HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

Dela
 

 Skapelsen är i behov av Skaparen

Gå ner 
FörfattareMeddelande
'Aaishah

'Aaishah

Antal inlägg : 378
Registration date : 08-11-24

Skapelsen är i behov av Skaparen Empty
InläggRubrik: Skapelsen är i behov av Skaparen   Skapelsen är i behov av Skaparen Emptytis nov 25, 2008 11:59 am

Från: Umm-Aicha (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2005-02-25 14:39
Från: <NOBR>Umm-Aicha</NOBR> (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2004-03-06 21:53
Skapelsen är i behov av Skaparen
Dr. Saleh as-Saleh


--------------------------------------------------------------------------------Människan letar alltid efter det som hjälper henne och det som skyddar henne från fara. Men, för att förstå det så måste människan förstå vad som är farligt. Hon måste därefter veta vem hon skall behöva, lita på, och älska så att han kan få det som är bra och likväl känna sig nöjd över sitt val. Hon måste veta ett bra och rättfärdigt sätt att nå fram till sitt mål. Det senaste vilkoret kräver att människan:

1. Vet om faran.
2. Vet med vilka sätt man kan fördriva faran.

Säkerligen har människan ingen bättre vägledning än det som kommer från Den som som har gjort allting perfekt, och Den som inte har någon defekt i Sina Namn och Attribut. Den som är För evigt Levande och aldrig kommer dö. Det kan inte finnas någon bättre än Den, som inte är i behov av något; Den Rike, Den Givande, Den som, efter allt kontrollerar människans själ. Människan är fattig utan Honom. Han är Allah, Den Sanna och Enda Guden. Människan kan orsaka skada på sig själv om han söker någon annan än Allahs hjälp. Allah är den som kan hjälpa människan att driva bort det skadliga för ingenting kan ske utanför Hans vilja och Hans Styrka.

Allah (subhanahu wa ta´ala) sände ner Hans Böcker och Hans Budbärare (aleyhimus salaam) att vägleda människan till:

1. Känna sin Herre som Han har beskrivit Sig själv, och
2. Endast dyrka Honom, och samtidigt leva i enlighet med Hans plan.

Att känna till Allahs Namn och Attribut frigör människan från att dyrka någonting från skapelsen, för skapelsen är svag och i behov av sin Skapare, Allah. Kunskapen om Allah leder människan till att veta att hon är skapad för att leva i enlighet med Allahs väg som uppenbarades för den sista Profeten Muhammad (sallAllahu aleyhi wa salaam). Den Uppenbarelsen innehåller ett komplett levnadssätt. Allt som är nyttigt och skadligt är etablerat så människan kan centrera sitt liv kring denna Uppenbarelse. Om människan begår något fel och vet att Allah är Den allförlåtande, vänder hon sig till honom och söker endast hos Honom förlåtelse:

"Vet därför det finns inget annat gudom [som har rätt att dyrkas] förutom Allah; och be om förlåtelse för dina synder”
[Qur’anen, Muhammad 47:19]

Det är fel att tro att Allah skapade andra ’gudar’ vid Hans sida så att man kan vända sig till dom för hjälp, älska dem och frukta dem osv. Han är den samme Gud över alla nationer. Han beordrar inte människor att de skall ta stjärnor, sol, eld, Jesus, Moses eller Muhammed (aleyhimus salaam) osv. till gudar vid Hans sida. Han kan inte vara ’motsägelsefull’. Han har en väg (religion) som kallar människor till att underkasta sig Honom ensam. Han (subhanahu wa ta´ala) varnade människan (till och med Muhammad ’sallAllahu aleyhi wa salaam’) från att ta medhjälpare vid Hans sida, då skulle hans arbete gå förgäves och hamna bland förlorarna:

”Och det har uppenbarats för dig [Muhammad] liksom dina föregångare att om du skulle sätta medhjälpare vid Allahs sida skall allt du åstadkommit [i denna värld] gå om intet och [i nästa liv] kommer du att höra till förlorarna. Nej, be till Allah och tacka [Honom], med de tacksamma.”
[Qur’anen, Az-Zumar 39:65-66]

Vi bör veta det Muhammad (sallAllahu aleyhi wa salaam), den mänsklige Profeten, som kände Allah bäst, brukade säga:

” O Allah, jag söker tillflykt till Dig och Ditt välbehag och ifrån Din Vrede, och i Din Förlåtelse och mot Ditt Straff och i Dig och från Dig, jag kan inte prisa Dig likt Du kan prisa Dig själv” [Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidhi, ibn Majah]

”Jag har underkastat mig till Dig, jag har riktat mitt ansikte till Dig, jag har förlitat mina angelägenheter till Dig. Jag har vänt min rygg i tillflykt till Dig, i vilja och fruktan för Dig, det finns ingen tillflykt eller överlevande från Dig förutom (om man) vänder sig till Dig. Jag tror på Din bok (dvs Qur’anen) som sändes ner till Profeten som Du sänt.” [al-Bukhari, Muslim]

När vi läser i Qur’anen att:

”Vad Han vill skänka människorna av Sin Nåd kan ingen undanhålla dem; och vad Han håller tillbaka, kan ingen låta flöda i Hans ställe Han är den Allsmäktige, Vise” (Qur’anen, Fatir 35:2)

Och när vi läser att:

”Om Allah låter en olycka drabba dig är Han den enda som kan avvärja den, och om Han vill skänka dig något gott kan ingen hindra det goda [att nå dig]. Han skänker det Han vill till denHan vill av sina slavar-Han är den som ständigt förlåterDen som ständigt har Barmhärtighet."
[Qur’anen, Yunus 10:107]

Vi skall vara motiverade att vända oss till Honom ensam, vid såväl goda som dåliga tider.Och vi läser att:

”Om Allah hjälper er kan ingen besegra er, men om Allah överger er, vem skall då hjälpa er? Förmana därför de troende att sätta all sin tillit till Allah.”
[Qur’anen, aal-'Imran 3:160]

Qur’anen, leder just därför människan till sann frihet från all falsk vidfästning. Det för frid till hjärtat. Det hjälper den troende mot hyckleri och all form av oärlighet. Föreställ er till exempel en troende som möter problem på jobbet. Han ser dåliga saker och möter otillåtna saker. Han fruktar inte att avstå från det som är fel. Han vet att jobbet bara är ett sätt att försörja sig på. Då han kanske är inkapabel att tillrätta lägga det som är fel, så vet han att Allah är Den som Försörjer. Om han lämnar sitt jobb för Allahs skull så vet han att Allah kommer förse honom med ett bättre jobb.

Allah (azza wa djall) säger:

”Allah visar var och en som fruktar Honom en utväg ur [alla svårigheter]. Och sörjer för honom på ett sätt på ett sätt som han inte kan förutse.”
[Qur’anen At-Talaq 65:2-3]

Ovanstående text förutsätter att man förlitar sig på Allah (subhanahu wa ta´ala) och frågar endast Honom efter hjälp. Det kräver även att människan skall ha kärlek till Allah och ensam dyrka Honom för att nå Hans belåtenhet och hjälp. Är det inte sant att folk som tror att det här livet är deras ”defenitiva slut” börjar dyrka många saker däri? Du ser dem vara så noga med att ”ha allt”. De torterar sig själva: smärta, svårigheter, konstant oro, hållande sina händer i banken för lån efter lån så de kan hålla uppe sina krav på utveckling. De är under det konstanta hotet av att pengarna skall ta slut. De ser ständigt fattigdom framför deras ögon. Profeten (sallAllahu aleyhi wa salaam) sa:

Allah säger: ’Adams son’: Fyll din tid med dyrkan av Mig och jag skall fylla ditt hjärta med rikedomoch avlägsna all fattigdom. Men om du inte gör det, kommer jag göra dig fullt upptagen (med saker gällande denna värld) och jag skall inte upphäva din fattigdom.” [at-Tirmidhi, som sa att hadithen har en god berättarskedja]

Meningen av vår existens är mycket mer värdefull än att vara slav till värdsliga egendomar. Det kan inte existera något bättre liv än det som beskrivits av vår Skapare Allah. Varje handling som görs i enlighet med Allahs väg är en handling av dyrkan. Människan är behövande, och Allah är utan behov:

”Människor! Inför Allah är ni fatttiga och Allah är den Rike som är Sig själv nog, Den som allt lov och pris tillkommer."
[Qur’anen, Fatir 36:15]

www.islam.nu/

As salam alaykom wa rahmatuAllahi wa barakato

UmmAicha
Till överst på sidan Gå ner
 
Skapelsen är i behov av Skaparen
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: 'Aqîdah :: Tawhîd-
Hoppa till: