HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

Dela
 

 En kvinna leder Jumu´a i N.Y.

Gå ner 
FörfattareMeddelande
Umm Firdaus al-Eritreyaah

Umm Firdaus al-Eritreyaah

Antal inlägg : 610
Registration date : 08-11-22

En kvinna leder Jumu´a i N.Y. Empty
InläggRubrik: En kvinna leder Jumu´a i N.Y.   En kvinna leder Jumu´a i N.Y. Emptyons nov 26, 2008 3:54 pm

Från: UmmSuhayb (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2005-03-28 13:54

Bismillahir rahmanir rahiim

Alhamdulillah, wa salaat wa salaam ´ala Rasolillah.

Assalamu alaikum wa rahmatullah.

Subhanallah vad man blir ledsen när man läser sånt här, att muslimerna har blivit påverkade av kuffars onda syn på kvinnan och den förbannade "jämställdheten" de ständigt försöker införa... Må Allah skydda oss från deras värdelösa prat och handlingar Amiin.En kvinna leder fredagsbönen i New York
Sammanställt av Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Com
publicerad 26.03.2005

Barbara Ferguson
Arab News

WASHINGTON – In a historic first in New York City yesterday, a group of American Muslim acitivsts broke with convention and had a woman to lead the Friday prayers, in ordet to “send women from the back to the front of the mosques”.

According to the Progressive Muslim Union, which organized the event, Dr. Amina Wadud, professor of Islamic Studies at Virginia Commonwealth University, was the first woman to lead public, mixed-gender Friday prayers. She also delivered Friday’s sermon.

Dr. Wadud, the author of “Qur’ân and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspecitve,” believes Muslim women should be able to lead in prayers.[1]

Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm
´Allâmah Sâlih al-Fawzân (hafidhahullâh) sade:

”Den sista tiden har det varnats mycket för extremism, vilket även den rena Sharî´ahn gör. Däremot ligger problemet i definitionen av ”extremism” och var gränsen går. Vissa människor som fördömer extremism faller själva i den, avsiktligt såväl som oavsiktligt. Exempel på det är följande:

Det första – De faller i extremism kring kvinnofrågan då de påstår sig kräva kvinnans rättigheter. Men vad de egentligen gör, är att de forcerar henne till olämpliga positioner som inte är passande för hennes karaktär och kyskhet. De är angelägna om att få kvinnan ha mansgöra som inte passar en kvinnas karaktär och naturliga läggning. Eller så vill de få henne sysselsätta sig med sysslor som tar bort henne från Sharî´ah-baserade uppföranden som skyddar hennes heder. Exempel på dessa handlingar är att hon skall kunna resa utan en manlig målsman, ta av sig slöjan och beblanda sig med män. Ett annat exempel är att de påstår att kvinnan är berövad på sina rättigheter eftersom mannen har övertaget över henne. Vad är detta för påståenden egentligen?

Funderar inte dessa människor över dessa brister de propagerar? Eller har de fått för sig att människor är dumma och att de inte begriper hur de motsätter sig själva då de själva faller i extremism och överdrift? Sannerligen har Allâh lyft upp kvinnan från den hedniska tidens mörker och västerlandets förnedring.”[2]

Imâm Mâlik bin Anas (179 – rahimahullâh) sade:

”En berusad person får inte leda bönen. Om han däremot skulle göra det, skall den som har förrättat bönen bakom honom ta igen den. Ett barn skall varken leda män eller kvinnor i frivillig bön. Inte heller får en kvinna leda bönen.”[3]

Imâm Muhammad bin Idrîs ash-Shâfi´î (204 – rahimahullâh) sade:

”Om en kvinna leder män, kvinnor och pojkar i bönen, anses kvinnornas bön vara giltig till skillnad från männens och pojkarnas. Allâh har låtit männen ha övertaget över kvinnorna samtidigt som Han har berövat kvinnorna på att besitta ledarskap. Det är nämligen inte alls tillåtet för kvinnan att leda män i bönen.”[4]

Imâm Ibn Hazm al-Andalusî (456 – rahimahullâh) sade:

”En kvinna får leda andra kvinnor i bönen, men hon får inte leda männen.”[5]

Imâm Abû Ishâq ash-Shîrâzî (476 – rahimahullâh) sade:

”Det är inte tillåtet för en man att förrätta bönen bakom en kvinna. Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En kvinna skall inte leda en man i bönen.”[6]

Om en man skulle förrätta bönen bakom en kvinna utan att veta att hon är en kvinna för att därefter komma på det, åläggs han att ta om bönen. Detta beror på att hon innehar kännetecken som tyder på att hon är en kvinna. Sålunda ursäktas han inte från att förrätta bönen bakom henne.”[7]

Imâm Abû Zakariyyâ an-Nawawî (776 – rahimahullâh) förklarade och sade:

”Djâbirs hadîth är svag och den rapporteras av Ibn Mâdjah och al-Bayhaqî. Våra kollegor[8] är ense om att det varken är tillåtet för en man eller en könsmogen pojke att förrätta bönen bakom en kvinna. Detta har al-Qâdhî Abût-Tayyib och al-´Abdarî rapporterat från dem.”[9]

Imâm Abûl-Khattâb al-Kalwadhânî (510 – rahimahullâh) sade:

”Det är inte giltigt för en kvinna att leda män i bönen.”[10]

Imâm Abûl-Hasan al-Marghayânî al-Hanafî (593 – rahimahullâh) sade:

”Det är inte tillåtet för kvinnor och barn att leda män i bönen.”[11]

Imâm Ibn Qudâmah al-Maqdisî (620 – rahimahullâh) sade:

”Vad gäller kvinnan, är det inte giltigt för henne att leda män i bönen. Detta gäller oavsett om det rör sig om obligatorisk bön eller frivillig.”[12]

Imâm Bahâ’-ud-Dîn al-Maqdisî (624 – rahimahullâh) sade:

”Det är inte giltigt för en kvinna att leda män i bönen, baserat på hans (´alayhis-salâm) ord:

”En kvinna skall inte leda en man i bönen.”[13]

Rapporterad av Ibn Mâdjah via Djâbirs hadîth.

En annan anledning är att kvinnan, liksom barn, inte är fullkomlig.”[14]

Imâm Ibn Muflih al-Maqdisî (763 – rahimahullâh) sade:

”Det är inte giltigt för en kvinna att leda bönen om det inte är endast kvinnor hon skall leda.”[15]

Imâm Abûl-Hasan al-Mardâwî (885 – rahimahullâh) sade:

”Vad gäller hans ord att det inte är giltigt för en kvinna att leda männen i bönen, anses det vara rättskolans[16] absoluta åsikt.”[17]

Imâm Mûsâ al-Hadjâwî (968 – rahimahullâh) sade:

”Det är varken giltigt för en kvinna eller en hermafrodit att leda bönen.”[18]

Imâm Shams-ud-Dîn ash-Sharbînî (977 – rahimahullâh) sade:

”Det är varken giltigt för mannen, en könsmogen pojke eller en hermafrodit att ledas i bönen av en kvinna, en könsmogen flicka eller en hermafrodit. Detta beror på att kvinnan är ofullständigare än mannen och för att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ett folk kommer inte att lyckas om en kvinna styr deras angelägenhet.”[19]

Likaså rapporterade Ibn Mâdjah:

”En kvinna skall inte leda en man i bönen.””[20]

Imâm Muhammad at-Tamartâshî al-Hanafî (1004 – rahimahullâh) sade:

”Villkoren för att man skall kunna be bakom en Imâm är tio stycken; att både Imâmen och den som ber bakom honom har samma avsikt, att de har en och samma plats och ber en och samma bön, att Imâmens bön är korrekt, att ingen kvinna finns i samma nivå [som Imâmen], att man inte är framför honom…”[21]

Imâm Siddîq Hasan Khân (1307 – rahimahullâh) sade:

”Män leder kvinnor i bönen och inte tvärtom. Vad berör att det inte är giltigt för en kvinna att leda män i bönen, är det för att hon är en frestelse som har en reducerad religion och ett reducerat förstånd. Dessutom är det männen som har övertaget över kvinnorna. Ett folk kommer inte att lyckas om en kvinna leder dem, vilket har bekräftats i ”as-Sahîh”. Den som då förrättar bönen bakom en kvinna, har låtit henne leda honom i bönen.”[22]

Imâm ´Abdur-Rahmân bin Qâsim al-Hanbalî (1392 – rahimahullâh) sade:

”Det råder samstämmighet om att det inte är giltigt för kvinnan att leda mannen i bönen.”[23]

Imâm Ibn Bâz (1420 – rahimahullâh) sade:

”Det är inte giltigt för en man att förrätta bönen bakom en kvinna.”[24]

Imâm Ibn ´Uthaymîn (1421 – rahimahullâh) sade:

”Det är inte giltigt att förrätta bönen bakom en kvinna. Beviset för det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”En kvinna skall inte leda en man i bönen.”

Hadîthen är svag, men den stöder hadîthen:

”Ett folk kommer inte att lyckas om en kvinna styr deras angelägenhet.”[25]

Samlingen leds av Imâmen och därför är det ogiltigt för en kvinna att vara dess Imâm.

Ett annat bevis är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”De bästa raderna för kvinnorna är de sista.”[26]

Detta är ett bevis för att de inte har någon plats där framme, vilket är platsen en Imâm är i. Om vi hade sagt att det är giltigt för kvinnan att leda män i bönen, skulle de vara framför männen – och detta är något som inte stöds av Sharî´ahn.”[27]

al-Ladjnah ad-Dâ’imah [den permanenta kommittén] i Saudiarabien sade:

”Det är inte giltigt för en kvinna att leda män i bönen. Att leda någon i bönen anses vara dyrkan och dyrkan är baserade på bevis. Via den praktiska Sunnahn får vi reda på att män leder män i bönen. Vi känner inte till något bevis för att en kvinna kan leda män i bönen. Men vad gäller att hon leder andra kvinnor i bönen, anses ingen skada vara skedd om det skulle hända. Detta är baserat på ´Â’ishahs och Umm Salamahs (radhiya Allâhu ´anhumâ) handlingar. Dessutom har det rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han beordrade en kvinna leda sitt hushåll i bönen, dvs. kvinnorna.

Allâh är den som leder till framgång och må välsignelse och frid vara över vår profet Muhammad, hans familj och hans följeslagare.”[28]

Detta är vad Muslimernas Imâmer från Hanafiyyah, Mâlikiyyah, Shâfi´iyyah, Hanâbilah och Dhâhiriyyah har sagt om kvinnans ledning i bönen – kan man då ta någon annans uttalande?

Vi ber Allâh (tabârak wa ta´âlâ) att Han leder samtliga Muslimer till det korrekta och Allâh vet bättre. Må Allâhs välsignelse och frid vara över vår profet Muhammad, hans familj och hans följeslagare.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Arab News, Saturday, March 19, 2005 – Safar 9, 1426 A.H.

[2] Tidningen al-Madînah/ar-Risâlah, sid. 4, fredagen den 8 Safar 1426/18 mars 2005.

[3] al-Mudawwanah al-Kubrâ (1/119).

[4] al-Umm (2/320).

[5] al-Muhallâ (4/141).

[6] Ibn Mâdjah (1090). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Ibn Mâdjah”, sid. 84.

[7] al-Muhadhdhab (4/107) med an-Nawawîs ”al-Madjmû´”.

[8] Dvs. Shâfi´iyyah.

[9] al-Madjmû´ (4/107).

[10] al-Hidâyah fî Madhhab al-Imâm Abî ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal ash-Shaybânî, sid. 99.

[11] al-Hidâyah (1/302).

[12] al-Mughnî (2/33).

[13] Ibn Mâdjah (1090). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Ibn Mâdjah”, sid. 84.

[14] al-´Uddah fî Sharh-il-´Umdah (1/131).

[15] Kitâb-ul-Furû´ (1/423).

[16] Dvs. Hanâbilah.

[17] al-Insâf (2/263).

[18] al-Iqnâ´ (1/168).

[19] al-Bukhârî (4425).

[20] al-Iqnâ´ fî Hall Alfâdh Abî Shudjâ´ (1/357).

[21] Hâshiyah Ibn ´Âbidîn (2/337).

[22] ar-Rawdhah an-Nadiyyah (1/332).

[23] Hâshiyah ar-Rawdh al-Murabba´ (2/312).

[24] Tidningen al-Madînah/ar-Risâlah, sid. 2, fredagen den 8 Safar 1426/18 mars 2005.

[25] al-Bukhârî (4425).

[26] Muslim (440).

[27] ash-Sharh al-Mumti´ (4/312-313).

[28] Tidningen al-Madînah/ar-Risâlah, sid. 2, fredagen den 8 Safar 1426/18 mars, 2005. Kommittén bestod då av ´Abdul-´Azîz bin Bâz, ´Abdur-Razzâq ´Afîfî, ´Abdullâh al-Ghudayyân och ´Abdullâh al-Qu´ûd.

Taget från www.darulhadith.com

Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu

UmmSuhayb
Till överst på sidan Gå ner
 
En kvinna leder Jumu´a i N.Y.
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: Kvinnan i Islâm-
Hoppa till: