålitliga, seriösa Islâmiska arbetare som ägnar sin energi på heltid för spridningen av Islâm och motsättning av anti-Islâmisk mission och ateistiska aktiviteter o s v. Grunden till detta är hadîthen av Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam),


"Strid mot avgudadyrkarna med era rikedomar, era liv och era tungor." (Abû Dâwûd)


8. Resande: Det är en person som reser från ett land till ett annat. Om han inte har de medel för att fullfölja sin resa, får man ge Zakâh till honom så mycket som han behöver för att fullfölja sin resa, så länge skälet till hans resa inte är olydnad till Allâh, med andra ord, för ett ändamål som är obligatoriskt eller rekommenderat i Islâm, eller åtminstone tillåtet. Ett annat villkor är att han inte finner någon som han kan låna pengar från. Det är också tillåtet att ge Zakâh till den resande även om han har stannat en lång tid på något ställe i riktning mot hans resmål, om orsaken för hans fördröjning är att säkra några behov inom möjlighetens räckvidd.


Det är inte obligatoriskt att dela ut Zakâh till alla dem åtta kategorierna varje år, men det är bättre att komma ihåg helhets behoven och fördelarna, som förnimmas av den Muslimske ledaren eller hans ställföreträdare, eller av personen som betalar Zakâh (i saknaden av organiserad insamling- och utdelningssystem).


fortsättning följer .............
Till överst på sidan Gå ner
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

Zakah och dess betydelse i Islam Empty
InläggRubrik: Zakah och dess betydelse i Islam   Zakah och dess betydelse i Islam Emptytis nov 25, 2008 1:08 pm

...fortsättning
Några fördelar med att betala Zakâh

1. Att man går efter Allâh’s (´azza wa jall) och hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallning och ger företräde till det som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) älskar över den själviska kärleken för rikedomar.


2. Ökad belöning för ens goda gärningar. Allâh (´azza wa jall) sade,


"De som ger av vad de äger för Allâh’s sak kan liknas vid sädeskorn som ger sju ax och vart ax bär hundra korn. Allâh mångdubblar avkastningen för den Han vill; Allâh når överallt och Han vet allt." (al-Baqarah: 261)


3. Givandet av välgörenhet och betalandet av Zakâh är ett bevis för ens tro, och en markör som visar dess närvaro, vilket nämns i hadîthen,


"Välgörenhet är ett bevis." (Muslim)


4. Rening från besmittning av synder och förnedrad karaktär. Allâh (´azza wa jall) sade,


"Tag då emot något från dem som offergåva; så renar du dem (från synd) och hjälper dem att växa (i rättfärdighet)." (at-Tawbah: 103)


5. Tillväxten av rikedom och välsignelse över det och dess beskydd från det onda, enligt hadîthen,


"Rikedomar minskar aldrig när man ger välgörenhet av det." (Muslim)


Och Allâh (´azza wa jall) säger,


"Och Han belönar er för vad det än är som ni ger åt andra. Och ingen drar bättre försorg (om de sina) än Han." (Saba’: 39)


6. Givaren av välgörenhet kommer att vara i skuggan av sin välgörenhet på Domedagen, vilket nämns i hadîthen om de sju typer av människor som Allâh kommer skugga i Sin skugga på Domedagen, då det inte kommer att finnas någon skugga förutom Hans skugga,


"Och en man som ger välgörenhet i hemlighet, fram tills att hans vänstra hand inte vet vad hans högra hand har spenderat." (Muttafaqun ´alayh)


7. Det är orsak för Allâh’s barmhärtighet,


"...Och Min Nåd och Min barmhärtighet når överallt och Min nåd skänker Jag dem som fruktar Allâh och ger åt de behövande..."(al-A´râf:156)
Påminnelse och varning till de som inte betalar Zakâh

1. Allâh (´azza wa jall) sade,


"Och de som samlar guld och silver och inte ger detta för Allâh’s sak - låt dem veta att ett plågsamt straff (väntar dem) den dagen då dessa (skatter) skall glödas i helvetets eld och deras pannor, sidor och ryggar brännmärkas med detta (och en röst säger:) "Detta är de skatter ni samlade för att i ensamhet (ruva över dem); smaka nu det ni lade på hög!" (at-Tawbah: 34-35)


2. Ahmad och Muslim rapporterade från Abû Hurayrah (radhiyâ Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade,


"Det är ingen som äger och samlar rikedomar utan att betala dess Zakâh förutom att den (rikedomen) skall glödas i helvetet formade till plåtar som hans sidor och hans panna skall brännmärkas framtill Allah har dömt sina tjänare under en dag som varar i 50,000 år. Då skall det visas för honom hans väg, antingen till paradiset eller till helvetet."


3. al-Bukhârî rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade,


"Den som Allâh gör rik, och som inte betalar Zakâh av sin rikedom, kommer hans rikedom på Domedagen att framträda i form av en giftig orm med två svarta fläckar ovanför ögonen. Den kommer slingra sig runt hans hals, sedan kommer den gripa tag i honom med hans munsidor och säga: "Jag är din rikedom, jag är din skatt.""


Sedan citerade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) denna vers,


"De som girigt behåller för sig själva det som Allâh i Sin nåd har skänkt dem skall inte tro att det blir till deras bästa. Nej, det kommer att vara ett ont för dem. På Uppståndelsens dag skall de bära det som de så girigt höll fast vid hängande om halsen." (Âl ´Imrân: 180)


4. Muslim rapporterade att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade,


"Det finns ingen ägare av kameler, kor, gäss eller får som inte betalar dess Zakâh förutom att dem (djuren) på Domedagen kommer som stora och tjocka som de aldrig varit tidigare, stånga honom med sina horn och trampa ner honom med sina hovar. När den sista av dem är klar, kommer den första tillbaka igen o s v, framtill domen mellan människorna är färdig."
Viktig information beträffande Zakâh

Första: Det är rätt att dela ut all Zakâh till en av de åtta kategorier, och det är inte obligatoriskt att dela ut det till varje kategori även om dem är gällande.


Andra: Det är tillåtet att betala hela den skuldsattes skuld eller bara delar av dem.


Tredje: Zakâh ska inte betalas till en icketroende och inte heller till en avfälling (förutom om deras hjärtan kan dras nära), och inte till en som har övergett Salâh, om man accepterar anseendet att en sådan person har blivit icketroende (vilket kan vara den betydelsefulla synen) förutom om man ger det till honom på förutsatt att han gör Salâh, som en uppmuntran för honom.


Fjärde: Det är inte tillåtet att ge Zakâh till en rik person, eftersom Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade,


"Det är ingen tilldelning av det för den rike eller den starke personen som kan tjäna sitt levebröd." (Abû Dâwûd)


Femte: Det är inte tillåtet för en person att ge Zakâh till dem som han är skyldig att försörja, såsom hans föräldrar, barn och fruar.


Sjätte: Det är tillåtet för en kvinna att betala sin Zakâh till sin man, om han är fattig, eftersom det är fastställt att ´Abdullâh bin Mas´ûd’s (radhiyâ Allâhu ´anh) fru ville betala Zakâh till sin man och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) godkände hennes önskan.


Sjunde: Zakâh bör inte transporteras från ett land till ett annat, förutom ifall det är brådskande nöd såsom svält, eller att det inte finns några fattiga människor i landet för överlåtandet av Zakâh, eller för att försörja av Mujâhidûn, eller att den rättvisa myndigheten överlåter det för allmän nytta o s v.


Åttonde: En person från ett land som vinner en rikedom i ett annat, som han är ålagd att betala Zakâh på, måste betalas där rikedomen förvärvades, och skall inte överföras till hans ursprungliga land förutom ifall det är brådskande nöd, vilket förklaras ovan.


Nionde: Det är tillåtet att ge en fattig person av Zakâh så att det räcker i flera månader eller för hela året.


Tionde: Zakâh är obligatoriskt på guld och silver, vare sig det är i form av mynt eller juveler som är ägda eller utlånade, eller andra former, därför att bevisen på att Zakâh är obligatoriskt för guld och silver är generell, utan detaljerade skillnader. Det finns ´ulamâ’ som tillåter ett undantag för juveler som är slitna eller lånade, att man inte måste betala Zakâh för dem, men den första synpunkten i starkare från aspekten av dess stödjande bevis och är tryggare överlåtande av ens ansvar.


Elfte: Det är ingen Zakâh på egendomen som personen behöver använda: till exempel, mat, dryck, möbler, hus, djur, bil, kläder o s v. Bevisen för allt detta är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uttalande,


"Det finns ingen obligatorisk välgörenhet (sadaqah) för muslimen på hans häst och tjänare."(Muttafaqun ´alayh)


Undantaget för denna generella regel är guld- och silverjuveler, vilket har nämnts tidigare.


Tolfte: Egendom som är satt åt sidan för uthyrande ändamål, såsom fast egendom och bilar o s v. Skyldigheten för Zakâh är uttaxeringen av den tjänade hyran. Efter förloppet av ett år, om den når den minsta Nisâb av sig själv eller i förbindelse med andra egendomar i samma kategori, blir Zakâh en skyldighet.

[ tauhid ] [ aqidah ] [ manhaj ] [ fiqh ] [ sira ] [ systrar ]
w w w . d a r u l h a d i t h . c o m

As salam alaykom wa rahmatuAllahi wa barakato

UmmAicha
Till överst på sidan Gå ner
Sponsored content
Zakah och dess betydelse i Islam Empty
InläggRubrik: Sv: Zakah och dess betydelse i Islam   Zakah och dess betydelse i Islam Empty

Till överst på sidan Gå ner
 
Zakah och dess betydelse i Islam
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: Fiqh-
Hoppa till: