HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

Dela
 

 The ruling of a woman who does not listen to the speech of her husband

Gå ner 
FörfattareMeddelande
Umm Firdaus al-Eritreyaah

Umm Firdaus al-Eritreyaah

Antal inlägg : 610
Registration date : 08-11-22

The ruling of a woman who does not listen to the speech of her husband Empty
InläggRubrik: The ruling of a woman who does not listen to the speech of her husband   The ruling of a woman who does not listen to the speech of her husband Emptyfre nov 28, 2008 4:36 am

Från: Umm_Amatillaah (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2005-10-17 10:24

Bismillaah wal hamdulillaah was salaatu was salaamu 'alaa rasoolillaah, wa ba'd!

The ruling of a woman who does not listen to the speech of her husband
Íßã ÇáãÑÃÉ ÇáÊí áÇ ÊÓãÚ ßáÇã ÒæÌåÇ¡ æáÇ ÊØíÚå

Question:

What is your opinion of a woman who does not listen to the speech of her husband, and nor does she obey him, and she opposes him in many of the matters: such as she leaves without his command, and sometimes she leaves sneakily without his knowledge?
ãÇ ÑÃíß ÈÇáãÑÃÉ ÇáÊí áÇ ÊÓãÚ ßáÇã ÒæÌåÇ¡ æáÇ ÊØíÚå¡ æÊÎÇáÝå Ýí ßËíÑ ãä ÇáÃãæÑþ:þ ßÃä ÊÎÑÌ ÈÏæä ÃãÑå¡ æÊÎÑÌ ÃÍíÇäðÇ ÎáÓÉ ÈÏæä Úáãåþ¿þ

Answer:

It is obligatory upon the woman to obey her husband in goodness, and is it prohibited upon her to be disobedient to him and it is not permissible for her to leave his house except with his permission.The prophet sallahu alayhi wasalam said,
þþÅÐÇ ÏÚÇ ÇáÑÌá ÇãÑÃÊå Úáì ÝÑÇÔå¡ ÝÃÈÊ Ãä ÊÌíÁ¡ ÝÈÇÊ ÛÖÈÇä ÚáíåǺ áÚäÊåÇ ÇáãáÇÆßÉ ÍÊì ÊÕÈÍþ

when a man calls his wife to bed, and she refuses to come, whilst he remains angry with her, the angels curse her till the morning.

Agreed upon (narrated by Bukharee in his saheeh (6/150) without mentioning 'whilst he remains angry with her' ...ÝÈÇÊ ÛÖÈÇä ÚáíåÇþ..þþ. Muslim narrated it in his saheeh (2/1060þ) with the wording 'and she does not come to him' Ýáã ÊÃÊåþ.þþ.þþ in place of 'and she refuses to come' ,ÝÃÈÊ Ãä ÊÌíÁþþþ)

and the prophet sallahu alayhi wa salam said 'if i was to command anyone to prostrate to another, 'i would have indeed commanded the woman to prostrate to her husband due to the greatness of his right over her' (narrated by Abu Dawood in his sunan (2/250))

and allah ta'aala says,

þÇáÑøöÌóÇáõ ÞóæøóÇãõæäó Úóáóì ÇáäøöÓóÇÁö ÈöãóÇ ÝóÖøóáó Çááøóåõ ÈóÚúÖóåõãú Úóáóì ÈóÚúÖò æóÈöãóÇ ÃóäÝóÞõæÇú ãöäú ÃóãúæóÇáöåöãú ÝóÇáÕøóÇáöÍóÇÊõ ÞóÇäöÊóÇÊñ ÍóÇÝöÙóÇÊñ áøöáúÛóíúÈö ÈöãóÇ ÍóÝöÙó Çááøóåõ æóÇááÇøóÊöí ÊóÎóÇÝõæäó äõÔõæÒóåõäøó ÝóÚöÙõæåõäøó æóÇåúÌõÑõæåõäøó Ýí ÇáúãóÖóÇÌöÚö æóÇÖúÑöÈõæåõäøó

Men are the protectors and maintainers of women, because Allâh has made one of them to excel the other, and because they spend (to support them) from their means. Therefore the righteous women are devoutly obedient (to Allâh and to their husbands), and guard in the husband's absence what Allâh orders them to guard (e.g. their chastity, their husband's property, etc.). As to those women on whose part you see ill­conduct, admonish them (first), (next), refuse to share their beds, (and last) beat them (lightly, if it is useful).. (surah An-nisaa:34)

so he the most perfect has made clear that the man has authority over the woman, and that when it is denied for him, he takes with her the dettering measurement, from this is what indicates the obligation of obeying him in goodness and the prohibition of her opposing him without right.íÌÈ Úáì ÇáãÑÃÉ Ãä ÊØíÚ ÒæÌåÇ ÈÇáãÚÑæÝ¡ æíÍÑã ÚáíåÇ ãÚÕíÊå¡ æáÇ íÌæÒ áåÇ ÇáÎÑæÌ ãä ÈíÊå ÅáÇ ÈÅÐäåþ. ÞÇá ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáãþ:þ þ(þÅÐÇ ÏÚÇ ÇáÑÌá ÇãÑÃÊå Úáì ÝÑÇÔå¡ ÝÃÈÊ Ãä ÊÌíÁ¡ ÝÈÇÊ ÛÖÈÇä ÚáíåǺ áÚäÊåÇ ÇáãáÇÆßÉ ÍÊì ÊÕÈÍþ)þþ.þ ãÊÝÞ Úáíå þ[þÑæÇå ÇáÈÎÇÑí Ýí þÕÍíÍåþþ þ(þ6/150þ)þ - ÈÏæä ÐßÑþ.þþ.þþ.þ ÝÈÇÊ ÛÖÈÇä ÚáíåÇþ.þþ.þþ.þ- æÑæÇå ãÓáã Ýí þÕÍíÍåþþ þ(þ2/1060þ)þ ÈáÝÙþ:þþ.þþ.þþ.þ Ýáã ÊÃÊåþ.þþ.þþ.þ ÈÏá ÝÃÈÊ Ãä ÊÌíÁþ.þþ.þþ]þþ.þ

æÞÇá Õáì Çááå Úáíå æÓáãþ:þ þ(þáæ ßäÊ ÂãÑðÇ ÃÍÏðÇ Ãä íÓÌÏ áÃÍϺ áÃãÑÊ ÇáãÑÃÉ Ãä ÊÓÌÏ áÒæÌåÇ ãä ÚÙã ÍÞå ÚáíåÇþ)þ þ[þÑæÇå ÃÈæ ÏÇæÏ Ýí þÓääåþþ þ(þ2/250þ)þþ]þþ.þ

æÞÇá ÊÚÇáìþ:þ þ{þÇáÑøöÌóÇáõ ÞóæøóÇãõæäó Úóáóì ÇáäøöÓóÇÁö ÈöãóÇ ÝóÖøóáó Çááøóåõ ÈóÚúÖóåõãú Úóáóì ÈóÚúÖò æóÈöãóÇ ÃóäÝóÞõæÇú ãöäú ÃóãúæóÇáöåöãú ÝóÇáÕøóÇáöÍóÇÊõ ÞóÇäöÊóÇÊñ ÍóÇÝöÙóÇÊñ áøöáúÛóíúÈö ÈöãóÇ ÍóÝöÙó Çááøóåõ æóÇááÇøóÊöí ÊóÎóÇÝõæäó äõÔõæÒóåõäøó ÝóÚöÙõæåõäøó æóÇåúÌõÑõæåõäøó Ýí ÇáúãóÖóÇÌöÚö æóÇÖúÑöÈõæåõäøóþ}þ þ[þÓæÑÉ ÇáäÓÇÁþ:þ ÂíÉ 34þ]þþ þ ÝÈíä ÓÈÍÇäå Ãä ÇáÑÌá áå ÇáÞæÇãÉ Úáì ÇáãÑÃÉ¡ æÃäå ÅÐÇ ÊäßÑÊ áåº íÊÎÐ ãÚåÇ ÇáÅÌÑÇÁ ÇáÑÇÏÚº ããøÇ íÏá Úáì æÌæÈ ØÇÚÊå ÈÇáãÚÑæÝ æÊÍÑíã ãÎÇáÝÊåÇ áå ÈÛíÑ ÍÞþ.þ


Shaykh Saalih al-Fawzaan

Translated by Umm Mujaahid bint Abdul Khaaliq

http://www.sahab.com/go/fatwa.php?id=623&query=
http://www.sahab.com/go/fatwa.php?id=623&query=


www.fatwaIslam.com
Till överst på sidan Gå ner
 
The ruling of a woman who does not listen to the speech of her husband
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: Kvinnan i Islâm-
Hoppa till: