HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

Dela
 

 Medel att frambringa Kärleken till Allāh med

Gå ner 
FörfattareMeddelande
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

Medel att frambringa Kärleken till Allāh med Empty
InläggRubrik: Medel att frambringa Kärleken till Allāh med   Medel att frambringa Kärleken till Allāh med Emptytor nov 27, 2008 5:27 am

Från: Umm_Amatillaah (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2005-08-15 11:18
Bismillaah wal hamdulillaah was salaat was salaam 'ala rasoolillaah wa 'ala aalihi wa sahibihi wa man waalaa, wa ba'd.

Medel att frambringa Kärleken till Allāh med
al-Imām Ibn Qayyim al-Jawziyyah (d. 751 H)
Madārij as-Sālikīn

--------------------------------------------------------------------------------


Al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah – Abu ´Abdillah Muhammad Ibn Abi Bakr (d. 751 H) sade:

”Folk har diskuterat om mahabbah (kärlek till Allāh); dess orsaker, det som frambringar den, dess tecken och dess behållning och bestämmelser. Det mest begripliga uttalandet i denna fråga är vad Abu Bakr al-Kattāni berättar om al-Junayd (d.279H).

Abu Bakr al-Kattāni (d. 322 H) sade:

”En diskussion angående mahabbah ägde rum i Mecka under pilgrimsmånaden. De närvarande Shaykherna pratade om detta ämne och al-Junaid var den yngste av dem. De sade till honom: ’Å, irakier, vad har du att säga?’ Han böjde sitt huvud och tårar flödade från hans ögon och han sade:

’En tjänare bör övervinna sin själ;

Och ständigt minnas sin Herre;

Säkerställa sin Herres rättigheter;

Fokusera på Honom med sitt hjärta;

Den Yttersta Dagens fruktan sätter en flammande låga i hans hjärta;

Medan han dricker ur den sanna kärlekens kärl;

Och en del av verkligheten avslöjas för honom;

Så när han talar, så är det på grund av Allāh;

När han uttalar sig, så är det från Allāh;

När han rör sig, så är det på Allāhs befallning;

När han är fridfull, då är det från Allāh;

Han tillhör Allāh, finns för Allāh, och är med Allāh.’

Shaykherna började gråta och sade: ’Hur kan man få den att öka? Må Allāh belöna dig med det som är gott, O du krona bland de kunniga!’”.1

Ibn ul-Qayyim sade vidare:

Medel som frambringar Kärleken (till Allāh) och nödvändiggör det; är tio i antal.

1. Recitation av Qur’ānen med reflektion och förståelse av dess betydelse och vad som avses med den, likt en person som reflekterar över en bok som han har memorerat och vilken han förklarar på sådant sätt så att han förstår vad bokens författare avser från honom.

2. Att föra sig närmare Allāh genom valfria handlingar av dyrkan, efter de obligatoriska, för att de tar honom till en annan grad av kärlek som efterträder kärlek.

3. Regelbunden åminnelse i alla omständigheter med tungan, hjärtat, handlingarna och (ens) tillstånd

Ibn ul-Qayyim sade, ”Han (d.v.s. Shaikhul-Islām Ibn Taymiyya) sade, ’Och när det kommer till många av fantasins och dåraktighetens folk uttryck: ’Haddathani qalbi ’an Rabbi’ (vilket betyder) ’Mitt hjärta har informerat mig från min Herre’ – så stämmer det att hans hjärta har informerat honom. Men från vem? Hans djävul eller hans Herre? När han säger ’Mitt hjärta har informerat mig från min Herre’ tillskriver han denna information till någon som han inte har kunskap om huruvida denne har informerat honom eller inte. Det här är en lögn. Denna Ummahs muhaddath (d.v.s. ’Umar ibn al-Khattab) i hänvisning till hadīthen i Bukhārī, ”Säkerligen fanns det i generationerna som företrädde er människor som fick inspiration (muhadathon) och om det skulle finnas en i denna Nation skulle det vara ’Umar ibn al-Khattab” brukade aldrig uttrycka sig på det sättet och detta (d.v.s. Mitt hjärta har informerat mig från min Herre…’) är något som han aldrig uttryckt, inte ens en enda dag. Allāh skyddade honom från att uttala sig på detta sätt. Faktum är att hans skribent en dag skrev, ’Detta är vad Allāh har visat för de Troendes Ledare ’Umar ibn al-Khattab ’, Så han (’Umar) sade, ’Nej. Ta bort det och skriv, ’Detta är vad ’Umar ibn al-Khattab såg. Om det är korrekt så är det från Allāh och om det är fel så är det från ’Umar, och Allāh och Hans Budbärare är fria från det.’ Han sade, ’Jag talar om det med min åsikt. Om det är korrekt är det från Allāh och om det är fel är det från mig och Shaytān.’ Så det här är uttalandet från al-Muhaddath (d.v.s. ’Umar) som har Profetens (s) vittnesmål och ni kommer att finna att den som tror på Allāhs Gudomliga Enhet (Ittihādi) och den som tror på Allāhs inbegripande i Sin skapelse eller i delar av Hans skapelse (Hulūli) och den ohämmade tyggellöse vilseledaren ge utrop till det förfalskade sägandet, ’Mitt hjärta har informerat mig från Min Herre’.

Observera följdaktigen dessa två uttalanden (det från ’Umar och de som påstår sig ha fått direkt kunskap från Allāh, från sina hjärtan) och observera dessa två grader, de två som ger uttryck till båda uttalandena (d.v.s. ’Umar och de som gör detta påstående) och dessa två uttalanden (det från ’Umar och dem jämte honom) och tilldela varje person med en rätt dennes rättighet och gör inte den falske/bedragaren och den uppriktige, till en och samma sak.” Madārijus-Sālikīn 1/64.' href="http://www.salafi.se/?url=377#fnref2" name=fn2>2, så en persons del av kärlek är i enlighet med hans del av denna åminnelse.

4. Att föredra Hans kärlek framför din egen när begär övertar dig och att klättrar för att nå Hans kärlek, även om uppfärden är svår.

5. Hjärtats förståelse av Hans Namn och Attribut, att bevittna och ha kunskap om dem, och fördjupning i denna kunskapens gård och dess fundamentala pelare3. Den som känner Allāh genom Hans Namn, Attribut och Handlingar kommer, utan tvekan, att älska Honom. För denna anledning betraktas förnekarna av Hans Attribut (Mu’attila), Jahmiyyah och andra som en slags hjärtats banditer, (de kommer emellan det) och att nå den älskade (d.v.s. Allāh)

En grupp som avvisar hadīther gällande Allāhs Attributer och som avvisar deras rapportör. De orsakar mer skada mot Islām och dess anhängare än icke-troende.

En grupp som använder sig av dessa autentiska hadīther och accepterar dem, men de gör Ta’wil (tolkningar) av dem. De är farligare och orsakar mer skada än den första gruppen.

Och den tredje gruppen, de som undviker de två tidigare säganden, och börjar – som de påstår – att ’rena’ (tanzih) Allāh från alla bristfälligheter, faktum är att de är lögnare, och detta leder dem till samma sak som de två tidigarenämnda gruppernas uttalanden. Så de är mer skadliga än de två första grupperna.” ’Aqidatul-Hafidh ’Abdul-Ghaniyy (s.113)" href="http://www.salafi.se/?url=377#fnref4" name=fn4>4.

6. Att igenkänna Hans generositet, Hans välvilja, Hans tjänster och välsignelser, både dolda och synliga, för dessa kallar till Hans kärlek.

7. Och denna är den mest fantastiska av de alla; hjärtats totala besegrande och ödmjukhet inför Allāh – den Högste – och det finns inga andra ord eller överväganden som kan ge utryck för denna betydelse.

8. Att vara i ensamhet under Tiden för Allāhs Nedstigande5 för att föra privata konversationer med Honom, recitera Hans Ord, rannsaka hjärtat, att ge uttryck för former av underkastelse och slaveri inför Honom och sedan att försegla allt det genom att söka förlåtelse och vända sig i ånger.

9. Att delta vid de sannfärdiga älskarnas (av Allāh) sammankomster och att samla till sig de söta frukter som uppstår från deras tal, precis som man plockar de finaste frukterna, och att inte tala förutom när talet bringar gynnsamhet och du vet att det förbättrar dig och bringar andra gynnsamhet.

10. Att avhålla sig från allt som kommer emellan hjärtat och Allāh, den Mäktige och Majestätiske.

Så med hjälp av dessa medel, kommer älskaren att nå de (olika) graderna av kärlek och därmed nå den Älskade. Och den ledande och fundamentala principen bakom allt detta omfattar två saker: att förbereda själen för detta och öppnandet av ögonen för skarp insikt/säker kunskap.”6


--------------------------------------------------------------------------------

1 Madārij-us-Sālikīn 3/9.
2 Allt detta ska vara baserat på vad som bekräftats och begränsats i Profetens Sunnah och inte på de vilseledande och korrupta bruk som de vilseledda sufisterna hittar på och innoverar från sitt eget intellekt, vilket inte är annat än sataniska viskningar och innoverade ejakulationer i sinnet och själen.

Ibn ul-Qayyim sade, ”Han (d.v.s. Shaikhul-Islām Ibn Taymiyya) sade, ’Och när det kommer till många av fantasins och dåraktighetens folk uttryck: ’Haddathani qalbi ’an Rabbi’ (vilket betyder) ’Mitt hjärta har informerat mig från min Herre’ – så stämmer det att hans hjärta har informerat honom. Men från vem? Hans djävul eller hans Herre? När han säger ’Mitt hjärta har informerat mig från min Herre’ tillskriver han denna information till någon som han inte har kunskap om huruvida denne har informerat honom eller inte. Det här är en lögn. Denna Ummahs muhaddath (d.v.s. ’Umar ibn al-Khattab) i hänvisning till hadīthen i Bukhārī, ”Säkerligen fanns det i generationerna som företrädde er människor som fick inspiration (muhadathon) och om det skulle finnas en i denna Nation skulle det vara ’Umar ibn al-Khattab” brukade aldrig uttrycka sig på det sättet och detta (d.v.s. Mitt hjärta har informerat mig från min Herre…’) är något som han aldrig uttryckt, inte ens en enda dag. Allāh skyddade honom från att uttala sig på detta sätt. Faktum är att hans skribent en dag skrev, ’Detta är vad Allāh har visat för de Troendes Ledare ’Umar ibn al-Khattab ’, Så han (’Umar) sade, ’Nej. Ta bort det och skriv, ’Detta är vad ’Umar ibn al-Khattab såg. Om det är korrekt så är det från Allāh och om det är fel så är det från ’Umar, och Allāh och Hans Budbärare är fria från det.’ Han sade, ’Jag talar om det med min åsikt. Om det är korrekt är det från Allāh och om det är fel är det från mig och Shaytān.’ Så det här är uttalandet från al-Muhaddath (d.v.s. ’Umar) som har Profetens vittnesmål och ni kommer att finna att den som tror på Allāhs Gudomliga Enhet (Ittihādi) och den som tror på Allāhs inbegripande i Sin skapelse eller i delar av Hans skapelse (Hulūli) och den ohämmade tyggellöse vilseledaren ge utrop till det förfalskade sägandet, ’Mitt hjärta har informerat mig från Min Herre’.

Observera följdaktigen dessa två uttalanden (det från ’Umar och de som påstår sig ha fått direkt kunskap från Allāh, från sina hjärtan) och observera dessa två grader, de två som ger uttryck till båda uttalandena (d.v.s. ’Umar och de som gör detta påstående) och dessa två uttalanden (det från ’Umar och dem jämte honom) och tilldela varje person med en rätt dennes rättighet och gör inte den falske/bedragaren och den uppriktige, till en och samma sak.” Madārijus-Sālikīn 1/64.
3 Imam at-Tirmidi (d.279H) sade, ”Det har framställts av mer än en person från Folket med Kunskap om sådana ahadīth, att det inte finns någon liknelse (tashbih) till Allāhs Attribut, och vår Herre – den Välsignade och Högste – nedstiger till den lägsta himlen varje natt. Så de säger, ’Bekräfta dessa återberättelser, tro på dem, förneka dem inte, fråga heller inte ”hur”.’ Ett liknande uttalande har getts av Mālik ibn Anas, Sufyān ath-Thawri, ibn ’Uyainah och Abdullah ibn al-Mubarak, som alla sa om dessa ahadīth, ’Lämna dem att vara som de är utan att fråga hur.’ Detta är uttalanden från Folket med Kunskap från Ahlus-Sunnah wal-Jamā’ah. Hur som helst, motstrider Jahmiyah dessa återberättelser och hävdar, ’Det här är att göra liknelse (tashbih)!’ Allāh har på flera ställen nämnt i Sin Bok, Egenskapen av Hand, Hörsel och Syn, men Jahmiyah tolkar (gör ta’wil) dessa ayat (verser), och förklarar dem på ett sätt som inte gjorts av Folket med Kunskap. Deras påstående lyder, ’Säkerligen har inte Allāh skapat Adam med Sin egen Hand.’ De påstår att med Hand menas Allāhs Makt.” Sunan at-Tirmidi 3/24.
4 Al-Hāfidh Taqiyud-Dīn Abu Muhammad ‘Abdul-Ghaniyy al-Maqdisi (d.600H) sade, “Och vet, må Allāh visa Nåd mot dig, att Islām och dess anhängare attackeras och fördärvas av tre grupper.

En grupp som avvisar hadīther gällande Allāhs Attributer och som avvisar deras rapportör. De orsakar mer skada mot Islām och dess anhängare än icke-troende.

En grupp som använder sig av dessa autentiska hadīther och accepterar dem, men de gör Ta’wil (tolkningar) av dem. De är farligare och orsakar mer skada än den första gruppen.

Och den tredje gruppen, de som undviker de två tidigare säganden, och börjar – som de påstår – att ’rena’ (tanzih) Allāh från alla bristfälligheter, faktum är att de är lögnare, och detta leder dem till samma sak som de två tidigarenämnda gruppernas uttalanden. Så de är mer skadliga än de två första grupperna.” ’Aqidatul-Hafidh ’Abdul-Ghaniyy (s.113)
5 Fudail ibn ’Iyād (d.187H) sade, “När du hör Jahmin säga, ’Jag tror inte på en Herre som Nedstiger,’ svara då, ’Jag tror på en Herre som gör vad Han vill.’” Sharh Usūlul-’I’tiqād (nr. 775). Yahya ibn Ma'in (d.233H) sade, ‘När du hör Jahmin säga, ’Jag tror inte på en Herre som Nedstiger,’ säg, ’Jag tror på en Herre som gör vad Han önskar.’ Sharh Usūlul-’I’tiqād (nr. 776). Imam Ahmad (d. 241H) sade, ”Han Nedstiger som Han vill i enlighet med Sin Kunskap, Makt och Storhet. Han omger allting med Sin Kunskap.” Sharh Usūlul-’I’tiqād (nr. 777). Abul-Hasan al-Ash’ari (d.324H) sade, ”Och vi tror på alla de rapporteringar som återberättelsernas folk bedömt att vara autentiska gällande Nedstigandet till Lägsta Himlen och att Herren – den Mäktige och Majestätiske, säger, ”Finns det någon som ber om något? Finns det någon som söker förlåtelse?” liksom helheten av vad de citerar och bedömer vara etablerat, till skillnad från folket av avvikelse och vilseledelse.” Al-Ibāah (s.60).
6 Madārijus-Sālikīn (3/17).(C) Stockholm Salaficenter 2004 - 2005


www.salafi.se
Till överst på sidan Gå ner
 
Medel att frambringa Kärleken till Allāh med
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: Tazkiyah-
Hoppa till: