HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

Dela
 

 Att veta om Tauhid - Islamisk monoteism

Gå ner 
FörfattareMeddelande
'Aaishah

'Aaishah

Antal inlägg : 378
Registration date : 08-11-24

Att veta om Tauhid - Islamisk monoteism Empty
InläggRubrik: Att veta om Tauhid - Islamisk monoteism   Att veta om Tauhid - Islamisk monoteism Emptytis nov 25, 2008 11:01 am

Från: Umm-Salamah (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2003-12-24 12:40

Bismillah

Assalamo aleikum wa rahmatouhAllahi wa barakatouh

Här kommer en bra, lätt och viktig artikel om TAUHID på svenska, inshaAllah. Jag har tagit artikeln från www.islam.nuAtt veta om Tauhid - Islamisk monoteism

Källa: T.R.O.I.D.
Översatt av: Stockholm Salafi Center


--------------------------------------------------------------------------------Sannerligen hör pris, tack och dyrkan i alla dess fromer till Allah enbart. Vi prisar och tackar Honom, och vi söker Hans stöd och söker Hans förlåtelse. Och vi söker tillflykt hos Allah från det onda inom oss och det onda inom våra gärningar. Den som Allah vägleder kan ingen vilseleda, och den som Allah vilseleder kan ingen vägleda. Och jag bär vittnesmål om att det inte finns någon annan värd dyrkan utom Allah, och att Muhammad är Hans tjänare och siste Budbärare. Troende! Frukta Allah så som det åligger er att frukta Honom och dö inte förutom som muslimer. Människor! Frukta er Herre som skapade er av en enda varelse och av denna har skapat dess make och av dessa två spritt män och kvinnor [över jorden] i väldiga skaror. Frukta Allah, i vars Namn ni innerligt och ihärdigt ber varandra om hjälp, och [visa aktning] för de nära släktskapsbanden. Sannerligen vakar Allah över er. Troende! Frukta Allah, var rättframma [i ert tal] och håll er till sanningen, då skall Han räta ut och tillrätta ställa era handlingar, och ge er förlåtelse för era synder. Den som lyder Allah och Hans Sändebud har sannerligen uppnått en stor seger.
Allah, Den Högste säger:

”Säg [Muhammed]: ”Detta är min väg: jag kallar till Allah med klarsyn och insikt - jag och de som följer mig. Stor är Gud i Sin härlighet - [fjärran från] de medhjälpare som de sätter vid Hans sida och som jag tar avstånd ifrån!”
[Yusuf 12:108]

Ibn Abbas (en av Profetens följeslagare) berättade: När Allahs Sändebud (må Allahs Frid och Välsignelser vila över honom) sände Mu’adh till Yemen sade han ”Du åker till ett av Bokens folk (kristna och judar), låt det första du kallar de till vara bekännelsen att det inte finns någon värd dyrkan utom Allah”[1]

Alla Guds profeter - inklusive Adam, Noah, Abraham, Isak, Jakob och stammarna, liksom Moses, Jesus och Muhammed - (må Allahs Frid och Välsignelser vila över dem alla) - uppmanade folk till en och samma sak; att dyrka Den Ende Guden utan att sätta något eller någon, vare sig en medhjälpare, en son eller en förbunden vid Hans sida,. För att förstå varför vi måste dyrka Allah (Den Ende Guden), måste vi först acceptera Enigheten i Allahs Herravälde dvs. Tauhid-ur-Rububiyya. Detta innebär tron på att det bara finns En Gud av allt som existerar, dvs. Han är dess Skapare, Organisatör, Formgivare, Planerare, och Den som upprätthåller skapelsens existens.

Tron på Enigheten i Allahs herravälde kan inte separeras från dyrkan av Denne Ende Gud dvs. Tauhid-ul-Uluhiyya. Detta betyder att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah (Dyrkan omfattar bön, åkallan, att anropa om hjälp från det osynliga, att avlägga ed, offer, pilgrimsfärd, fasta, allmosor, etc). Den slutgiltiga aspekten av Tauhid är Enigheten i Allahs Namn och Attribut. dvs Tauhid-ul-Asma was-Sifat.

Detta betyder:

• Vi kan inte namnge eller tillskriva attribut till Allah utöver det som Allah eller Hans Sändebud har namngivit eller tillskrivit Honom.

• Ingen kan namnges eller tillskrivas attribut som tillhör Allah (t ex ar-Rahman).

• Vi måste bekräfta alla de Namn och Attribut som Allah fastställt I Sin bok (Qur’anen) eller som nämnts av Hans Sändebud (må Allahs Frid och Välsignelser vila över honom) utan att ändra dem, förneka dem, ändra deras betydelse eller likna dem vid skapelsen på något sätt.


Dessa tre aspekter av Tauhid är inbegripna i innebörden av ”La ilaha illah Allah (Ingen är värd dyrkan förutom Allah). Vidare är det av högsta vikt att följa Allahs Sändebud Muhammed (må Allahs Frid och Välsignelser vila över honom); då detta är en del av dyrkan till Den Ende Guden (Tauhid-al-Uluhiyya). Detta är inberäknat i betydelsen av ”Ashadu an-na Muhammad-an Rasul-ul-lah” (Jag vittnar om att Muhammed är Allahs Budbärare). Detta i sin tur betyder att ingen har rätt att bli åtlydd efter Allahs Bok (Qur’anen), förutom Allahs Sändebud. Allah säger:
”Tag emot allt av vad Sändebudet ger er, och avstå från allt han förbjuder”.
[al-Hashr 59:7]

La ilaha illal lah är grunden för Tauhid (Islamisk monoteism) och Islam. Det är ett komplett sätt att leva genom vilket alla former av dyrkan (av Allah) förverkligas. Detta händer när en muslim helt hänger sig till Allah, och endast åkallar Honom, refererar alla frågeställningar (om rätt och fel) till Hans Lag, och utesluter alla andra lagsystem.

Ordet ilah (gud), betyder ”en som dyrkas”. Dvs. åtlyds och ej trotsas, genom djup respekt och vördnad, kärlek, fruktan och hopp och som åkallas och anförtros tillit. Vem som helst som riktar någon av dessa angelägenheter (vilka är Allahs rättigheter) till en skapad varelse, har låtit sin uppriktighet avta i sitt uttalande av La ilaha illal lah, och dyrkat en skapad varelse vid sidan av Allah. Allah säger:


“Allah förlåter inte den som sätter medgudar vid Hans sida; men Han förlåter den Han vill hans mindre synder; och den som sätter medhjälpare vid Allahs sida har drivit synden till dess yttersta gräns.”
[an-Nisaa' 4:116]

Profeten - (må Allahs Frid och Välsignelser vila över honom) sade: ”Den som säger La ilaha illah Allah med Ikhlas (uppriktighet) kommer att träda in i Paradiset”[2]
Den uppriktige är den som förstår och agerar i enlighet med de villkor som La ilaha illal lah medför, bjuder in andra till det, och ger det företräde över alla andra ämnen, eftersom det är den korta men koncisa formeln för Tauhid (Islamisk monoteism); syftet vilket människan skapades för.

Därför kommer La ilaha illal lah att vara till fördel för den som säger det om han anpassar sig efter dess mening i sitt liv, och inte ogiltigförklarar det genom att sätta någon vid Allahs sida, t ex genom att försöka åkalla de döda eller bönfalla levande varelser i deras frånvaro.


Profeten (må Allahs Frid och Välsignelser vila över honom) sade:
”Den som som säger La ilaha illal lah, kommer att ha detta som sin räddning en dag; oavsett vad som befaller honom innan dess”[3]

Avslutningsvis:
Det är genom förståelsen av Tauhid (Islamisk monoteism) som det muslimer redan vet bekräftas, dvs. att ISLAM ÄR DEN ENDA MONOTEISTISKA RELIGIONEN OCH DET ENDA LEVNADSSÄTT I UNIVERSUM SOM ACCEPTERAS AV SKAPAREN.

Därför bjuder vi in dig till denna förståelse och insikt, och vi bjuder in dig till detta levnadssätt.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] al-Bukhari nr 1389
[2] Återberättad av al-Bazzar och förklarat autentiskt av al-Albani i Sahih-ul-Jami’
[3] Återberättad av al-Baihaqi och förklarad autentisk av al-Albaani i as-Sahihah
Till överst på sidan Gå ner
 
Att veta om Tauhid - Islamisk monoteism
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: 'Aqîdah :: Tawhîd-
Hoppa till: