HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

Dela
 

 Imam al-Albaanee

Gå ner 
FörfattareMeddelande
Noor al hoda

Noor al hoda

Antal inlägg : 160
Ort : Skarholmen
Registration date : 08-11-23

Imam al-Albaanee Empty
InläggRubrik: Imam al-Albaanee   Imam al-Albaanee Emptytis dec 02, 2008 7:19 am

Umm-Salamah (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2003-10-12 19:45


Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn AL-ALBÂNÎ
(rahimahullâh 1332-1420H / 1914-1999M)

Muhaddith-ul-Asriyyah
(denna tids Muhaddith)
Shaykh, Imâm, Faqîh, Mujaddid
Abu 'AbdurRahmân Muhammad Nâsir-ud-Dîn AL-ALBÂNÎ
(rahimahullâh 1332-1420H / 1914-1999M)
Av Dr. 'Âsim 'Abdullâh al-Quryûtî

Han föddes i staden Ashkodera, som då var huvudstad i Albanien, året 1332 i Albanien i en fattig familj. Hans fader, al-Hâj Nûh Najjâtî al-Albânî hade avslutat sharî'ah-studier i Istanbul och hade återvänt till Albanien som shaykh. Efter att Albanien hade blivit ateistiskt flydde familjen till Damaskus. Där avslutade shaykh al-Albânî sina inledande studier och blev sedan lärd Qur'ânen, Tajwîd (Qur'ân-läsning), olika studier inom det arabiska språket, Hanafî-fiqh och övriga branscher inom religionen från olika lärda och faderns vänner.

Han lärde sig även från sin fader att reparera klockor - i vilket han även blev mycket skicklig i och därigenom skulle han tjäna sitt levebröd. Vid 20-årsåldern började han specialisera sig inom ämnet Hadîth, influerad av artiklar ur tidskriften "al-Manâr".

Han började i detta ämnet med att transkribera al-Hâfidh al-'Irâqî's storslagna "al-Mughnî" och lägga till noter till den. Han fortsatte att forska inom detta ämnet trots att hans fader försökte motverka honom. Efter ett tag kunde han inte längre hitta de böcker han behövde i faderns bibliotek - som endast innehöll Hanafî-fiqh-baserade böcker - och i och med att han inte hade råd att köpa många böcker som han behövde brukade han låna dem från Damaskus kända biblioteket - Maktabat-udh-Dhâhiriyyah - och ibland brukade han låna böcker från säljare.

Han blev så pass fördjupad i Hadîth att han ibland brukade stänga sin affär och stanna kvar i biblioteket upp till tolv timmar - och han upphörde sina studier endast när han skulle be - och han brukade inte ens äta, utan tog endast två snabba luncher med sig.

Efter ett tag gav biblioteksmyndigheterna honom ett speciellt rum där han kunde studera och nyckel så att han kunde vara i biblioteket vid tider då biblioteket inte hade öppet. Ofta brukade han studera från tidig morgon till fram till Salât-ul-'Ishâ'. Under denna tiden producerade han många arbeten - några av dem har ännu inte skrivits ut.

Shaykhens studier av Allâh's sändebuds (salla Allâhu 'alayhi wa sallam) hadîther påverkade honom starkt och fick honom att vända sig bort från taqlîd (blint följande av en viss madhhab eller person) på hans gamla madhhab (hanafî-madhhab) och accepterade och utförde sina gärningar istället efter Boken och Sunnah förstådd av Salaf-us-Sâlih. Detta medförde att han ibland kom i strid med lokala shaykher som gjorde taqlîd på hanafî-madhhab och likaså med lokala Sûfî-imamer och andra mubtadi'ûn som började motsätta sig honom och få folket mot honom genom att kalla honom för "vilseledd wahâbî". Hursomhelst, han uppmuntrades av några av Damaskus nobla shaykher som t ex Shaykh Bahjatul Baijâr, Shaykh 'AbdulFattâh och Tawfîq al-Barzah (rahimahumullâh). På sätt fick shaykhen mycket motsättning när han upphöjde Tawhîd och Sunnah, men han klarade av det med tålamod.

Efter en tid började han ge ut två lektioner i veckan, som olika studenter och lärare från universitet kom till, som han undervisade ur olika böcker om 'Aqîdah, Fiqh, Usûl och Hadîth. Han började även organisera resor till olika städer i Syrien och Jordanien för att sprida Da'wah.

Efter att flera av hans verk framträdde, blev shaykhen vald att lära ut Hadîth i det nya universitet i Madînah, i Saudiarabien, i tre år, från 1381 till 1383H. Därefter skulle han återvända till hans tidigare studier i Maktabat-udh-Dhahiriyyah och han lämnade sin affär till en av hans bröder.

Under sin livstid besökte han många länder för Da'wah och lektioner. Några av dem var Qatar, Egypten, Kuwait, Arabemiraterna, Spanien och England. Han flyttade även omkring många gånger från Syrien till Jordanien, sen Syrien igen, sen Beirut (Libanon), sen Emiraterna, och till slut åter 'Amman i Jordanien.

Hans arbeten - mestadels inom Hadîth - är över 100 stycken.

Hans elever är många och några av de största är:

Shaykh Rabî' bin Hâdî al-Madkhalî (Saudiarabien)

Shaykh Muqbil bin Hâdî al-Wadi'î (Yemen)

Shaykh Muhammad bin Jamîl Zînû (Saudiarabien)

Shaykh 'Alî Hasan al-Halabî (Jordanien)

Shaykh Salîm bin 'Îd al-Hilâlî (Jordanien)

Shaykh Mûsâ bin Muhammad Nasr (Jordanien)

Shaykh Mashûr Hasan Âl Salmân (Jordanien)

Shaykh Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (rahimahullâh) dog år 1420/1999, strax efter att en annan stor Faqîh, Imâm och Muhaddith hade avlidit: 'AbdulAzîz bin Bâz (rahimahumâ Allâh)

Hämtad från: www.darulhadith.com
Till överst på sidan Gå ner
Noor al hoda

Noor al hoda

Antal inlägg : 160
Ort : Skarholmen
Registration date : 08-11-23

Imam al-Albaanee Empty
InläggRubrik: Sv: Imam al-Albaanee   Imam al-Albaanee Emptytis dec 02, 2008 7:19 am

Umm-Salamah Skickat: 2003-10-12 19:58


Shaykh Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee
*Please appropriately reference this biography to: www.fatwa-online.com, thankyou!*
He was born in the city of Ashkodera, then the capital of Albania in the year 1332 A.H./1914 C.E. into a poor family. His father al-Haaj Nooh Najjaatee al-Albaanee had completed Sharee'ah studies in Istanbul and returned a scholar to Albania. After Albania was taken over by atheism the family made Hijrah to Damascus. In Damascus Shaykh al-Albaanee completed his initial education and was then taught the Qur.aan, Tajweed, sciences of Arabic language, fiqh of the Hanafee madhab and further branches of the Deen by various Shaykhs and friends of his father.

He also learnt from his father the art of clock and watch repair - and became highly skilled in that and famous for it and derived his earnings through it. He began to specialise in the field of Hadeeth and its related sciences by the age of 20 - being influenced by articles in 'al-Manaar' magazine.

He began to work in this field by transcribing al-Haafiz al-Iraaqee's monumental "al­Mughnee 'an-hamlil-Asfaar fil-Asfaar fee takhreej maa fil-lhyaa minal-Akhbaar" and adding notes to it.

He delved further into the field of Hadeeth and its various sciences despite discourage­ment from his father. Furthermore, the books he needed were not to be found in his father's library which was composed mainly of various works of Hanafee Fiqh - and since he could not afford many of the books he required he would borrow them from the famous library of Damascus - "al-Maktabah adth-Dthaahiriyyah" or sometimes from book sellers.

He became engrossed with the science of Hadeeth to the extent that he would sometimes close up his shop and remain in the library for up to twelve hours - breaking off his work only for prayer - he would not even leave to eat, but would take two light snacks with him.

Eventually the library authorities granted him a special room to himself for his study and his own key for access to the library before normal opening time. Often he would remain at work from early morning until after 'Ishaa. During this time he produced many useful works - many of which are still waiting to be printed.

The Shaykh faced much opposition in his efforts to promote Tawheed and the Sunnah but he bore this with patient perseverance. He was encouraged by some of the noble Shaykhs of Damascus who urged him to continue, amongst them Shaykh Bahjatul Bayjaar, Shaykh 'Abdul-Fattaah -the imam, and Towfeeq al-Barzah-rahimahumullaah.

After some time he started giving two weekly classes attended by students of knowledge and university teachers - in which he taught various books of 'Aqeedah, Fiqh, Usool and Hadeeth sciences.

He also began organised monthly journeys for Da'wah to the various cities of Syria and then Jordan.

After a number of his works appeared in print the Shaykh was chosen to teach Hadeeth in the new University in Madeenah, Saudi Arabia, for three years from 1381 to 1383H where he was also a member of the University board.

After this he returned to his former studies and work in "al-Maktabah adth-Dthaahiriyyah" leaving his shop in the hands of one of his brothers.

He visited various countries for Da'wah and lectures - amongst them Qatar, Egypt, Kuwait, the Emirates, Spain and England. He was forced to emigrate a number of times moving from Syria to Jordan, then Syria again, then Beirut, then the Emirates, then again to 'Ammaan, Jordan. His works - mainly in the field of Hadeeth and its sciences number over 100.

His students are many and include many Shaykhs of the present day amongst them:
Shaykh Hamdee 'Abdul-Majeed, Shaykh Muhammad 'Eed 'Abbaasee, Dr. 'Umar Sulaymaan al-Ashqar, Shaykh Muhammad lbraheem Shaqrah, Shaykh Muqbil ibn Haadee al-Waadi'ee, Shaykh 'Alee Khushshaan, Shaykh Muhammad Jameel Zaynoo, Shaykh 'Abdur-Rahmaan Abdus-Samad, Shaykh 'Alee Hasan 'Abdul-Hameed al-Halabee, Shaykh Saleem al-Hilaalee.

The Shaykh passed away on Saturday 22 Jumaadaa ath-Thaaniyah 1420 A.H. / 2 October 1999 C.E. He was 87 years of age. May Allaah (Subhaanahu wa Ta'aala) have Mercy upon his soul, aameen.
Till överst på sidan Gå ner
Noor al hoda

Noor al hoda

Antal inlägg : 160
Ort : Skarholmen
Registration date : 08-11-23

Imam al-Albaanee Empty
InläggRubrik: Sv: Imam al-Albaanee   Imam al-Albaanee Emptytis dec 02, 2008 7:20 am

Umm-Aicha Skickat: 2004-05-02 23:35
JEWELS OF GUIDANCE \ Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee


There are currently 12 quotes in this category

"...waking them up for Salaatul-Fajr"


"Certainly, this does not affirm it (the authenticity of the hadeeth)..."


"...all that mattered to me was (saving) time!"


Used to continuously pray 2 rak'ahs until the imaam ascended the pulpit...


Never knew him to leave off fasting on Mondays and Thursdays...


May Allaah beautify you with that which he has beautified the man...


In the dream, the Prophet (sal-Allaahu `alayhe wa sallam) said: ((Ask Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee))...


al-Hamdu Lillaah, indeed the Shaykh has memorised a hundred thousand hadeeth...


Are you Shaykh al-Albaanee?


The Shaykh bequeathed his entire library to the Islaamic University of Madeenah...


A sister from Algeria calls the Shaykh about a dream...


The Shaykh grieves upon hearing about the death of Shaykh Ibn Baaz...

www.fatwa-online.com

As salam alaykom wa rahmatuAllahi wa barakato

UmmAicha


language=Javascript type=text/javascript> </SCRIPT>
Till överst på sidan Gå ner
Noor al hoda

Noor al hoda

Antal inlägg : 160
Ort : Skarholmen
Registration date : 08-11-23

Imam al-Albaanee Empty
InläggRubrik: Sv: Imam al-Albaanee   Imam al-Albaanee Emptytis dec 02, 2008 7:20 am

Umm_Amatillaah Skickat: 2006-07-29 10:03
Imaam Muhammad Naasirud-Deen al-Albaanee
[d. 1420] (rahimahullaah)

--------------------------------------------------------------------------------
The illustrious Imaam of Ahlus-Sunnah wal Jamaa’ah. The flag bearer of Salafiyyah in our time, The mountain of knowledge. He (rahimahullaah) is the most knowledge Scholar of our era and a reviver of the Sunnah. One of the eldest and wisest scholars of our time, al-’Allaamah Muhammad Ibn ’Abdul-Wahhaab al-Bannaa said “Shaykh al-Albaanee is the Ibn Taymiyyah of our times...” His students include the likes of Imaam Muqbil Ibn Haadee al-Waadi’ee (rahimahullaah) – a muhaddith in his own right – al-'Allaamah Rabee' Ibn Haadee al-Madkhalee – The Imaam of Jarh wat-Ta'deel as Imaam al-Albaanee referred to him – and Shaykh Falaah Ibn Ismaa’eel al-Kandaree of Kuwait.


www.troid.org

Mycket fina ord maa shaa Allaah.
Till överst på sidan Gå ner
Noor al hoda

Noor al hoda

Antal inlägg : 160
Ort : Skarholmen
Registration date : 08-11-23

Imam al-Albaanee Empty
InläggRubrik: Sv: Imam al-Albaanee   Imam al-Albaanee Emptytis dec 02, 2008 7:21 am

Umm_Amatillaah Skickat: 2006-08-02 18:33
Topic: What ash-Shaykh al-Albaanee said about himself after he became 84yrs old!

abu.naasir
10-06-2004 @ 7:26 PM Notify Admin about this post


Abul Irbaad Abid bin Bashir Zargar (Riyadh, Saudi Arabia)

Member
Posts: 139
Joined: Oct 2002What was said by the Shaykh, al-Allaamah al-Albaanee (may Allaah have mercy on him) regarding himself after he became eighty four years old.

In Saheeh Mawaarid al-Dhamaan (2087) – The hadeeth of Abu Hurayrah (may Allaah be pleased with him) who said, “The Messenger of Allaah (sallallaahualaihi wasallam) said, “The lifespan of (the people from) my ummah is between sixty to seventy years and few will go beyond that.” Ibn ‘Arafah said, “And I am from those few.”
So the Shaykh (may Allaah have mercy on him) commented by saying:“I say: I am also from amongst those few, since I have passed eighty four. I ask the Lord, the One free from all imperfections and the Most High, to make me amongst those whose life span is prolonged and their actions are beautified.

But even then, sometimes I nearly wish for death due to what has afflicted the Muslims from deviations in their deen, and the humiliation that has befallen them from the lowest of mankind. But Allaah forbid, and the hadeeth of Anas is before me. So it is not suitable for me to say anything except that which my Prophet (sallallaahualaihi wasallam) has ordered me with, “O Allaah keep me alive as long as life is good for me and take my life if that is good for me.”

And I supplicate with that which my Prophet (sallallaahualaihi wasallam) has taught me, “O Allaah provide us with the provision of our hearing, and our sight, and our strength as long as we are alive and make it a legacy from us.”

And indeed the One free from all imperfections has favoured me and responded by providing me with all of that. So I am able to research, authenticate, and write with the strength that very few have, and I pray the involuntary prayers standing, and I drive my car by myself covering vast distances, and at high speeds about which some of those who are close to me have advised me to reduce, but I have an explanation for that which is known to some of them!

I say this from the point, “And proclaim the bounty of your Lord.” (ad-Duhaa:11)

Hoping from my Lord, the One free from all imperfections and the Most High, that He increases His favours upon me, and makes all of that a legacy from me, and that He takes my life away while I am a Muslim, upon the Sunnah, for which I have dedicated my life in calling to and writing for. And that He unites me with the martyrs and the righteous, and they are the best companions, indeed He is the All-Hearing, the One who responds.


May Allaah have mercy on the Shaykh and grant him Firdaws.ÇÈæ ÇáÚÑÈÇÖ
Abid ZargarMoosaa
10-07-2004 @ 4:00 AM Notify Admin about this post


Abul-'Abbaas Moosaa ibn John Richardso ('Azeeziyyah, Makkah, Saudi Arabia)

Member
Posts: 892
Joined: Sep 2002Maa shaa' Allaah, that's beautiful! Jazaakum Allaahu khayran Abal-'Irbaadh.

Everyone who has Jaami' al-'Uloom wal-Hikam can add the above statement as a great modern day footnote to p.466 of volume 1, where al-Haafith Ibn Rajab said:

"...And whoever preserves Allaah (by obeying him and staying away from his prohibitions) in his youth and in his strength, then Allaah preserves him in his old age and in times of weakness, and grants him longevity in his hearing, eyesight, ability, strength, and intellect.

One of the scholars had lived beyond 100 years while enjoying his strength and sound intellect. One day, he leaped or hopped (over something) with strength, so he was questioned about it and said, 'We preserved these limbs, keeping them from disobedience in our youth, so Allaah preserved them for us in our old age.' And the opposite of this is when some of the Salaf saw an old man begging the people, they said, 'This one lost (his opportunity to obey) Allaah in his youth, so Allaah made him lost in his old age'..."

Moosaa ibn John Richardson

********************
ÓÈÍÇäß Çááåã æÈÍãÏß
ÃÔåÏ Ãä áÇ Åáå ÅáÇ ÃäÊ
ÃÓÊÛÝÑß æÃÊæÈ Åáíßabu.naasir 10-10-2004 @ 4:43 PM Notify Admin about this post


Abul Irbaad Abid bin Bashir Zargar (Riyadh, Saudi Arabia)

Member
Posts: 139
Joined: Oct 2002

In 1999 Allaah favoured me and my family with the opportunity to visit the Imaam of Hadeeth, Naasir us-Sunnah was-Salafiyyah, the Allaamah Abu Abdir-Rahmaan Muhammad Naasir-ud-Deen al-Albaanee while he was in hospital in the Shamaysee district, Jordan. We went early in the afternoon to the hospital and asked if they had a patient by the name of Shaykh Muhammad Naasir-ud-Deen al-Albaanee, they looked on a whiteboard full of patients and sure enough there was a Muhammad Naasir ud-Deen on the list in Room 332 (or so, I can’t remember exactly).

We made our way up in the elevator and found the room, but we were informed the Shaykh was sleeping. The Shaykhs’ grandson allowed me to enter to see the Shaykh very quickly. In front of me lay a handsome white man, with little hair and a full white beard. His beautiful arms were stained with blue bruises from the injections he had been receiving. Although I left quickly, I was determined to return.

Later that day I returned to find the Shaykh had woken up, but one of his grandsons tried to prevent me from entering the room saying that it was time for his medicines. I told him that I had travelled all the way from Britain only to see the Shaykh and give him salaam, so how could he refuse me entry.

My wife went into another room where she met Umm Fadl, the Shaykhs’ wife, and one of his daughters-in-law and some other relatives.

I entered to see Shaykh partially sat up in bed. I shook his frail hand and desperately wanted to kiss it and him, but I feared that he would not like it, due to what had reached me from some of the brothers regarding his humility. The Shaykh looked very weak and could hardly speak but he made a strong effort to welcome us.

I gave the Shaykh salaams, which he returned, and then I said, “Shaykh, may Allaah preserve you. I love you for the sake of Allaah.”

He said, pointing to the sky, “May the One for whose sake you have loved me, love you.”

I said, “Shaykh I have come from Britain.”

He said, “Do you have Salafees there?”

I said, “Yes Shaykh there are many, Alhamdulillah.”

He said, “Do you have ulemaa there?”

I said, “No Shaykh, there are no ulemaa but we have brothers from Madeenah university who have translated many books and tapes. And we have links with Shaykh Rabee’, Shaykh Muqbil and some students of knowledge visit us from Saudi, Kuwait and Jordan, and they give us duroos.”

He said, “When will you make hijrah?”

I said, “As soon as I can, Shaykh.”

He said, “Make hijrah to the land of the Muslims!”

I said, “Yes Shaykh, I intend to go to the Kingdom of Saudi Arabia.”

He said, “May Allaah reward you.”

I replied, “And may He reward you.”

With that, I gave the Shaykh salaam as his medicines were brought, and we left, grateful to Allaah for granting us such a blessing. Three months later the tragic news of the Shaykhs’ death reached us in England.

O Allaah have mercy on him, elevate his name up until the Last Day, give him peace and comfort in his grave, grant us love of him, and give us strength to hate whoever hates him, and make his efforts beneficial for him on that Day:


The Day on which neither wealth nor offspring will be of any benefit, except the one who comes with a sound heart. Ash-Shu’araa: 88,89

And those who came after them say: “Our Lord! Forgive us and our brethren who have preceded us in Faith, and do not put any hatred in our hearts against those who have believed. Our Lord! You are indeed full of kindness, Most Merciful.” al-Hashr: 10

And in this are many lessons:

1) Amongst them the great humility, warmth and kindness of the Shaykh towards us.

2) Also the concern the Shaykh had for Salafee’s around the world and his asking about them.

3) His concern for the Salafee’s to be linked to ulemaa.

4) Amongst them his strong advice to make hijrah to the lands of the Muslims.

5) Also the extent of his mercy and care, whereby he made duaa for us many times.

And all of this despite the severity of his condition at that time. And I am sure there are many more.

And we live in a time where the scholars are few and ignorance is widespread, so it is in our interests to travel to the Imaams of the Sunnah who are still alive today, the likes of Shaykh Rabee, Shaykh Ahmad, Shaykh Zayd, Shaykh Saaleh al-Fawzaan, Shaykh Ubayd and other than them, may Allaah preserve them all.


Contemplate this matter before it’s too late, since travelling to visit the imaams of the Sunnah was the way of our noble Salaf.ÇÈæ ÇáÚÑÈÇÖ
Abid Zargarwww.salafitalk.net

Vilken nobel man, shaykh al-Albaani (ghafarallaahu lahu warfa' darajaatuh)
Till överst på sidan Gå ner
Noor al hoda

Noor al hoda

Antal inlägg : 160
Ort : Skarholmen
Registration date : 08-11-23

Imam al-Albaanee Empty
InläggRubrik: Sv: Imam al-Albaanee   Imam al-Albaanee Emptytis dec 02, 2008 7:22 am

Muslimahtun Skickat: 2008-05-12 23:00
The Wasiyyah (Will) of Imaam Al-Albaanee
Imaam Muhammad Naasirud-Deen Al-Albaanee
Source: Ma'a Shaykhinaa Naasiris-Sunnah wad-Deen (p.27-31)
Translated exclusively for www.bakkah.net

In the Name of Allaah, the All-Merciful, the Most Merciful...

Firstly, I advise my wife, children, friends, and all of my beloved ones, when the news of my death reaches them, to supplicate to Allaah, asking His Forgiveness and Mercy for me. I ask that they do not wail over me nor cry with a raised voice.

Secondly, I ask that they hurry my burial. I ask them also not to inform any of my close relatives or brothers (at the exclusion of others), except that which is necessary to prepare me for burial. Also I ask that they allow my body to be washed by my neighbor and sincere friend, 'Izzat Khidr Aboo 'Abdir-Rahmaan, and whoever he asks to help him with it.

Thirdly, I choose to be buried in the closest place available, so those who carry me will not place me in a car, nor will the followers of the janaazah (funeral) ride in their cars. I also ask that the graveyard be an old one, to ensure that its graves will not be exhumed...

...And for those living in the land that I die in, I ask that you do not make it a priority to inform my children from other lands until after I am buried. This is to prevent the emotions from overwhelming you, and as a result my janaazah becomes delayed.

I ask Al-Mawlaa (Allaah) that I meet him and that he has forgiven my past sins, and those I have yet to commit (at the time of writing this)...

...I bequeath my entire library, every printed book, copy, and manuscript (by my handwriting or someone else's) to the library of the Islaamic University of Al-Madeenah. That is because of my many fond memories of that place, the da'wah to the Book and the Sunnah upon the way of the righteous Salaf that I remember from the years I used to teach there.

I hope that Allaah will cause it to benefit the leaders of the da'wah there, as its owner used to benefit the students there in days gone by. And I ask that Allaah benefits me by them, from their sincerity and their work in the da'wah.

( O my Lord! Make me thankful for Your Favor that You bestowed upon me, and upon both my parents, and make me one that does righteous deeds that you love. And correct my offspring for me. Surely I repent to You, and surely I am from amongst the Muslims. ) [1]


Muhammad Naasirud-Deen Al-Albaanee
The 27th of Jumaadaa Al-'Oolaa, 1410
Comments on the Wasiyyah
by 'Alee Al-Halabee

These are the most important excerpts from his wasiyyah, may Allaah sanctify his soul, from what is beneficial for the masses of the people. Some things specific to his situation, may Allaah have Mercy on him, were excluded.

And we took care of his request as he asked; as his death was before sunset and the prayer on him was performed after 'Eshaa'. And the time between his death and burial was less than three hours.

And in the hour of his burial, those present from his brothers, children, students, loved ones, friends, and relatives gathered, their number being close to 5000, or perhaps more.

And the prayer was performed outdoors in an open area, according to the Sunnah.

He was carried upon the shoulders of the people to the closest graveyard to his house, a privately-owned graveyard not open to the public. Allaah Alone granted us ease in getting him buried there, in a lahd [2], precisely according to the Sunnah once again.

Our teacher, the Shaykh, Muhammad bin Saalih Al-'Uthaymeen, may Allaah preserve him [3], called the family of Shaykh Naasir on the night of his death to console them for their loss, saying, "His entire life was an exemplification of the Sunnah, his living as well as his dying." May Allaah reward him.

I can not find words to close with regarding our Shaykh, the great scholar, except that I say about him what Al-Imaam Al-Haakim said about his shaykh, Al-Haafith Abee 'Alee An-Naysaabooree, may Allaah have Mercy on all of them:

"I do not say this as a dedicated fanatic since he was my teacher, but I simply never saw anything comparable to him." [4]FOOTNOTES

[1] the meaning of Soorah Al-Ahqaaf (46):15

[2] an L-shaped grave

[3] may Allaah have Mercy on him

[4] Siyaru A'laam An-Nubalaa' (16/54)TEST YOUR UNDERSTANDING

Why did Imaam Al-Albaanee not want anyone to spread the news of his death?

To whom did the Shaykh bequeth his entire library? Why?

How much time passed between the time of the Shaykh's death and his burial?

Who said,"His entire life was an exemplification of the Sunnah, his living as well as his dying" ?RELATED ARTICLES

Death - The Destroyer of Desires (EL)ARTICLES BY THE SAME AUTHOR (Al-Albaanee)

www.albani.co.uk (EL)

The Ruling on Splitting Into Groups and Parties

When is the Time of 'Eshaa' Prayer Over?

The Ruling on Splitting and Differing

Giving Salaams to the Jews and Christians

The Origins of Shirk (EL)

www.bakkah.net
Till överst på sidan Gå ner
Noor al hoda

Noor al hoda

Antal inlägg : 160
Ort : Skarholmen
Registration date : 08-11-23

Imam al-Albaanee Empty
InläggRubrik: Sv: Imam al-Albaanee   Imam al-Albaanee Emptytis dec 02, 2008 7:23 am

Umm_Amatillaah Skickat: 2008-08-03 21:30

Så förkortade al-Albânî Sahîh Muslim
Författare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Det hade bestämts att jag skulle hamna i fängelse 1389/1969 tillsammans med ett par lärda bara för att vi kallade till Islâm och undervisade människorna. Jag förflyttades till olika fängelser i Damaskus som al-Qal´ah och andra. Jag släpptes ur ett och hamnade i ett annat. Till sist fängslades jag i sju månader som jag ansåg spenderades för Allâhs skull.

Allâh hade bestämt att jag endast fick med mig min älskade “Sahîh Muslim”, en blyertspenna och ett suddgummi. Därmed inledde jag med att uppfylla min längtan, nämligen att förkorta och filtrera boken. Ungefär tre månader senare var jag klar. Jag arbetade med den dag och natt utan att bli trött eller uttråkad. På så sätt förvandlades hämnden från samfundets fiende till en gåva till oss i vars skugga hela världens muslimska studenter söker skugga.

Källa: Mukhtasar Sahîh al-Bukhârî, sid. D

www.muslimah.se
Till överst på sidan Gå ner
Sponsored content
Imam al-Albaanee Empty
InläggRubrik: Sv: Imam al-Albaanee   Imam al-Albaanee Empty

Till överst på sidan Gå ner
 
Imam al-Albaanee
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: Sîrah-
Hoppa till: