HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

Dela
 

 al-Hayā (Med särskild hänvisning till hijāb)

Gå ner 
FörfattareMeddelande
Umm Firdaus al-Eritreyaah

Umm Firdaus al-Eritreyaah

Antal inlägg : 610
Registration date : 08-11-22

al-Hayā (Med särskild hänvisning till hijāb) Empty
InläggRubrik: al-Hayā (Med särskild hänvisning till hijāb)   al-Hayā (Med särskild hänvisning till hijāb) Emptyfre nov 28, 2008 4:30 am

Från: -Munitaa- (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2005-08-18 22:09
Bismillah walhamdulillah was salaatu was salaam ala rasuulillah

Assalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh ayyuhal akhawat

MashAllah www.salafi.se är i full gång! Kika förbi ofta insha Allah..

al-Hayā (Med särskild hänvisning till hijāb)
Zahra Abdul Hasīb
T.R.O.I.D.

--------------------------------------------------------------------------------


Vad är Hayā? Själva ordet hayā härstammar från ordet hayāt vilket betyder liv, men det kommer vi gå in i djupare senare i denna uppsats. Denna term omfattar ett flertal koncept. På svenska kan det översättas till blyghet, anständighet, självrespekt, skam, ära, etc. Den ursprungliga betydelsen av ordet hayā i enlighet med den troendes natur, refereras till en dålig och smärtsam känsla som åtföljs av pinsamhet, orsakad av en persons rädsla av att bli exponerad eller censurerad på grund av ett ovärdigt eller oanständigt uppförande.

Islāmiskt sett är hayā en egenskap som hjälper den troende att avhålla sig från allting som är avskyvärt och förhatligt. Det hindrar honom/henne från att vara försumlig när det kommer till att ge andra deras rättigheter, och om han/hon av någon anledning inte kan uppfylla sin plikt kommer han/hon att må mycket dåligt av det och känna skam. Anledning till det är att han/hon kommer att ha gjort Allāh missnöjd genom att ha brutit en förpliktelse.

Hayā spelar en stor roll i muslimens liv då det är en mycket viktig del av vår Imān (tro). Har vi ingen hayā inom oss är det stor sannolikhet att vår imān är svag. Som det nämns i följande hadīth:

Rapporterat av Abu Huraira att Profeten sade: ”Tron består av mer än sextio förgreningar (d.v.s. delar). Och hayā (denna term gäller ett flertal koncept som ansluts till varandra; bland annat betyder det självrespekt, blygsamhet och samvetsbetänkligheter, etc) är en del av tron.”1

Vi lär oss också från Profeten hur viktigt det är att ha hayā och hur det inte är något att skämmas för, utan att man däremot ska man skämmas om man inte har det.

Rapporterat från ´Abdullah ibn ´Umar : Profeten passerade förbi en man som förmanade sin broder beträffande hayā och sade, ”Du är väldigt blyg och jag fruktar att det kan skada dig.” Till det svarade Profeten , ”Låt honom vara för hayā är (en del av) Imān.”2

Den ovannämnda hadīthen är också ett bevis på att ”blyghet” inte är något som enbart avses för kvinnor utan en egenskap som även troende män bör ha, eftersom det är ett kännetecken för deras fruktan för Allāh och ett kännetecken på värdet av deras dīn (religion).

Nu kommer vi att diskutera de olika typerna av hayā. Hur många typer av hayā finns det?

Hayā är av två slag, bra och dålig;
Den hayā som är bra innebär att skämmas för att begå ett brott eller att göra något som Allāh och Hans Budbärare gjort förbjudet, och dålig hayā är att skämmas för att göra något, som Allāh och Hans Budbärare har beordrat.

Först och främst skall vi tala om de typer av hayā som är bra. Till exempel bör en troende bygga upp sin personlighet och karaktär med de goda aspekter som hayā frambringar. Det allra viktigaste är att han/hon måste känna sig blyg eller skämmas för att göra NÅGONTING som gör Allāh missnöjd, med tron att han/hon kommer tvingas att stå till svars för sina gärningar. Om man utvecklar en känsla som denna, kommer det hjälpa den troende att lyda alla Allāhs befallningar och att hålla sig borta från synder. När den troende inser att Allāh hela tiden ser honom/henne och att han/hon kommer att stå till svars för varenda rörelse han/hon gör i dunya (livet), skulle han/hon inte försumma någon order från Allāh eller Hans Budbärare. Så ju starkare denna känsla av hayā är, desto större motivation ger det en att försäkra att Allāh inte ser honom/henne göra någonting förbjudet. Sättet genom vilken man kan utveckla denna hayā är att man måste studera och erhålla mer och mer kunskap om vår dīn.

En annan typ av hayā (blygsamhet) är den som är ur ett socialt perspektiv. Dessa saker gäller normalt sett ens relation med sin familj. Exempelvis vill inte ett barn göra något som väcker missnöje hos mamma, eller en fru vill inte göra något mot sin man som gör honom missnöjd eller även en student som är försiktig med att säga något fel framför sin lärare (dai’i). Sist men inte minst är den typ av hayā i vilken de troende blir blygsamma mot sig själva.

Det här är när de har nått toppen av sin imān. Vad detta innebär är att om de gör något, eller säger, eller ser, något fel eller t.o.m. begår den minsta synden, börjar de känna sig oerhört dåliga och pinsamma eller de känner stor ånger i sitt hjärta. Detta bygger upp en hög grad av självmedvetenhet och det är just det som stärker den troendes förtroende till Allāh.

Efter att ha diskuterat de olika ”gynsamma” typerna av hayā, är det dags att diskutera den typen av hayā som inte enbart motstrider Profetens läror utan som även är ett klart bevis på personens svaga imān. Denna negativa aspekt kretsar kring en persons skam eller blygsel i att göra det som Allāh har beordrat oss att göra genom Qur’ānen eller vår Profets sunnah. Detta konstituerar känslan av skam eller pinsamhet inför att göra en lagenlig handling eller något som Allāh beordrat oss med. Vilket innebär att en person inte uppfyller en obligation i Islām på grund av han känner skam inför andra om det.

Detta är totalt förbjudet då denne ger människorna i detta liv mer respekt än Den som skapade hela universum. Det menas också att någon är blyg att söka kunskap om Islām på grund av världsliga skäl, för att de inte vill att andra ska se dem eller känna till om deras okunskap. Detta, än en gång, motstrider vad Allāh har berättat för oss i Qur’ānen, vilket är att söka kunskap och lära ut det till andra. I detta samhälle kan vi finna många exempel. Folk ger sig ut för att skaffa betyg i skolor, eller vetenskap, eller fordonsämnen och de är villiga att satsa fyra till sex år av sina liv för att studera dessa saker som enbart kommer att gynna dem i detta liv. Varför, må du undra. Med all sannolikhet på grund av att folket i detta samhälle inklusive Muslimer väljer deras karaktär i enlighet med hur mycket pengar de kommer att tjäna och vilken status de får i detta samhälle som att vara advokat eller doktor etc.

De inser inte att i Islām är Muslimen med BÄSTA status en ”dai’i” eller en lärare i Islām. Dessa lärare och kunniga i Islām är även högre i Allāhs ögon än den som bara sitter hemma och lär ut eller gör íbādah (dyrkan). Om de vill studera lagen, varför inte studera Islāmisk Shariah? Om de vill studera vetenskap, varför inte Islāmisk vetenskap? Så detta förklarar hur människor ger de världsliga karriärerna ett högt värde och skäms i att t.o.m. visa intresse för Islāmiska Studier. Bara för den anledningen att de inte kommer betraktas så viktiga som de andra ”utbildade” människorna. Detta är att ha dålig hayā eller ”skam” för något som uppmuntras av Allāh och Hans Budbärare .

Ett annat bevis på dålig hayā är det som kan ses vara oerhört populärt bland våra systrar i detta västerländska samhälle. Detta är vad resten av denna uppsats kommer kretsa runt. En av de viktigaste aspekterna av hayā, för kvinnor, är den att vaka över sin kyskhet och blygsamhet. För att uppnå detta måste de följa Allāhs order som säger dem att hålla sig själva och deras utsmyckande (prydnad) gömda för alla män som är lagliga för dem i äktenskap. Denna order involverar alla aspekter av hayā för de som vill följa den. De troende och lydiga kvinnorna känner skam inför att visa Allāh olydnad.

De är blygsamma mot det motsatta könet på grund av deras upplevelse av att blickar från främlingar riktas mot dem och slutligen har de hayā för att de skäms att gå ut offentligt och begå den allvarliga synden av att exponera sin skönhet öppet för offentligheten. Många kvinnor i detta samhälle påstår sig erhålla hayā men deras följande av ordern att bära hijāb är bakåtvänd och att kvinnor i detta samhälle inte är i behov av att täcka sig, är uppenbarligen icketro. För att om någon verkligen hade hayā skulle denne aldrig motstrida NÅGONTING som Allāh har föreskrivit för oss även om de inte precis gillar idéen. En kvinnas hayā kommer från hennes blygsamhet och fruktan för Allāh, så hur kan hon ha hayā om hon ger sig ut offentligt otäckt? Bevis finns i följande hadīth.

´Abdullah ibn ´Umar rapporterade att Profeten sade: ”Säkerligen är hayā (blygsamhet) och Imān kompanjoner. När en av dem lyfts bort, försvinner såväl den andra.”3

Det finns många verser i Qur’ānen och många ahadīth som förklarar skälen till bärandet av hijāb. Den Islāmiska Sharian har inte upphävt Lagen om bärandet av Hijāb, utan istället klargjort allt som direkt relateras till denna order och, vad som med minsta vårdslöshet, kan leda till vulgaritet och oanständighet. Med andra ord har även sådana saker gjorts förbjudet för att därmed stänga dörrarna lsom leder till oanständighet, och i gengäld förse sig med en starkare hayā.
Till överst på sidan Gå ner
Umm Firdaus al-Eritreyaah

Umm Firdaus al-Eritreyaah

Antal inlägg : 610
Registration date : 08-11-22

al-Hayā (Med särskild hänvisning till hijāb) Empty
InläggRubrik: Sv: al-Hayā (Med särskild hänvisning till hijāb)   al-Hayā (Med särskild hänvisning till hijāb) Emptyfre nov 28, 2008 4:31 am

Blygsamhet (hayā) och att bibehålla sin ära är av främsta vikt för att bevara MORALEN i ett samhälle. Det är för denna anledning hayā har kommit att kallas en kvinnas ”prydnad” som skyddar henne från många synder och som förhindrar män med dåliga avsikter att ha dåliga tankar om henne. Denna hayā har gjorts en del av hennes natur för att garantera hennes säkerhet från att bli missbrukad av omoraliska män.

Det har rapporterats från Anas bin Malik att Profeten sade: ”När oanständighet är en del av något blir det bristfälligt; och när Hayā är en del av något blir det vackert.”4

Så det gör saken uppenbar att Hijāb har en mycket viktig roll att spela när det kommer till Hayā. För att Hijāb förhindrar oanständighet och Hayā stödjer det och sedan stärks personens imān ännu mer. Så båda dessa går hand i hand som kompanjoner i ett samarbete med varandra. Under vår käre Profets tid, så fort verserna om Hijāb uppenbarades, sprang hela Quraish och Ansar hem till sina fruar och döttrar och nära kvinnliga släktingar för att säga åt dem att täcka sig själva. De kvinnor som hade slöja använde sig av den och de som inte hade slöja skaffade sig en omedelbart. Exempelvis meddelar oss följande hadīth:

Rapporterad av Aisha : ”Må Allāh visa nåd mot de kvinnor som invandrade vid det tidiga stadiet. När versen: 'låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen' uppenbarades, rev de sönder sina tjocka ytterkläder och gjorde sjalar av dem. Och när versen 'att de (utanför hemmet) noga sveper om sig sina ytterplagg' uppenbarades, kom kvinnorna från Ansar ut och såg ut som om de hade kråkor över sina huvuden av pga av sina ytterkläder.”5

Detta antyder att alla dessa kvinnor ville bevaka sin blygsamhet vilket är varför de följde och implementerade Allāhs order. En annan hadīth talar ännu om den grad av blygsamhet som finnes i Aisha :

Rapporterad av Aisha : ”Jag brukade inträda mitt hus där Allāhs Budbärare befann sig, och ta av mina kläder, i tron att endast min man och fader var där; men när ´Umar var i deras närvaro, svär jag vid Allāh att jag inte trädde in utan att ha mina kläder svepta runt mig på grund av blygsamhet för ´Umar.”6

Om kvinnor i dagens samhälle väljer att inte bära slöjan, men har lite tro i sitt hjärta, så kan de kategoriseras som Muslimska kvinnor men inte som Mu’minīn (troende). Sanningen är den att Hayā är en speciell egenskap hos en Mu’min (troende). Människor som är okunniga om Profetens läror bekymrar sig inte om Hayā och Ära. Hayā och Imān är beroende av varandra; antingen existerar båda tillsammans eller så försvinner de båda. Till detta finner vi att Profeten sade i en hadīth:

”När det inte finns någon hayā kvar, gör då som du vill.”

Dagens vulgaritet och hela dess innehåll har kommit att ta en vanlig plats även hos kända Muslimer i den bemärkelsen att de imiterar de icke-troende. Det är dessa människor som kämpat hårt med att få Muslimska kvinnor bort från praktiserandet av Hijāb till att sluta känna blygsamhet och skam vilket i sin tur leder och oanständighet. De har adopterat de Kristnas livsstil mer än Profetens traditioner. Sådana människor har hamnat i ett dilemma. Å ena sida, njuter de av att öppet se halvnakna kroppar som tillhör andra Muslimers fruar och döttrar ute på gatan; ochOandra sidan har de inte modet att förneka den Heliga Qur’ānens och Profetens läror. De kan inte säga att de lämnat Islām, ej heller kan de tåla Muslimska kvinnor som bär Hijāb och visar Hayā.

Faktum är att hängivandet åt oanständighet under så lång tid har dödat sinnet av blygsamhet (hayā) vilket Islām har beordrat dem att bevara. Det är denna naturliga begäran att bevara sina ära som tvingar männen att beskydda respekten och äran hos sina kvinnor. Vad dessa män och kvinnor inte förstår är att om kvinnan inte observerar Hijāb och utvecklar Hayā inom sig själv, kommer de att underhålla dem som har tagit shaytāns väg. Så som följande hadīth säger:

Malik bin Uhaimir rapporterade att han hörde Profeten säga.

”Allāh kommer inte att acceptera någon god gärning eller dyrkan av en oblyg och vulgär person.” Vi frågade ”Vem är en vulgär och oblyg person?” Han svarade, ”En man vars fru underhåller Ghair-mehram (icke-mahram) män.”

Detta ord ”underhålla” innebär att hon exponerar sin skönhet istället för att hålla sig själv täckt. Om dagens Muslimska bröder kände till fördelarna av hayā och hijāb skulle de definitivt inte tolerera det motsatta. Under vår käre Profets livstid var det inte ens tänkbart för männen att se sina fruar lämna huset otäckt än mindre att gå ut och försköna sig själva inför andra män för att få ”öppna blickar”. Följande hadīth visar detta faktum klart och tydligt:

Rapporterat från Al-Mughira: Sa’d bin ‘Ubada sade, ”Jag skulle inte tveka i att ta livet av min fru med ett svärd om jag ser henne med en annan man” Denna nyhet nådde Profeten som då sade, ”Ni människor är förvånade över Sa’ds Ghira (självrespekt, ära). Vid Allāh, jag har mer Ghira än han, och Allāh har mer Ghira än jag, och på grund av Allāhs Ghira, har Han gjort skamfulla gärningar och synder som görs öppet och i hemlighet olagliga. Och det finns ingen som mer gillar att människorna vänder sig till Honom i ånger och be om Hans förlåtelse än Allāh, och för denna anledning har han skickat varnare och givare av goda besked. Och det finns ingen som gillar att bli prisad mer än Allāh, och för denna anledning, har Allāh gett löfte att ge Paradiset (till de som gör gott).” Abdul Malik sade, ”Ingen person har mer Ghira än Allāh.”7

Så detta bör vara tillräckligt för att förstå varför det är så viktigt för kvinnor att etablera Hayā inom sig själv och Hijāb och leva ett liv som riktiga mu’minīn (troende). Det kan hända att situationen är så att människor har begått synder under en så lång period att de inte kan skilja mellan rätt och fel. Ett annat sätt att se detta på, personens överskridande i hängivandet åt oanständighet resulterar i förlusten av visdom och förmågan att skilja en god från en ond gärning. Som Profeten sade:

”Jag har ett sinne av Ära (en del av hayā). Enbart en person med ett förmörkat hjärta är berövad Ära.”

Så en kan undra, om detta observerande av Hijāb (slöja) och bevarande av Hayā är så viktigt hur kommer det sig då att vi inte har något som visar oss förtjänsterna? Svaret till denna fråga kan man finna klar i Qur’ānen och ahadīth. Det finns många förtjänster med hayā om man skulle vilja veta. Här följer en del bara för att nämna några.

Först och främst så älskar Allāh Hayā. Detta vet vi från följande hadīth: ”Säkerligen har Allāh Hayā och är Beskyddaren. Han älskar hayā och människor som döljer andras bristfälligheter.”8

För det andra, Hayā i sig självt är en Storhet av Islām som vår Profet antyder:

”Varje levnadssätt har en medfödd karaktär. Och Islāms karaktär är hayā.” Eller ”Varje religion har en medfödd karaktär. Karaktären av Islām är blygsamhet (hayā).”9

För det tredje, hayā frambringar endast gott och ingenting annat. Vår Profet sade: ”Hayā frambringar inget annat än gott.”10

För det fjärde, hayā är en klar antydan på vår imān. Som Profeten hade nämnt för mannen från Ansar som kritiserade sin broder för att vara blyg: ”Lämna honom ifred, för att hayā är (en del av) Imān.”11

För det femte, sist men inte minst, hayā leder oss till PARADISET. Som Profeten sade oss: ”Hayā är från imān; imān leder till Paradiset. Oanständighet kommer från motvilja; och motvilja leder till elden.”12

Meningen till själva ordet Hayā härstammar från Hayāt. Detta betyder liv. Det är bara uppenbart att när någon har Hayā inom sig, kommer denne att LEVA ett liv av Islām.Oandra sidan har de inte Hayā inom sig lever dem ett liv som är Dött ”Islāmiskt sett” men än levande enligt dunyas syn på saken.

Profeten sade: ”Hayā och Pålitlighet kommer vara det första som lämnar denna värld; håll därför kvar vid att be Allāh om dem.”Baihaqi." href="http://www.salafi.se/?url=391#fnref13" name=fn13>13

För att sammanfatta denna uppsats måste vi förstå att Hayā är viktigt för både män och kvinnor. Männen kontrollerar sig själva genom att gifta sig när de är så unga som möjligt eller om de inte kan ha råd med det bör de fasta. Kvinnor uppmanas att dölja sig själva så att männen inte blir övertagna av viskningarna från shaytān och kommer därför att visa respekt mot kvinnorna och inte utnyttja dem. Det finns många verser i Qur’ānen som tydligt förklarar hur vi bör uppföra oss och Allāh är Allvetande, således visste Han att vi skulle möta dessa problem då vi lever i detta samhälle, och det är ingen ursäkt att ändra Islām och bara praktisera det vi ”känner” är rätt. Allāh har sagt till männen hur de ska leda sin blygsamhet och har sagt till kvinnorna hur de ska leda sin blygsamhet. Om någon av dem skulle vägra följa detta bud från deras Herre, må Allāh visa nåd mot dem och må Han vägleda honom på den raka vägen.


”SÄG till de troende männen att de bör sänk blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör. Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte bör visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de ska inte låta sina behag skymta…”
[Sūrah Nur:30-31]

ALL LOV OCH PRIS TILLHÖR Allāh, OCH MÅ HANS FRID OCH VÄLSIGNELSER VILA ÖVER MUHAMMAD , HANS FAMILJ, HANS
KOMPANJONER OCH HANS SANNA FÖLJESLAGARE FRAM TILL DOMEDAGEN.


--------------------------------------------------------------------------------

1 Bukhārī.
2 Bukhārī.
3 Baihaqi.
4 Tirmidi.
5 Abu Dawod.
6 at-Tirmidi och Ahmed
7 Sahīh Bukhārī.
8 Bukhārī.
9 Abo Dawod.
10 Bukhārī.
11 Bukhārī.
12 Bukhārī.
13 Baihaqi.


Wa sall Allah ala nabiyyina Muhammad..
Till överst på sidan Gå ner
 
al-Hayā (Med särskild hänvisning till hijāb)
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: Kvinnan i Islâm-
Hoppa till: