HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

Dela
 

 Ahl-us-Sunnah’s tro på Tawhîd-ul-Ulûhiyyah

Gå ner 
FörfattareMeddelande
'Aaishah

'Aaishah

Antal inlägg : 378
Registration date : 08-11-24

Ahl-us-Sunnah’s tro på Tawhîd-ul-Ulûhiyyah Empty
InläggRubrik: Ahl-us-Sunnah’s tro på Tawhîd-ul-Ulûhiyyah   Ahl-us-Sunnah’s tro på Tawhîd-ul-Ulûhiyyah Emptytis nov 25, 2008 10:02 am

Från: Umm-Aicha (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2003-11-30 21:22


"Ahl-us-Sunnah’s tro på Tawhîd-ul-Ulûhiyyah
Shaykh ´Abdus-Salâm bin Barjas
(Ur ”al-Mu´taqad-us-Sahîh” sid. 17-24)


Från Ahl-us-Sunnah wal-Jamâ´ah’s trosläror är att man endast tillägnar Allâh (ta´âlâ) dyrkan. De dyrkar alltså ingen annan gud med Allâh, utan de tillägnar alla typer av goda handlingar som Allâh har beordrat – vare sig det är en obligatorisk beordring eller rekommenderad – till Allâh, Han som ingen medhjälpare har. De faller alltså inte ner på ansiktena till någon annan än Allâh, de gör inte Tawâf till någon annan än Allâh, de slaktar inte till någon annan än Allâh, de ger inte löfte för någon annan än Allâh, de svär inte vid någon annan än Allâh, de litar inte till någon annan än Allâh och de anropar ingen annan än Allâh. Han (ta´âlâ) sade,

”Tillbe Allâh och sätt ingenting vid Hans sida.” (Sûrat-un-Nisâ’: 36)

Han säger också,

”Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom.” (Sûrat-ul-Isrâ’: 23)

”De har förmanats att inte dyrka någon annan än den Ende Guden.” (Sûrat-ut-Tawbah: 31)

”Men inga andra påbuds gavs dem än att dyrka Allâh med ren och uppriktig tro.” (Sûrat-ul-Bayyinah: 5)

Att dyrka betyder ”att endast dyrka (Allâh)” (yuwahhid).

Motsats till det är Shirk med Allâh och det är den största synden som Allâh sätts upp med. Han (ta´âlâ) sade,

”Allâh förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill allting annat än det; den som sätter medhjälpare vid Allâh’s sida har sannerligen gjort sig skyldig till en stor synd.” (Sûrat-un-Nisâ: 48)

”Allâh förlåter inte den som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill allting annat än det; den som sätter medhjälpare vid Allâh’s sida har drivit synden till dess yttersta gräns.” (Sûrat-un-Nisâ’: 116)

”Dyrka Allâh med den rena, ursprungliga tron och sätt ingeting vid Hans sida. Den som sätter någon vid Allâh’s sida är det som om han störtade från skyn och blev fåglarnas rov, eller fördes långt bort av vinden till en okänd plats.” (Sûrat-ul-Hajj: 31)

”Och Luqmân talade till sin son och förmanade honom: ”Käre son! Sätt inte medhjälpare vid Allâh; att sätta medhjälpare vid Hans sida är att begå en svår orätt.”” (Sûrah Luqmân: 13)

Han (ta´âlâ) klargjorde att Shirk nollställer handlingarna och utesluter en ur Islâm’s religion. Han (ta´âlâ) sade,

”Om de hade satt medhjälpare (vid Hans sida) skulle helt visst allt vad de åstadkommit ha gått om intet.” (Sûrat-ul-An´âm: 88)

Och Han (ta´âlâ) sade,

”Men det har uppenbarats för dig liksom det för dina föregångare, att om du sätter medhjälpare vid Allâh’s sida, skall allt vad du har åstadkommit gå om intet och skall höra till förlorarna.” (Sûrat-uz-Zumar: 65)

I Sahîh Muslim rapporteras det från Jâbir bin ´Abdillâh (radhiyâ Allâhu ´anh) att Allâh’s sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade,

”Den som träffar Allâh utan att ha satt någon medhjälpare vid Hans sida, kommer att få träda in i Paradiset, och den som träffar Honom och har satt någon medhjälpare vid Hans sida, kommer att få träda in i Elden.”

I Sahîh al-Bukhârî rapporteras det från Ibn Mas´ûd (radhiyâ Allâhu ´anh) att Allâh’s sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade,

”Den som dör och anropar en Nidd (medhjälpare, rival) istället för Allâh, kommer få träda in i Helvetet.” (al-Bukhârî)

Så den som tillägnar någon form av dyrkan till någon annan än Allâh, är Mushrik och Kâfir.

T ex är tillbedjan en form av dyrkan som Allâh beordrade med; den som tillber endast Allâh är Muwahhid, medan den som tillber någon annan än Allâh har gjort sig skyldig till Shirk. Han (ta´âlâ) säger,

”Och anropa inte i Allâh’s ställe dem som varken kan gagna dig eller skada dig; om du gjorde detta skulle du bli en av dem som begår svårt orätt mot sig själva.” (Sûrah Yûnus: 106)

”Den som vid sidan av Allâh åkallar en annan gudom – för vars (existens) han saknar bevis – skall stå till svars enbart för sin Herre. Det skall inte gå dem väl som förnekar sanningen!” (Sûrat-ul-Mu’minûn: 118)

Det har fastställts i Sunan att an-Nu´mân bin Bashîr (radhiyâ Allâhu ´anh) sade, ”Allâh’s sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade,

”Tillbedjan är dyrkan.”

Detta är den Tawhîd – Tawhîd-ul-Ulûhiyyah – i vilken dispyter inträffade mellan sändebuden och deras folk. Allâh skickade sändebuden för att klargöra den och för att kalla till den. Han skickade Böckerna för att bekräfta den och tydliggöra den, precis som Han (ta´âlâ) sade,

”Till varje samfund har Vi låtit ett sändebud komma (för att förkunna): ”Dyrka Allâh och håller borta från Tâghût.”” (Sûrat-un-Nahl: 36)

Detta är vad sändebuden började med för att kalla sina folk till Allâh. Varje sändebud sade,

”Dyrka Allâh! Ni har ingen gud än Honom.” (Sûrat-ul-A´râf: 59)

Nûh, Hûd, Sâlih, Shu´ayb och alla andra sändebud sade detta, må Allâh’s välsignelser och Hans fred vara med dem alla. Han (ta´âlâ) sade,

”Och (minns) Ibrâhîm som sade till sitt folk: ”Dyrka Allâh och frukta Honom! Detta är bäst för er, om ni visste!”” (Sûrat-ul-´Ankabût: 16)

Han (ta´âlâ) sade om Sin profet Yûsuf (´alayhis-salâm),

”Kamrater i fångenskapen! Vad är rimligare – gudomligheter av många olika slag eller den Ende Guden, som härskar över allt med oinskränkt makt? Vad ni dyrkar vid sidan av Honom är ingenting annat än namn som ni har tänkt ut, ni och era förfäder; Allâh inte gett er tillstånd till detta. Ingen dömer utom Allâh; Han befaller er att dyrka Honom ensam. Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor har ingen kunskap.” (Sûrah Yûsuf: 39-41)

Mushrikûn har ingen hänvisning till sin Shirk, varken sunt förnuft eller någon rapportering från sändebuden. Han (ta´âlâ) sade,

”Och fråga Våra sändebud som Vi sände före dig, om Vi vid sidan av den Nåderike satte upp gudomligheter som de skulle dyrka.” (Sûrat-uz-Zukhruf: 45)

Det betyder att det inte förekommer något som helst sändebud som kallade till att man dyrkar någon annan gud vid sidan av Allâh, utan de kallade alla, från den förste till den siste, till att man dyrkar endast Allâh. Han (ta´âlâ) sade,

”Säg: ”Har ni övervägt vad det är ni anropar i Allâh’s ställe? Visa mig vad dessa har skapat på jorden? Eller hade de del i himlarnas (skapelse)? Visa upp en Skrift som uppenbarats före denna eller vad som kan ha bevarats av kunskap, om ni talar sanning!”” (Sûrat-ul-Ahqâf: 4)

Från det som har angivits, förstår man att denna Tawhîd är den första obligationen, den viktigaste plikten och att Allâh inte tar emot någons religion utan den.

[ tauhid ] [ aqidah ] [ manhaj ] [ fiqh ] [ sira ] [ systrar ]
w w w . d a r u l h a d i t h . c o m "

As salam alaykom wa rahmatuAllahi wa barakato
Till överst på sidan Gå ner
 
Ahl-us-Sunnah’s tro på Tawhîd-ul-Ulûhiyyah
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: 'Aqîdah :: Tawhîd-
Hoppa till: