HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

Dela
 

 Ahl-us-Sunnah’s tro på Tawhîd-ur-Rubûbiyyah

Gå ner 
FörfattareMeddelande
'Aaishah

'Aaishah

Antal inlägg : 378
Registration date : 08-11-24

Ahl-us-Sunnah’s tro på Tawhîd-ur-Rubûbiyyah Empty
InläggRubrik: Ahl-us-Sunnah’s tro på Tawhîd-ur-Rubûbiyyah   Ahl-us-Sunnah’s tro på Tawhîd-ur-Rubûbiyyah Emptytis nov 25, 2008 9:57 am

Från: Umm-Aicha (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2003-11-30 21:00


Ahl-us-Sunnah’s tro på Tawhîd-ur-Rubûbiyyah


Shaykh ´Abdus-Salâm bin Barjas (hafidhahullâh)
(al-Mu´taqad as-Sahîh sid. 8-12 (en aning förkortad))Ahl-us-Sunnah wal-Jamâ´ah tror att Allâh (ta´âlâ) allena har en exklusiv besittning av skapelsen, makthavandet och ordningen. Han (ta´âlâ) sade,


"Sannerligen är er Herre Allâh som skapade himlarna och jorden på sex dagar, därefter reste Han sig över tronen. Han orsakar natten täcka dagen vilken den följer i hast. Och solen, månen och stjärnorna är underkastade Hans order. Sannerligen tillhör skapelsen och befallningen Honom. Välsignad är Allâh, skapelsernas Herre." (Sûrat-ul-A´râf: 54)


Och Han (ta´âlâ) sade,


"Makten över himlarna och jorden tillhör Allâh. Han skapar det Han önskar." (Sûrat-ush-Shûrâ: 49)


Och Han (ta´âlâ) sade,


"Makten över himlarna och jorden tillhör Honom. Han ger liv och orsakar död och Han är kapabel till vad som helst." (Sûrat-ul-Hadîd: 2)


Denna Tawhîd kallas för "Tawhîd-ur-Rubûbiyyah" (Tawhîd i Herraväldet) och den är fast förankrad i alla människors själar. Ingen av människorna argumenterar om detta, vare sig det är en Muslim eller Kâfir, precis som Han (ta´âlâ) sade om Kuffâr,


"Sannerligen om du frågar dem, "Vem skapade himlarna och jorden?" kommer de säga, "Allâh."." (Sûrah Luqmân: 25)


Mujâhid sade,


"Deras tro är deras ord, "Allâh är vår Skapare, Han ger oss uppehälle och orsakar oss dö. Detta är tron.", tillsammans med Shirk i dyrkan de tillägnar någon annan än Honom."


Så Mushrikûn brukade inte tro att deras gudar hade någon andel hos Allâh i skapandet, utan de brukade tro att det endast tillhörde Allâh. De sökte förmedlan av sina gudar hos Allâh och de togs som förmedlare hos Allâh, precis som Han (ta´âlâ) sade,


"Sannerligen tillhör religionen endast Allâh. Och de som tar beskyddare istället för Honom (säger), "Vi dyrkar inte dem förutom för att de skall få oss komma nära Allâh." (Sûrat-uz-Zumar: 3)


Sannerligen fastställde Allâh (ta´âlâ) denna Tawhîd för att man skall bekräfta den, bestyrka den och för att med den komma fram till slutsatsen i obligationen av Tawhîd-ul-Ulûhiyyah. På så sätt nödvändiggör Tawhîd-ur-Rubûbiyyah att ingen dyrkas förutom Allâh. Han (ta´âlâ) sade,


"O människor! Dyrka er Herre som skapade er och de som var före så att ni må frukta (Honom)." (Sûrat-ul-Baqarah: 21)


Så Han (ta´âlâ) nämnde att endast Han är deras skapare, deras försörjare och det är något de inte tvivlar på. Och Han gjorde det till ett bevis mot dem i obligationen att man är uppriktig i dyrkan tillägnad endast Honom, utan någon partner. Han (ta´âlâ) sade,


"Säg (O Muhammad)! "Tackandet tillhör Allâh och fred vare med Hans tjänare som Han har valt ut. Är Allâh bättre än det som ni gör Shirk med?" Är inte Han som skapade himlarna och jorden, sänder ner vatten från himlen till er varmed Vi får underbara trädgårdar av glädje och glans att växa (bättre än era gudar?). Ni har ingen möjlighet att få deras träd att växa. Finns det någon annan någon gud med Allâh? Nej, men de är ett folk som tillskriver (Honom) jämlika. Är inte Han som har gjort jorden som en boningsplats, placerade floder mellan den, placerade stadiga berg på den och placerade mellan två hav en barriär (bättre än era gudar?)." Finns det någon annan gud med Allâh? Nej, men de flesta av dem vet inte." (Sûrat-un-Naml: 59-61)


I alla dessa verser motbevisar Han (ta´âlâ) Mushrikûn, de som bekräftar att endast Han är himlarnas och jordens skapare och att endast Han frambringar nytta och orsakar skada, med att detta medgivande gynnar inte dem i och med att de satte en annan gud vid Allâh’s sida. De tillber den precis som de tillber Allâh och detta är verkligen motsägelsen som bryter mot Sharî´ah och intellektet. När man ensam står för alla dessa förfoganden bland skapandet, uppehället, att ge liv och orsaka död, är skyldigheten att man uppfyller alla typer av lydnader endast för en (d v s Allâh). Därför motbevisar Allâh dem med Sitt Uttal,


"Finns det någon annan gud med Allâh?"


Han sade inte,


"Finns det någon annan skapare med Allâh?" i och med att de har inga dispyter gällande det.


Och Allâh (ta´âlâ) har klargjort Shirk’s fruktlöshet i Rubûbiyyah och att om det hade varit på det viset (att det finns två gudar), skulle himlarna och jorden sannerligen ha fördärvats. Han (ta´âlâ) sade,


"Allâh har inte fött någon son och inte heller finns det någon annan gud med Honom. Skulle det ha varit så, hade varje gud tagit det som den hade skapat och några av dem hade försökt överväldiga andra." (Sûrat-ul-Mu’minûn: 91)

[ tauhid ] [ aqidah ] [ manhaj ] [ fiqh ] [ sira ] [ systrar ]
w w w . d a r u l h a d i t h . c o m
As salam alaykom wa rahmatuAllahi wa barakato

UmmAicha
Till överst på sidan Gå ner
 
Ahl-us-Sunnah’s tro på Tawhîd-ur-Rubûbiyyah
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: 'Aqîdah :: Tawhîd-
Hoppa till: