HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

Dela
 

 Tron på Allāh - Allāhs existens

Gå ner 
FörfattareMeddelande
'Aaishah

'Aaishah

Antal inlägg : 378
Registration date : 08-11-24

Tron på Allāh - Allāhs existens Empty
InläggRubrik: Tron på Allāh - Allāhs existens   Tron på Allāh - Allāhs existens Emptyons nov 26, 2008 7:58 am

From: MSN NicknameUmm_Amatillaah (Original Message) Sent: 8/27/2005 11:18 AM
Tron på Allāh - Allāhs existens
al-Imām abu ´Abdillāh Muhammad ibn Sālih al-´Uthaymīn (d.1421 H)

Tron på Allāh omfattar fyra saker; den första är tron på Allāhs existens.

Allāhs Existens
Allāhs existens bekräftas och indikeras av: al-fitrahfitrah har flera betydelser som är beror på det sammanhanget ordet används i. I Qur'ānen och hadīther betyder den oftast Islām. Alternativt kan det betyda det naturliga tillståndet som Allāh skapade människor på, detta tillstånd är den naturliga inklinationen varigenom människan kan igenkänna Sanningen." href="http://www.salafi.se/index.php?url=222#fnref1" name=fn1>1, intellektet, Islāmiska texter och sinnet.

Bevis från al-Fitrah för Hans Existens
All skapelse har īmān (tro) i sig från första början, utan något som helst behov av begrundande eller inlärning. Ingen far vilse från det som denna fitrah nödvändiggör2, utom den vars hjärta förorenats av andra ideologier som får denne att gå emot fitrah.

Profeten Muhammad Må Allāhs frid och välsignelser vila över honom sade:
”Varje nyfött barn föds på al-Fitrah, sedan är det dess föräldrar som gör det till jude, kristen eller magian3”4.

Beviset från intellektet för Allāhs Existens
Alla skapade ting, från det första till det sista, måste ha haft en skapare som skapade dem. Detta därför att en själ inte är kapabel att skapa sig själv, samt att det inte heller är möjligt att den skapas av rena slumpen eller sammanträffanden. Det är omöjligt för den att skapa sig själv. Innan dess skapelse var den obefintlig, hur kan den då vara dess egen skapare?

Ting kan inte skapas av ren slump eller sammanträffanden, eftersom händelser inte kan ske utan att något eller någon orsakar dem. Idén att skapelsen kommit till genom slumpen avlägsnas ytterligare av självaste skapelsens makalösa omfattning, koordination och harmoni samt de oskiljbara banden mellan verken och dess orsakare och skapelserna sinsemellan.

Det som inträffar slumpvis underordnar sig inte något system till att börja med. Hur kan det då efter dess inträffande plötsligt underordna sig och till och med utvecklas på ett sådant makalöst ordnat och systematiskt vis?

Följdaktligen; om skapelserna inte skapade sig själva och inte heller kom till av en slump, måste de ha en Skapare: Allāh, Världarnas Herre. Allāh nämnde detta rationella resonemang och oemotsägliga argument då Han sade:

”Skapades de kanske av en slump? Eller är de själva skaparna?”
[Sūrah at-Tūr 52:35]

Dvs de kom inte till utan skapare, och skapade inte heller sig själva. Av detta förstås att Allāh är deras Skapare.

Jubayr bin Mu´tim hörde Profeten Må Allāhs frid och välsignelser vila över honom läsa sūrah at-Tūr. När han Må Allāhs frid och välsignelser vila över honom kom till verserna:

”Skapades de kanske av en slump? Eller är de själva skaparna? Har de också skapat himlarna och jorden? Nej, de är inte säkra på något! Har de din Herres skatter i sina händer? Eller är de [skapelsens] herrar?Eller [når dem med hjälp av en stege de höjder där de] kan lyssna [till himlens hemligheter]? Låt då den som [påstår sig ha] lyssnat, lägga fram klara bevis!”
[Sūrah at-Tūr 52:35-37]

sade Jubayr - som då fortfarande var otroende: 'Mitt hjärta brast nästan ur mitt bröst, och īmān befästes i mitt hjärta för första gången'.5

Följande är ett annat exempel som vidare klargör detta: Om en person skulle berätta för dig om ett högt beläget palats, omringat av gårdar som flodar forsar igenom och under. Och att dessa gårdar är fyllda med lyxiga troner och sittplatser och dekorerade med de finaste ornament. Om denna person sedan skulle tillägga: 'Detta palats, och allt som finns däri, skapades utav sig själv eller av en ren tillfällighet och byggdes inte utav någon'; då skulle du omedelbart avfärda detta och säga att det han påstår är lögn och rena dumheter.

Hur kan det då vara möjligt att den värld vi lever i - med dess breda öppna landskap, dess himmel och dess horisont och med dess galaxer och solsystem, detta enastående system - är självskapt eller inträffat av ett rent sammanträffande? Hur kan allt detta vara utan Skapare?

Bevis ur Islāmiska texter som styrker Allāhs Existens
Allāhs existens nämns i alla himmelskt uppenbarade skrifter. Reglerna och bestämmelserna däri medför enorma förtjänster för skapelsen och är ett bevis att de kommer från Herren, Vis och Allvetande som Han är om sin skapelses bästa. Likaså är informationen de innehåller om universum - vars riktighet är en bevisad verklighet - ytterligare bevis att de är från Allāh.

Bevis från Sinnet som styrker Allāhs Existens
Bevis från sinnet som styrker Allāhs existens är av två former varav den första är:

1. Vi hör och bevittnar klart, i sättet de bedjandes böner besvaras och hur folk i situationer som verkar hopplösa får hjälp, det som tveklöst tyder på Allāhs existens. Allāh säger:

”Och [minns] Noah! - Hur han i forna dagar bad [om Allāhs Hjälp mot sitt folk] och hur Vi bönhörde honom och därpå räddade honom och hans närmaste undan den väldiga katastrofen”
[Sūrah al-Anbiyā' 21:76]

och

”Och då ni bad er Herre om hjäljp och Han bönhörde er:
'Jag skall sända tusen änglar till er i led efter led som förstärkning'”
[Sūrah al-Anfāl 8:9]

Anas bin Mālik sade: ”En beduin kom in i moskén medan Profeten Må Allāhs frid och välsignelser vila över honom höll fredags-khutban och sade: ’O Allāhs Budbärare! Boskapen dör och folket svälter. Åkalla därför Allāh för oss'. Profeten Må Allāhs frid och välsignelser vila över honom lyfte sina händer och gjorde du´ā'. Då började molnen smala sig tills de såg ut som stora berg. Han Må Allāhs frid och välsignelser vila över honom kom inte ner från sin minbar förrän regndropparna blötte hans skägg. Påföljande fredag kom samma beduin eller en annan beduin och sade: ’O Allāhs Budbärare! Byggnaderna rasar och boskapen drunknar, åkalla därför Allāh för oss’. Så lyfte han Må Allāhs frid och välsignelser vila över honom sina händer och sade: ’O Allāh, låt det vara omkring oss och inte över oss’. Och krisen gick över vart han Må Allāhs frid och välsignelser vila över honom än vände sig”.6

Besvarandet av de bedjandes böner fortsätter och bevittnas än idag för den som vänder sig uppriktigt till Allāh och uppfyller kraven för att ens du´ā' skall accepteras.

2. Profeternas tecken, som kallas mirakel, som folk bevittnar eller får höra om, är oemotsägliga bevis på existensen av Den som sände dem, dvs Allāh . Mirakel är händelser som är långt bortom människans förmåga, men Allāh stöder Sina profeter och gör dem segerrika genom att låta dessa mirakel ske.

Några exempel på profeters mirakel:

• Moses mirakel: Då Allāh beordrade honom att slå till havet med sin stav. När han gjorde det formades tolv torra stigar bland havsvattnet och vattnet mellan dessa stigar verkade som stora berg.

”Och Vi befallde Muasa: ’Slå på vattnet med din stav!’ - och se, då delade sig [havet] och varje del reste sig som mäktiga berg”
[Sūrah ash-Shu´arā' 26:63]

• Jesus mirakel då han återupplivade de döda ur deras gravar, allt med Allāhs tillåtelse. Allāh säger om ´Īsā (Jesus) :

”...och då du väckte de döda till liv med Mitt tillstånd”
[Sūrah al-Mā'idah 5:110]

• Muhammads mirakel Må Allāhs frid och välsignelser vila över honom när Quraysh bad honom om ett tecken. Då pekade han på månen och den delades i två; och folket såg detta. Om denna händelse säger Allāh :

”Den [yttersta] kommer närmare och månen har delats itu! Men även då de [förnekarna av Sanningen] får se ett tecken, ser de bort och säger: 'Detta är ständig magi!'”
[Sūrah al-Qamar 54:1-2]

Dessa fysiska mirakel som Allāh genomförde för att stödja och hjälpa Hans Budbärare, bevisar Allāhs existens utan tvekan.

Källa: Sharh Usūl-ul-Īmān
1 Ordet fitrah har flera betydelser som är beror på det sammanhanget ordet används i. I Qur'ānen och hadīther betyder den oftast Islām. Alternativt kan det betyda det naturliga tillståndet som Allāh skapade människor på, detta tillstånd är den naturliga inklinationen varigenom människan kan igenkänna Sanningen.
2 dvs tron på Allāhs existens
3 Magian: Elddyrkare som tror att universum har två ursprung som kontrollerar universum: ljus och mörker. De påstår att det goda kommer från ljuset och att det onda kommer från mörkret. Detta är de gamla persernas tro.
4 al-Bukhārī
5 al-Bukhārī
6 al-Bukhārī
Skriv ut denna sidaGå till början av sidan
(C) Stockholm Salaficenter 2004 - 2005
www.salafi.se
Till överst på sidan Gå ner
 
Tron på Allāh - Allāhs existens
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: 'Aqîdah :: Tawhîd-
Hoppa till: