HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

Dela
 

 Imâm Mâlik bin Anas

Gå ner 
FörfattareMeddelande
Noor al hoda

Noor al hoda

Antal inlägg : 160
Ort : Skarholmen
Registration date : 08-11-23

Imâm Mâlik bin Anas Empty
InläggRubrik: Imâm Mâlik bin Anas   Imâm Mâlik bin Anas Emptymån nov 24, 2008 4:16 am

Umm-Aicha (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2004-09-08 23:37


Imâm Mâlik bin Anas

Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (8/48)
Förkortning och fotnoter: Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Com
publicerad 06.09.2004

Han är Shaykh-ul-Islâm, Samfundets bevis, Imâmen av Dâr-ul-Hidjrah (al-Madînah an-Nabawiyyah), Abû ´Abdillâh Mâlik bin Anas bin Mâlik bin ´Âmir bin ´Amr bin al-Hârith bin Ghaymân bin Khuthayl bin ´Amr bin al-Hârith.

Hans moder hette ´Âliyah bint Sharîk al-Azdiyyah.

Enligt den rättaste åsikten föddes Mâlik året 93, samma år som profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) betjänt Anas avled.

Han studerade under Nâfi´, Sa´îd al-Maqburî, az-Zuhrî, ´Abdullâh bin Dînâr m fl.

Till hans samtida vänner inom strävan efter kunskap var Ibn Djuraydj, Abû Hanîfah, al-Awzâ´î, Shu´bah, ath-Thawrî, al-Layth, Hammâd bin Zayd, Sufyân bin ´Uyaynah, ´Abdullâh bin al-Mubârak, Ibn Abî Zinâd, Wakî´, Yahyâ al-Qattân, ´Abdur-Rahmân bin Mahdî m fl.

Han träffade ´Atâ’ bin Abî Rabâh. Mus´ab az-Zubayrî sade: ”Jag hörde Ibn Abîz-Zubayr säga: ”Mâlik berättade för oss:

”Jag såg ´Atâ’ bin Abî Rabâh gå in i moskén. Han tog tag i predikstolens handstöd och därefter ställde han sig mot Qiblah.””

Ma´n, al-Wâqidî och Muhammad bin adh-Dhahhâk sade:

”Mâliks moder bar Mâlik i magen i tre år.”

Mâlik började söka kunskap när han var drygt 10 år gammal. När han var 21 år var han kapabel att ge Fatâwâ och lära ut. Folk rapporterade från honom när han bara var en tonåring.

Efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), Abû Bakr och ´Umar, var al-Madînahs lärdaste personer Zayd bin Thâbit, därefter ´Â’ishah, därefter Ibn ´Umar, därefter Sa´îd bin al-Musayyib, därefter az-Zuhrî, därefter ´Ubaydullâh bin ´Umar och därefter Mâlik.

Ibn ´Uyaynah sade:

”Mâlik är Hidjâzs ´Âlim och sin tids bevis.”

ash-Shâfi´î sade:

”När ´Ulamâ’ nämns, är Mâlik stjärnan.”

Efter Tâbi´ûn var det ingen i al-Madînah som var lik Mâlik i kunskap, Fiqh, majestät och minne.

Abû Mus´ab sade: ”Jag hörde Mâlik säga:

”Jag kom in till de Troendes ledare Abû Dja´far och han satt på sin tron med två riddjur vid sin sida på hans matta. Då kom en liten pojke in men han gick tillbaka igen. Han sade till mig: ”Vet du vem det är?” Jag svarade: ”Nej.” Han sade: ”Det är min son. Din utstrålning skrämmer honom.” Därefter frågade han om vad som är lovligt och olovligt. Sedan sade han till mig: ”Jag svär vid Allâh att du är den klokaste och kunnigaste människan.” Jag sade: ”Du Troendes ledare, det är jag inte alls.” Han sade: ”Jo, det är du, men du döljer det.” Därpå sade han: ”Om du stannar, svär jag vid Allâh att jag kommer att skriva ned dina uttalanden på samma sätt som Qur’ânen skrivs ned, skicka dem till jordens alla hörn och få dem att följa dem.””

Khalaf bin ´Umar hörde Mâlik säga:

”Jag gav inte en Fatwâ förrän jag frågade: Vem är kunnigare än mig? Anser ni att jag har rätt att göra det? Jag frågade Rabî´ah och Yahyâ bin Sa´îd och de beordrade mig att göra det.” Jag sade: ”Om de hade sagt nej då?” Då sade han: ”Då hade jag inte gjort det. En man skall inte ge sig in i liknande frågor förrän han frågar vem som är kunnigare än honom.”

Khalaf sade:

”Jag kom in till Mâlik och han sade till mig: ”Titta vad som finns under min bönematta.” Jag tittade och fann en bok. Han sade till mig: ”Läs den.” [Det stod] ”Jag drömde om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och att han var i en moské med människorna samlade kring honom. Han sade till dem: ”Under min predikstol har jag gömt mysk och kunskap och jag har befallt Mâlik att sprida dem bland människorna. Därefter reste sig människor upp och sade: ”I så fall kommer Mâlik att göra det Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har befallt honom.” Då började han gråta och jag gick iväg.”

Ibn Wahb sade: ”Jag hörde Mâlik säga:

”Kunskap sjunker och stiger inte. Kunskapen sjunker ständigt efter profeterna och Skrifterna.””

Ibn Wahb sade: ”Jag hörde Mâlik säga:

”Du skall veta att det är en stor katastrof att en människa talar enligt allt hon hör.””

Ibn Wahb sade: ”Jag hörde Mâlik säga:

”Jag har inte sökt kunskap för någon annans skull än min egen och jag har inte sökt kunskap för att människorna skall vara i behov av mig.””

Abû Mus´ab sade:

”Mâlik förrättade inte bön i samling (Salât-ul-Djamâ´ah) i tjugofem år. Det sades till honom: ”Vad fick dig att inte göra det?” Han sade: ”Jag var rädd att jag skulle se synder för att följaktligen ändra på dem.””

Mutarrif bin ´Abdillâh sade:

”Mâlik sade till mig: ”Vad säger människorna om mig?” Jag sade: ”Vännen prisar och fienden fördömer.” Då sade han: ”Människorna är sig lika. Men, vi söker skydd av Allâh från att följa alla deras uttalanden.””

´Abdur-Razzâq sade:

”Sandal ställde Mâlik en fråga och Mâlik svarade. Därefter sade Sandal: ”Du är en människa; ibland gör du fel och ibland gör du inte rätt.” Han sade: ”Du har rätt. Människan är så.” Sedan sades det till Mâlik: ”Vet du egentligen vad han sade till dig?” Då kom han på det och sade: ”Jag känner ´Ulamâ’ och de talar inte sådär. Faktum är att jag gav honom ett svar människor brukar göra.””

Ibn Wahb sade: ”Jag hörde Mâlik säga:

”Dispyter har ingenting med religionen att göra.””

Imâm Mâliks egenskaper

Det har sagts av mer än en person att Mâlik var lång, muskulös och blond. Han hade ett ljust, väldigt skägg och trimmade inte sin mustasch kort.

Det sades att han hade gröna ögon, vilket Ibn Sa´d bl a har rapporterat.

Muhammad bin adh-Dhahhâk sade:

”Mâlik hade rena, tunna kläder och han bytte ofta dem.”

Ashhab sade:

”Om Mâlik var tvungen att använda Kuhl, brukade han sitta hemma och inte gå ut.”

Abû ´Âsim sade:

”Jag har aldrig sett en Muhaddith som är vackrare än Mâlik.”

Abû Mus´ab sade:

”Mâlik hade det vackraste ansiktet, de finaste ögonen, den renaste vitheten, den fullkomligaste längden och den bästa kroppen.”

Ashhab sade:

”När Mâlik satte på sig ´Amâmah, virade han den runt halsen och lät dess kanter vara på hans rygg [1] och han brukade ha parfym på sig.”

Imâm Mâlik och kunskap

Mâlik var en Imâm inom kritik av män (Naqd-ur-Ridjâl), memorerare (Hâfidh) och mästare (Mutqin).”

Bashar bin ´Umar az-Zahrânî sade:

”Jag frågade Mâlik om en viss person och han sade: ”Har du läst hans namn i mina böcker?” Jag svarade: ”Nej.” Då sade han: ”Hade han varit pålitlig (Thiqqah), skulle du ha sett honom däri.””

Detta uttalande får dig att veta att han endast rapporterade från pålitliga personer, men det fordrar inte att han rapporterade från samtliga pålitliga personer och inte heller att de personer han anser vara pålitliga likaså anses pålitliga av andra Huffâdh. Det är möjligt att hans Shaykhs tillstånd är oklart för honom medan det är klart för någon annan. Hur som helst är han (rahimahullâh) känd för att vara noggrann med att kritisera män.

´Uthmân bin Kinânah, från Mâlik som sade:

”Kanske satt en Shaykh med oss och talade en hel dag utan att vi tog en enda hadîth från honom. Vi anklagade inte honom, men han hörde helt enkelt inte till Hadîth-vetarna.”

al-Bukhârî, från ´Alî bin ´Abdillâh:

”Mâlik har ettusen hadîth.”

Jag säger: Nämligen de som har blivit kända i ”al-Muwatta’”. Annars har mycket mer hadîth.

´Alî bin al-Madînî rapporterade från Sufyân som sade:

”Må Allâh förbarma Sig över Mâlik. Han var så hård när han kritiserade män.”

Ibn Abî Khaythamah sade: ”Ibn Ma´în berättade för oss: ”Ibn ´Uyaynah sade:

”När vi satt med Mâlik följde vi hans rapporteringar. Vi brukade titta på en berättare; om Mâlik skrev ned från honom, gjorde vi också det.”””

Yûnus sade: ”Jag hörde ash-Shâfi´î säga:

”Mâlik och Ibn ´Uyaynah var rivaler. Om det inte hade varit för Mâlik och Ibn ´Uyaynah, hade kunskapen försvunnit från Hidjâz.””

Hammâd bin Zayd sade: ”Ayyûb berättade för oss:

”Mâlik brukade ha sittningar under Nâfi´s tid.””

al-Hârith bin Miskîn sade: ”Jag hörde Ibn Wahb säga:

”Om jag inte hade träffat Mâlik och al-Layth skulle jag ha farit vilse.””

ash-Shâfi´î sade:

”Jag hörde Muhammad bin al-Hasan säga: ”Jag var tillsammans med Mâlik i tre år och jag hörde mer än sjuhundra hadîth från honom.” När Muhammad berättade från Mâlik, fylldes hans hem, och när han berättade från någon annan kom det knappt någon.”

Ibn Abî ´Umar al-´Adanî sade: ”Jag hörde ash-Shâfi´î säga:

”Mâlik är min lärare och från honom har jag tagit hadîth.”

ash-Shâfi´î sade:

”Om Mâlik tvivlade på en hadîth, kastade han bort hela den.”

Ibn Mahdî sade:

”Människornas Imâmer på deras tid är fyra; ath-Thawrî, Mâlik, al-Awzâ´î och Hammâd bin Zayd. Jag har inte sett någon vara klokare än Mâlik.”

Imâm Mâliks prövning

Muhammad bin Djarîr sade:

”Mâlik blev piskad men det förekom delade åsikter om anledningen. al-´Abbâs bin al-Walîd berättade för mig: Ibn Dhakwân berättade för oss, från Marwân at-Tâtarî:

”Abû Dja´far förbjöd Mâlik från att berätta hadîthen:

”En påtvingad persons skilsmässa räknas inte.” [2]

Därefter skickade han en spion som frågade honom denna fråga och han berättade då denna hadîth framför alla människor. Följaktligen piskades han.”

Imâm Mâliks troslära

ash-Shâfi´î sade:

”När någon från Ahl-ul-Ahwâ’ [Driftens folk) kom till Mâlik sade han till honom: ”Vad gäller mig, är min religion i ett klart tillstånd, och vad gäller dig, är du en tvivlare. Gå därför till en annan tvivlare och debattera med honom.”

Yahyâ bin Khalaf at-Tartûsî sade:

”Jag var hos Mâlik när en man kom in till honom. Han sade till honom: ”Abû ´Abdillâh, vad säger du om den som säger att Qur’ânen är skapad?” Mâlik sade: ”Han är en kättare. Döda honom.”” [3] [4]

Ibn Wahb sade: ”Mâlik sade:

”Människorna kommer att se Allâh med sina egna ögon.”” [5]

Ibn ´Abdil-Djabbâr sade att Mâlik sade om sekten Qadariyyah:

”Jag anser att de skall ångras. Antingen gör de det eller så avrättas de.”

Dja´far bin ´Abdillâh sade:

”Vi var hos Mâlik då en man kom och sade:

”Abû ´Abdillâh ”Den Nåderike har rest Sig över Tronen.” [6] Hur reste Han Sig?” Mâlik tittade då ned och började gräva i jorden med pinnen han hade i handen till dess att han började svettas. Därefter lyfte han på huvudet och sade: ”Beskaffenheten är obegriplig, Resningen är känd, tron på den är obligatorisk och att fråga om den är Bid´ah. Jag anser dig vara en innovatör.” Därefter kastades han ut.” [7]

al-Qâdhî sade:

”Mer än en har sagt att Mâlik har sagt:

”Tron består av tal och handling. Den stiger och sjunker och en del skiljer sig från en annan.”” [8]

Ibn Wahb sade: ”Mâlik sade:

”Den som talar illa om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall inte bes om ånger, utan skall avrättas direkt, vare sig han är Muslim eller Kâfir.””

Imâm Mâliks död

al-Qa´nabî sade:

”Jag hörde dem säga att Mâlik blev 98 år gammal. Han avled året 179.”

Han tvättades av Ibn Abîz-Zubayr och Ibn Kinânah medan hans son Yahyâ och hans skrivare Habîb hällde vatten åt dem. Han lades ned i graven av en hel grupp människor. Dessförinnan hade han bestämt att han skulle lindas in i en vit skjorta och att det bes Djanâzah för honom där man alltid med Djanâzah.

Han begravdes i Baqî´ vilket det råder samstämmighet om. Hans grav är känd och den besöks [9]


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Ungefär som männen har idag i Saudiarabien med den enda skillnaden att förr i tiden hade man virade den runt halsen.

[2] Shu´ayb al-Arna’ût sade:

”Denna rapportering härrör inte från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), utan från Ibn ´Abbâs och den befinner sig i Ibn Abî Shaybahs ”al-Musannaf” (5/48). Liknande rapportering rapporteras från Ibn ´Umar, Ibn-uz-Zubayr, ´Umar bin ´Abdil-´Azîz, al-Hasan, ´Atâ’ och adh-Dhahhâk.” (Fotnot till ”Siyar A´lâm-in-Nubalâ’” (8/80))

[3] Här avvisas sekter som Djahmiyyah och Mu´tazilah som säger att Qur’ânen är skapad.

[4] Detta, det vill säga denna avrättning, utförs endast av en Islâmisk författning på den Muslimska makthavarens beordring, inte annars.

[5] Här avvisas sekter som Mu´tazilah och Ash´ariyyah som säger att man inte kommer att se Allâh på Domedagen respektive att man inte kommer se Allâh med ögonen utan med hjärtat.

[6] 20:5.

[7] Här avvisas sekter som Djahmiyyah och Mu´tazilah som säger att Allâh är överallt, Ash´ariyyah som säger att han inte har någon särskild plats och Hulûliyyah och Ittihâdiyyah bland Sûfiyyah som säger att Allâh är allting, inklusive läsaren som läser denna artikel. Likaså avvisas Mufawwidhah som säger att de tror på Texterna utan att veta vad de innebär. Om Mâlik inte trodde och visste vad Resningen innebär, skulle han aldrig säga att den är känd, så tänk till!

[8] Här avvisas sekter som Murdji’ah, Khawâridj och Mu´tazilah som alla säger att Tron [Îmân] varken stiger eller sjunker och att den är en enda enhet. Murdji’ah säger även att handling inte hör till Îmân.

[9] Vilket inte behöver betyda att folk reser för att komma till graven, utan att människor från al-Madînah an.Nabawiyyah går till sina döda och ber för dem.

[ tauhid ] [ aqidah ] [ manhaj ] [ fiqh ] [ sira ] [ systrar ]
w w w . d a r u l h a d i t h . c o m

As salam alaykom wa rhamatuAllahi wa barakato

UmmAicha
Till överst på sidan Gå ner
 
Imâm Mâlik bin Anas
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: Sîrah-
Hoppa till: