HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

 

 Shaykh Rabî´ bin Hâdî ´Umayr al-Madkhalî

Gå ner 
FörfattareMeddelande
Noor al hoda

Noor al hoda

Antal inlägg : 160
Ort : Skarholmen
Registration date : 08-11-23

Shaykh Rabî´ bin Hâdî ´Umayr al-Madkhalî Empty
InläggRubrik: Shaykh Rabî´ bin Hâdî ´Umayr al-Madkhalî   Shaykh Rabî´ bin Hâdî ´Umayr al-Madkhalî Emptytis dec 02, 2008 6:32 am

Umm_Amatillaah (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2006-11-28 22:21


Shaykh Rabî´ bin Hâdî ´Umayr al-Madkhalî
Han är den ädla Shaykh, Muhaddith Rabî´ bin Hâdî ´Umayr al-Madkhalî. Han kommer från den välkända stammen al-Madâkhalah från Jâzân-provinsen söder om Saudiarabien. Det är en av Banû Shabîl's stammar och Shabîl var son till Yashjub bin Qahtân.

Han föddes i byn al-Jarâdiyah, som är en liten by väster tre kilometer ifrån staden Sâmitah. Han föddes 1352 H/1931 e.Kr. och hans far dog ungefär ett och ett halvt år efter hans födsel. Så hans mor (rahimahâ Allâh) uppfostrade honom. Hon skötte om honom och gav honom den bästa uppfostran och lärde honom beundransvärd sanningsenligt uppförande och tillförlitlighet.

Då han nådde åtta års ålder gick han med i kunskapsstudiecirklarna i hans by och lärde sig läsa och skriva. Bland dem han studerade under var; Shaykh Shaybân al-´Arîshî, al-Qâdhî Muhammad bin Muhammad Jâbir al-Madkhalî och även Muhammad bin Husayn Makkî från staden Sibyâ. Han studerade Qur’ân med Shaykh Muhammad bin Muhammad Jâbir al-Madkhalî, och han studerade även Tawhîd och Tajwîd med honom.

Han studerade sedan i skolan i Sâmitah. Och bland dem han studerade under var; Shaykh Nâsir Khalûfah Tayâsh Mubârakî (rahimahullâh), den högt aktade lärde bland Shaykh al-Qar´âwî's största studenter. Under honom studerade han ”Bulûgh-ul-Marâm wa Nuzhat-un-Nadthar” av al-Hâfidh Ibn Hajar (rahimahullâh). Sedan gick han med i utbildningsinstitutet i Sâmitah och studerade under aktade lärda, den mest aktade av dem var Shaykh Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî. Han studerade också under den nobla Shaykhen och Muhaddith Ahmad bin Yahyâ an-Najmî (hafidhahullâh), och han studerade ´Aqîdah under den nobla Shaykh Dr. Muhammad Amân bin ´Alî al-Jâmî (rahimahullâh). Han studerade Fiqh (Zâd-ul-Mustaqni´) under Shaykh Muhammad Saghî Khamîs och många andra under vilka han studerade arabiska och poesi. 1380 H/1960 e.Kr. examinerade han från utbildnings institutet i Sâmitah och 1381 H/1961 e.Kr. gick han med i Sharî´ah-fakulteten i Riyâdh och fortsatte där i ungefär en till två månader, sedan öppnades Islâmiska Universitetet i Madînah och han flyttade till Madînah och gick med i Sharî´ah-fakulteten och studerade där i ungefär fyra år och tog examen 1384 H/1964 e.Kr. med beröm.

Bland dem som han studerade under medan han var i Madînah's Islâmiska Universitet var;

Shaykh ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (rahimahullâh), under honom studerade han al-´Aqîdat-ut-Tahâwiyyah.

Shaykh Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (rahimahullâh, under honom studerade han hadîth och vetenskapen om berättar kedjor.

Shaykh ´Abdul-Muhsin al-´Abbâd (hafidhahullâh), han studerade fiqh (Bidâyat-ul-Mujtahid) i tre år under honom.

Shaykh Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (rahimahullâh), han studerade tafsîr och Usûl-ul-Fiqh under honom i fyra år.

Shaykh Sâlih al-´Irâqî (rahimahullâh), han studerade ´Aqîdah under honom.

Shaykh ´Abdul-Ghaffâr Hasan al-Hindî (hafidhahullâh), han studerade hadîth-vetenskap under med honom.

Efter att han examinerat, arbetade han som lärare på det Islamiska Universitetet under en period, sedan gick han med i Departementet för Högre Studier vid Umm-ul-Qurâ Universitetet i Makkah där han fortsatte sina studier och erhöll en magisterexamen i hadîth 1397 H/1977 e.Kr. 1400 H/1980 e.Kr erhöll han doktors examen vid Umm-ul-Qurâ Universitetet, även då med beröm.

Han återvände till det Islamiska Universitetet som lärare vid Hadîth-Fakulteten. Han undervisade i alla former av Hadîth och blev huvudman vid Departementet för Sunnah vid Departementet för Högre Studier ett antal gånger med rang som ordförande.

Shaykhen (hafidhahullâh) framstår som mycket ödmjuk med sina brödrar, studenter och besökare. Han är ödmjuk i sitt hushållande, sin beklädnad och transport; han varken strävar efter eller gillar lyx i något av dessa.

Han är också alltid gladlynt och öppen, då uttråkning drabbar aldrig hans sittningar. Hans sittningar är fyllda med läsandet av hadîth och Sunnah och varning mot Ahl-ul-Bid´ah och deras förövare, till en sådan utsträckning att den som inte känner honom tror att inget annat sysselsätter honom än detta. Shaykhen tycker om Tullâb-ul-´Ilm (elever som strävar efter Islâmisk kunskap) och hedrar dem och ger dem välgörenhet och ser till att tillgodose deras behov i den utsträckning han kan, både fysiskt och ekonomiskt.

Hans hus är alltid öppet för Tullâb-ul-´Ilm studenter till en sådan utsträckning att ingen dag går utan att någon gästar hans frukost, lunch eller middag, och att hans studenter frågar efter honom.

Han är den mest entusiastiske av de som kallar till Qur’ânen och Sunnah och Salaf-us-Sâlih's förståelse. Han är full av en känsla av intensitet för Sunnah och Salaf-us-Sâlih's förståelse. Det finns ytterst få som i denna tid är jämförbara med honom i denna fråga, och han är bland vår tids försvarare av de Salaf-us-Sâlih's väg, dag och natt, i sitt inre och yttre.

Shaykhen har skrivit många böcker, och pris och lovord tillkommer Allâh, då han ofta berör många ämnen som behövs uppmärksammas, särskilt de frågor som gäller förkastandet av innovationens och begärets förövare i vår tid. Bland hans många böcker är den med titeln: ”Profeternas tillvägagångssätt i kallet till Allah – det är vishetens och förståndets väg” som är tillgänglig på engelska.

Bland de många lärda som lovordat Shaykhen är:

Shaykh Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (rahimahullâh) som på bandet ”Liqâ' Abîl-Hasan al-Ma´rabî ma´a al-Albânî” sade angående honom och Shaykh Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (rahimahullâh),

”Utan tvivel prisar vi Allah den Allsmäktige som, för denna rena och rättfärdiga Da´wah till Qur’ânen och Sunnah med de Salaf-us-Sâlih's metodik, givit oss flertalet kallare från olika Islamiska länder som upprätthåller den kollektiva förpliktelsen vilket väldigt få gör i den Islamiska Världen idag. Särskilt de två Shaykherna (Rabî´ och Muqbil), som kallar till Qur’ânen och Sunnah och det som Salaf-us-Sâlih var på och uppmanade till krig mot dem som motsätter sig denna korrekta metodik...”

Shaykhen tillägger vidare,

”Så jag ämnar säga att jag har läst Shaykh Dr. Rabî´'s texter, och de är nyttiga och jag kan inte erinra mig om att ha sett något fel eller något utanför den metodik som vi tillsammans med honom förenats med, och han förenats med oss med...”

Han nämner också på bandet ”al-Mawâzanât Bid´at-ul-´Asr”,

”Kort sagt så säger jag att den som bär al-Jarh wat-Ta´dîl's fana i denna tid med sanning är vår broder Dr. Rabî´, och de som förkastar honom gör inte detta med (sund) kunskap - aldrig...”

Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz (rahimahullâh) som på bandet ”Tawdhîh lil-Bayân” nämnde angående honom,

”Så förklaringen som har tagits upp av oss, dess avsikt var allas kallelse, alla kallare och lärda till den konstruktiva kritiken... och avsikten var inte våra brödrar Tullâb-ul-´Ilm i Madînah och lärarna och kallarna, inte heller var avsikten andra än de i Makkah, Riyâdh eller i Juddah. Snarare var vår generella avsikt våra bröder, de välkända Shaykherna i Madînah om vilka där inte finns något tvivel om att de är folket med sund ´Aqîdah bland Ahl-us-Sunnah wal-Jamâ´ah, såsom: Shaykh Muhammad Amân bin ´Alî, Shaykh Rabî´ bin Hâdî, Shaykh Sâlih bin Sa´d as-Suhaymî, Shaykh Fâlih bin Nâfi´, Shaykh Muhammad bin Hâdî - samtliga är för oss kända i rättskaffenhet och kunskap och sund ´Aqîdah...”

Han nämner också på bandet: ”al-As’ilah as-Suwaydiyyah”:

”Sannerligen är Shaykh Rabî´ bland Sunnah's lärda.”

Shaykh Ibn Bâz tillät också Shaykh Rabî´ att undervisa i hans moské (Masjid Ibn Bâz) i Makkah. Hans lektioner fortsätter än idag, och detta är bevis nog på att Shaykhen dog och att han var nöjd med Shaykh Rabî´ och att det som han var på i tro och metodik.

Shaykh Muhammad bin Sâlih al-´Uthaymîn sade på bandet ”al-As’ilah as-Suwaydiyyah”:

”...beträffande Shaykh Rabî´, så vet jag enbart gott, och mannen är en upprätthållare av Sunnah och en upprätthållare av Hadîth.”

Han frågades på bandet ”Kashf-ul-Lathâm ´an Mukhâlif Ahmad Sallâm”,

”Vad är ditt råd för till dem som förbjuder (att lyssna på) band av Shaykh Rabî´ bin Hâdî med påståendet att de orsakar fitnah att det i dem finns prisan till Kungadömet och att hans prisan, dvs. Shaykh Rabî´’s prisan av härskandet är hyckleri?”

Shaykhen svarade,

”Vår åsikt är att detta är inkorrekt och ett stort fel, och Shaykh Rabî´ är bland de av Sunnah's lärda och det goda folket och att hans ´Aqîdah är sund och Manhaj är korrekt...”

Shaykh Dr. Sâlih bin Fawzân bin ´Abdillâh bin Fawzân på bandet ”al-As’ilah as-Suwaydiyyah” efter att ha nämnt Shaykh Rabî´ tillsammans med flertalet andra lärda sade,

”...och de är bland framstående lärda som har mycket erfarenhet i Da´wah och motbevisning mot de som ämnar ta det tillvägagångssätt i Da´wah som ligger utanför dess rätta väg, så det är obligatoriskt att skicka runt deras band för i dem finns stor nytta för Muslimerna.”

Shaykh Muhammad bin Subayyal (Ordförande för Ärenden i al-Masjid al-Harâm (Makkah) och al-Masjid an-Nabawî (Madînah), och Imâmen och Khatîb i al-Masjid al-Harâm) blev tillfrågad om hans åsikt angående den som förbjuder (att lyssna på) de av Ahl-us-Sunnah's välkända lärdas band, däribland band med Shaykh Muhammad Amân al-Jâmî (rahimahullâh) och Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî (hafidhahullâh), och därmed menar på att Shaykhernas band orsakar fitnah. Så Shaykhen svarade,

”Lyssna! Dessa två lärda (deras band) är bland de bästa banden, de kallar till Sunnah och att hålla fast vid Sunnah, så ingen pratar om dem (på detta sätt) förutom en som följer sina begär, och de som talar mest om dem är partiandans folk som associerar sig med grupper från grupperna, det är de som förbjuder dessa saker. Då det gäller dessa två lärda, väl kända för deras fasta vidhållande till Sunnah och deras sunda ´Aqîdah med Salaf-us-Sâlih's tillvägagångssätt, så är de bland de bästa av människorna.”

[ tauhid ] [ aqidah ] [ manhaj ] [ fiqh ] [ sira ] [ systrar ]
w w w . d a r u l h a d i t h . c o m
Till överst på sidan Gå ner
Noor al hoda

Noor al hoda

Antal inlägg : 160
Ort : Skarholmen
Registration date : 08-11-23

Shaykh Rabî´ bin Hâdî ´Umayr al-Madkhalî Empty
InläggRubrik: Sv: Shaykh Rabî´ bin Hâdî ´Umayr al-Madkhalî   Shaykh Rabî´ bin Hâdî ´Umayr al-Madkhalî Emptytis dec 02, 2008 6:33 am

Umm_Amatillaah Skickat: 2006-11-28 22:21
En förträfflig man

Talare: ´Allâmah Muhammad bin ´Abdillâh as-Subayyil

Imâm och predikare i den Heliga moskén i Makkah

Källa: sahab.net

http://sahab.net/forums/showthread.php?t=341281Frågeställaren: as-Salâmu ´alaykum wa Rahmatullâhi wa Barakâtuh

Shaykh as-Subayyil: Wa ´alaykumus-salâm wa Rahmatullâhi wa Barakâtuh

Frågeställaren: Vi har ett par frågor. Skulle ni snabbt kunna svara på dem?

Shaykh as-Subayyil: Jag svär vid Allâh att jag är upptagen för tillfället.

Frågeställaren: Bara en fråga?

Shaykh as-Subayyil: Varsågod.

Frågeställaren: Shaykh, det finns en websida som heter "al-Athari".

Shaykh as-Subayyil: al-Athari?

Frågeställaren: Ja.

Shaykh as-Subayyil: OK.

Frågeställaren: De förtalar ofta Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî.

Shaykh as-Subayyil: Förtalar?

Frågeställaren: Ja.

Shaykh as-Subayyil: OK. OK.

Frågeställaren: De säger att Shaykh Rabî´ förtalar profeterna, motsätter sig Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) och gäckar Qur'ânen.

Shaykh as-Subayyil: Ja.

Frågeställaren: De säger att det beror på att han växte upp bland al-Ikhâw al-Muslimûn och att han inte fick den korrekta trosläran. Hur svarar ni på detta?

Shaykh as-Subayyil: Nej, det där stämmer inte. Rabî´ al-Madkhalî är en förträfflig man. Han följer Sunnah. Han förkastas av dem som hatar Sunnah. Han följer Sunnah och alla hans böcker hör till den korrekta trosläran. Men han är djärv och bryr sig inte om andra. Många från Ahl-ul-Bid´a hatar honom. Men han följer ingenting annat än Sunnah. Bry er aldrig om dessa uttalanden. Han är en förträfflig man. Alla hans böcker är bra. Han har - må Allâh belöna honom med gott - vaksamhet för Sunnah.

Frågeställaren: Må Allâh belöna er.

Shaykh as-Subayyil: En förträfflig man.

Frågeställaren: Shaykh, de anklagar honom för Irdjâ' och säger att han och al-Albânî är Murdj´'ah.

Shaykh as-Subayyil: Nej, nej. Han är modig och avvisar människor utan att bry sig. Han talar sanning och är klar och tydlig. Han är inte som andra människor som tiger.

Frågeställaren: Må Allâh belöna er med gott.

Shaykh as-Subayyil: Många ungdomar förtalar honom för att de har dåliga ideologier. De hyser agg mot honom för att han avvisar dem och talar illa om dem.
Till överst på sidan Gå ner
 
Shaykh Rabî´ bin Hâdî ´Umayr al-Madkhalî
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: Sîrah-
Hoppa till: