HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

Dela
 

 De troendes mödrar

Gå ner 
FörfattareMeddelande
Noor al hoda

Noor al hoda

Antal inlägg : 160
Ort : Skarholmen
Registration date : 08-11-23

De troendes mödrar Empty
InläggRubrik: De troendes mödrar   De troendes mödrar Emptytis dec 02, 2008 7:24 am

Umm-Aicha (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2004-11-19 12:04


Hur många hustrur hade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och vad hette de?
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Sharh Lum´at-il-I´tiqâd, sid. 152-154., Adhwâ-us-Salaf
publicerad 14.11.2004

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur är hans hustrur i detta liv och i livet efter detta. De är de troendes mödrar och de förtjänar en väldig helgd och högaktning som den siste profetens hustrur. De kommer från ett rent och fint hushåll och de är oskyldiga från allt som skulle kunna dra ned på deras heder. Fina kvinnor tillkommer fina män och fina män tillkommer fina kvinnor. Må Allâh vara nöjd med dem alla och må Allâhs välsignelse och frid vara över den trovärdige och tillförlitlige profeten.

De hustrur profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte sig med och som döden skiljde dem åt är följande:

Khadîdjah bin Khuwaylid
Hon var moder till alla hans barn förutom Ibrâhîm. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte sig med henne efter att hon hade varit gift två gånger innan; med ´Atîq bin ´Âbid och Abû Hâlah at-Tamîmî. Under tiden han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var gift med henne, gifte han sig inte med någon annan kvinna förrän hon avled år 10 efter profetkallet och strax före Himmelsfärden.

´Â’ishah bint Abî Bakr as-Siddîq.
Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg henne i drömmen [1] två, tre gånger och det sades till honom: ”Detta är din kvinna.” Han förlovade sig med henne när hon var sex år gammal i Makkah och gifte sig med henne när hon var 9 år gammal i al-Madînah. Hon avled år 58 efter Hidjrah.

Sawdah bint Zam´ah al-´Âmiriyyah.
Han gifte sig med henne efter att hon hade varit gift med en Muslimsk man dessförinnan, nämligen as-Sakrân bin ´Amr, Suhayl bin ´Amrs broder. Hon avled i slutet av ´Umars kalifat, år 54 efter Hidjrah.

Hafsah bin ´Umar bin al-Khattâb.
Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte sig med henne efter att hon hade varit gift med en Muslimsk man, nämligen Khunays bin Hudhâfah som dödades i slaget vid Uhud år 3. Hon avled år 41 efter Hidjrah.

Zaynab bint Khuzaymah al-Hilâliyyah, Umm-ul-Masâkîn.
Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte sig med henne efter att hennes make ´Abdullâh bin Djahsh dog som martyr i slaget vid Uhud. Hon avled år 4 och deras äktenskap var kort.

Umm Salamah Hind bint Abî Umayyah al-Makhzûmiyyah.
Han gifte sig med henne efter att hennes make Abû Salamah ´Abdullâh bin ´Abdil-Asad hade avlidit pga. skador från slaget vid Uhud. Hon avled år 61 efter Hidjrah.

Zaynab bint Djahsh al-Asadiyyah.
Hon var hans kusin. År 5 gifte han sig med henne efter att hans betjänt Zayd bin al-Hârithah var gift med henne. Hon avled år 20 efter Hidjrah.

Djuwayriyah bint al-Hârith al-Khuzâ´iyyah.
Han gifte sig med henne år 6 efter Hidjrah efter att hon dessförinnan var gift med Musâfi´ bin Safwân och det sades han hette Mâlik bin Safwân. Hon avled år 56 efter Hidjrah.

Umm Habîbah Ramlah bint Abî Sufyân.
Han gifte sig med henne efter att hon hade varit gift med ´Ubaydullâh bin Djahsh som först blev Muslim och därefter kristen. Hon avled i al-Madînah under hennes broders [2] kalifat år 44 efter Hidjrah.

Safiyyah bint Huyayyî bin Akhtab från stammen Banû an-Nadhîr från Hârûn bin ´Imrâns (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ätt.
Han frigav henne och lät hennes frigivning vara hennes brudgåva. Dessförinnan var hon gift med två andra män; Salâm bin Mashkam och Kanânah bin Abîl-Haqîq. Han gifte sig med henne efter erövringen av [staden] Khaybar år 6 efter Hidjrah. Hon avled år 50.

Maymûnah bint al-Hârith al-Hilâliyyah.
Han gifte sig med henne år 7 efter Hidjrah. Innan dess var hon gift med två andra män; Ibn ´Abd Yâlîl och Abû Rahm bin ´Abdil-´Uzzâ. Han bruksatte äktenskapet med henne i Sarf och hon avled år 51 efter Hidjrah.

Dessa är de hustrur som döden skiljde dem åt; två av dem dog under hans livstid, Khadîdjah och Zaynab bint Khuzaymah, och nio avled efter att han hade gått bort.

Därefter förekommer det två till kvinnor som han aldrig bruksatte sitt äktenskap med och följaktligen gäller inte dem samma domar och förträfflighet som resten av hustrurna:

Asmâ’ bint an-Nu´mân al-Kindiyyah.
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte sig med henne för att därpå skilja sig från henne. Det förekommer meningsskiljaktigheter rörande orsaken till skilsmässan. Ibn Ishâq sade att han hittade vit pigment på hennes sida och således skildes han sig från henne. Hon gifte sig då med al-Muhâdjir bin Abî Umayyah.

Umaymah bint an-Nu´mân bin Sharâhîl al-Djûniyyah.
Det är hon som sade: ”Jag söker skydd av Allâh från dig” [3] och då skilde han sig från henne.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] al-Bukhârî (3895).

[2] De Troendes ledare Mu´âwiyah bin Abî Sufyân (radhiya Allâhu (ta´âlâ) ´anh).

[3] Se Ibn Hadjars ”Talhîs-ul-Khabîr” (2/132-133).


[ tauhid ] [ aqidah ] [ manhaj ] [ fiqh ] [ sira ] [ systrar ]
w w w . d a r u l h a d i t h . c o m

www.darulhadith.com

As salam alaykom wa rhaamtuAllahi wa barakato

UmmAicha
Till överst på sidan Gå ner
Noor al hoda

Noor al hoda

Antal inlägg : 160
Ort : Skarholmen
Registration date : 08-11-23

De troendes mödrar Empty
InläggRubrik: Sv: De troendes mödrar   De troendes mödrar Emptytis dec 02, 2008 7:25 am

Umm_Amatillaah Skickat: 2008-08-08 21:43

PROFETENS FRUAR I ORDNING:

1. Khadeejah bint Khuwaylid: Hon var hans första fru som han ('alayhis salaatu was salaam) gifte sig med när han var 25 år gammal och gifte sig inte med flera fruar förrän efter hennes död. Hon var moder till alla hans barn förutom Ibraaheem.

Al-Bukhaari entitled a chapter in his Saheeh: “The marriage of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) to Khadeejah (may Allaah be pleased with her), and her virtues,” in which he narrated a hadeeth from ‘Aa’ishah who said: “I never felt jealous of any of the wives of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) as I did of Khadeejah, although she died before he married me, because of what I heard him say about her.” Narrated by al-Bukhaari, 3815.

2. Sawdah bint Zam'ah ibn Qays: Profeten (sallallaahu 'alayhi wa sallam) gifte sig med henne det tioende året av hans profetskap och det var hon som gav sina berättigade dagar med hennes man profeten (sallallaahu 'alayhi wa sallam) till 'Aaishah, så han brukade dela upp hans dagar mellan åtta kvinnor och inte tio.

3. Umm 'Abdillaah 'Aaishah as-Siddeeqah bint as-Siddeeq, hon vars oskyldighet bekräftades från över de sju himlarna, profetens älskade (sallallaahu 'alayhi wa sallam) och Allaah visade henne för honom före äktenskapet skedde och sade "Detta är din fru". Han ('alayhis salaatu wassalaam) gifte sig inte med någon annan oskuld än henne och uppenbarelse brukade inte komma ner när han var i någons säng förutom hennes. Hon var den mest älskade skapelsen till Honom, och hennes oskyldighet (från lögnen) steg ner från himlen, och denna nation har enats om att personen som talar illa om henne har begått kufr (otro). Hon är den kunnigaste av hans kvinnor, snarare var hon den kunnigaste kvinnan från denna ummah, och de äldre och större följeslagarna brukade vända sig till henne för fatwaa (islamiska domar) och referera till hennes åsikter.

The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) married her in Shawwaal of the tenth year of the Prophethood. Ibn Sa’d, 8/58-59. She herself said: “The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) married me when I was six years old, and consummated the marriage with me when I was nine.”

4. Hafsah bint 'Umar ibnul Khattaab: Abu Daawood berättade i en hadeeth att han (sallallaahu 'alayhi wa sallam) skiljde sig från henne och sedan tog tillbaks henne efter att ärkeängeln Jibreel sa "Ta tillbaks henne för sannerligen fastar hon och ber/dyrkar Allaah mycket".

It was narrated from ‘Abd-Allaah ibn ‘Umar (may Allaah be pleased with him) that Hafsah’s husband Khunays ibn Hudhaafah, who was one of the companions of the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) and had been present at Badr, died in Madeenah. ‘Umar ibn al-Khattaab said: I met ‘Uthmaan ibn ‘Affaan and offered Hafsah to him in marriage. I said: If you wish, I will marry Hafsah bint ‘Umar to you. He said: I will think about it. Several nights passed, then he said: I think that I do not want to get married at this time. ‘Umar said: Then I met Abu Bakr and I said: If you wish, I will marry Hafsah bint ‘Umar to you. Abu Bakr kept quiet and did not give me any response. I was more upset about him than about ‘Uthmaan. Several nights passed, then the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) proposed to her and I married her to him. Then Abu Bakr met me and said: Perhaps you felt upset when you offered Hafsah in marriage to me and I did not reply? I said: Yes. He said: Nothing prevented me from responding to your offer but the fact that I knew that the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) had mentioned her, and I did not want to disclose the secret of the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him). If he had decided not to marry her, I would have accepted your offer. Narrated by al-Bukhaari, 4005.

5. Zaynab bint Khuzaymah ibnul Haarith al-Qaysiyyah: Hon dog två månader efter äktenskapet.

6. Umm Salamah Hind bint Abee Umayyah al-Makhzoomiyyah: Hon var den sista frun som dog, och det sägs att Safiyyah var det.

Muslim (918) narrated that Umm Salamah (may Allaah be pleased with her) said: I heard the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) say: “There is no person who is faced with a calamity and says Inna Lillaahi wa inna ilayhi raaji’oon, Allaahumma ujurni fi museebati w'ukhluf li khayran minha (Truly, to Allaah we belong and truly, to Him we shall return; O Allaah, reward me in this calamity and compensate me with something better than it) but Allaah will reward him in his calamity and will compensate him with something better than that.” She said: When Abu Salamah died, I said what the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) had commanded me, and Allaah compensated me with someone better than him: the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him).

According to another report: when Abu Salamah died, I said: Who is better than Abu Salamah, the companion of the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him)? But Allaah decreed that I should say it. Then I got married to the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him).

7. Zaynab bint Jahsh: Hon var hans (sallallaahu 'alayhi wa sallam) kusin, och följande vers kom ner beträffande henne:

“So when Zayd had accomplished his desire from her (i.e. divorced her), We gave her to you in marriage, so that (in future) there may be no difficulty to the believers in respect of (the marriage of) the wives of their adopted sons when the latter have no desire to keep them (i.e. they have divorced them)”

She used to boast about this to the other wives of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), saying: “Your families arranged your marriages but Allaah arranged my marriage from above the seven heavens.” Narrated by al-Bukhaari, 7420.

Från hennes särskilda egenskaper var att Allaah var hennes waliyy som gifte bort henne till Hans sändebud (sallallaahu 'alayhi wa sallam) från över de sju himlarna.

8. Juwairiyah bintul Haarith: She fell prisoner to the Muslims during the battle of Banu’l-Mustalaq, and she came to the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) to ask him to help her to manumit herself and buy her freedom. He offered to buy her freedom and marry her, and she accepted. The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) married her and made her manumission her dowry. When the people came to know of that, they set free their own prisoners, so as to honour the in-laws of the Messenger (peace and blessings of Allaah be upon him). No woman brought a greater blessing to her people than she did. Narrated by Ibn Ishaaq with a hasan isnaad. Seerat Ibn Hishaam, 3/408-409.

9. Umm Habeebah Ramlah bint Abee Sufyaan, och det sägs att hennes namn är Hind: Abu Dawood (2107) narrated from ‘Urwah from Umm Habeebah (may Allaah be pleased with her) that she was married to ‘Ubayd-Allaah ibn Jahsh, who died in Abyssinia. Then the Negus married her to the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) and gave her a mahr of four thousand on his behalf, and sent her to the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) with Shurahbeel ibn Hasanah. Classed as saheeh by al-Albaani.

10. Safiyyah bint Huyayyi ibn Akhtab ledare av Banin Nadheer som är från Haaroons bror till Moosaa ibn 'Imraans avkomma, så hon var dotter till en profet och fru till en profet (sallallaahu 'alayhim wa sallam). Hon var från de vackraste av jordens kvinnor, och hon var en slavinna och han lät hennes brudgåva vara hennes frisläppning:

The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) set her free and married her after the battle of Khaybar. Narrated by al-Bukhaari, 371.

11. Maymoonah bintul Haarith al-Hilaaliyyah: Hon var den sista frun han (sallallaahu 'alayhi wa sallam) gifte sig med och han gjorde det i Makkah efter att han kommit ut ur ihraam från 'umrah al Qadaa'.

Utöver det fanns det två kvinnor han aldrig förbrukade äktenskapet med och har därmed inte samma dygd (läs mer i ovanstående länk). Ukhti Umm Rabé gällande Maariyah al-Qibtiyyah, son till hans son Ibraaheem, så var hon och Rayhaanah bint 'Amr an-Nadariyyah och två andra konkubiner enligt ibnul Qayyim i Zaadul Ma'aad.

Det mesta är taget från Zaadul Ma'aad. Ursäkta svengelskan, jag orkade inte översätta allt, lol.
Till överst på sidan Gå ner
 
De troendes mödrar
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: Sîrah-
Hoppa till: