HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

Dela
 

 Badī ud-Dīn Shah as-Sindhī

Gå ner 
FörfattareMeddelande
Noor al hoda

Noor al hoda

Antal inlägg : 160
Ort : Skarholmen
Registration date : 08-11-23

Badī ud-Dīn Shah as-Sindhī Empty
InläggRubrik: Badī ud-Dīn Shah as-Sindhī   Badī ud-Dīn Shah as-Sindhī Emptytis dec 02, 2008 6:12 am

Umm_Amatillaah (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2005-09-29 13:24
Från: <NOBR>K_Nadia</NOBR> (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2005-09-22 15:43
Asalaamo alaikum wa Rahmatullaahi wa Barakaatoh

Badī ud-Dīn Shah as-Sindhī

--------------------------------------------------------------------------------Hans födsel och anor:

Han var Sayyid Badī ud-Dīn Shah ibn Ihsānullāh ibn Rashidullah ibn Rashīd ud-Dīn Shah ibn Muhammad ibn Yasīn Shah ibn Muhammad Rāshid Shah ar-Rāshidī al-Hussaynī. Han föddes den 10 juli 1925 vilket motsvarar 1342 H i Gowt Fadlullāh Shah (Dagen Gowt Old Pīr Jhandah) provinsen Hālā, distriktet Hydrabād, Pakistan.


Hans utbildning:

Han memorerade Qur’ānen på tre månader och han memorerade hela Sūrah an-Nūr på en kamelfärd.


Han studerade:

· 'Arba'īn an-Nawawī',
· 'Bulugh al-Marām',
· 'Mishkāt',
· Kutub as-Sittah,
· 'Muwatta Imām Mālik',
· 'Muwatta Imām Muhammad' och,
· Delar av 'Sharh Ma'anī al-Āthār' of at-Tahāwī
I fiqh studerade han upp till ‘Hidāyah’ och i Usūl ul-Fiqh upp till ’Talwīh’, upp till ’Sharh Jāmi’ Nahw och en liten del av ’Abd ul-Ghafūr’. I Sarf studerade han alla böckerna.


Hans lärare:

Några av hans lärare var:
· Shaykh Muhammad Ismā'īl Ibn Abdul Khāliq al-Afghānī Sindhī,
· Shaykh Muhammad Madanī,
· Shaykh Muhibullāh Shah Rāshidī (Äldre broder)
· Abu Muhammad Abdul Haqq Bhawalpūrī al-Muhājar Makkī,
· Abul Wafā Thanāullāh Amritsari,
· Muhaddith Abdullāh Raupūrī,
· 'Allāmah Abul Ishāq Naik Muhammad,
· al-Muhaddith av hans tid, al-Allāmah Abu Sa'īd Sharf ud-Dīn Dehlwī


Hans ansträngningar inom da’wah och hans prövningar:

På grund av förtrycket från hans folk var han tvungen att flytta till en by som kallades Nya Sa’īdabād. Här etablerade shaykhen Madrasah al-Muhammadiyyah, och började lära ut Sahīh al-Bukhārī och Tafsīr ibn Kathīr. Under hans liv förstörde han ett antal gravar och han hade flera diskussioner med folket av innovation.

En gång bjöds shaykhen till en by för att ge några lektioner. Shaykhen gjorde som vanligt och lektionen handlade om tauhīd och fasthållandet vid sunnahn och tillbakavisande av de bevis folk som håller på med shirk försöker komma med. Shaykhen lyckades med hjälp av hans talförmåga som Allāh givit honom, att övertyga och influera många människor, några av dem som var i runtliggande byar.

En närliggande by hade en grav där folk, i synnerhet kvinnor, brukade gå för att dyrka och andra sorters shirk handlingar. Några personer i den här byn som influerats av shaykhen, bjöd in honom till deras by för att ge några lektioner. Några av dem som tog hand om graven och bybor, som var gravdyrkare, hotade shaykhen till döds och de försökte skada honom. Shaykhen fortsatte dock. När folket förstod att han inte tänkte ge sig av, satte de sig alla ned bakom en vägg och lyssnade uppmärksamt på varje ord shaykhen sade, och shaykhen upplyste folket om shirks realitet och dess konsekvenser och fördelarna och vikten av Tauhīd. Efter att shaykhen gav sig av, sade alla bybor att allting Badī ud-Dīn sade var korrekt.

Det var en annan by där en man påstod sig ha fått en vision av ett känt helgon, vilket ledde honom till att göra en falsk grav och börja dyrka den. Slutligen etablerades en vecklig sammankomst. När nyheterna om graven spred sig kom folk från många olika platser för att dyrka den och offra till den. När shaykhen kom för att råda folket så lyssnade dem inte, shaykhen reciterade då versen,


”Se nu på din gud, som du inte vill upphöra att dyrka – jag svär att bilden skall smältas ned i eld och [att det som återstår] skall kastas i havet. Er Gud är endast Allāh, ingen har rätt att dyrkas förutom Honom och Han omfattar allt med Sin kunskap!”
[Sūrah Tā Hā 20:97:98]

Shaykhen själv och hans anhängare förstörde graven totalt. Folket av innovation lämnade då in ett klagomål till regeringen, men deras mål kunde inte vinnas eftersom det inte gick att bevisa existensen av en riktig grav där. Och många liknande incidenter tog plats med shaykhen under hans liv.

Därefter, på begäran av Dār al-Hadīth Makkah så undervisade han där i ett år. Därefter på begäran av Shaykh ’Abdullāh ibn Humayd Rāes Majlis al-Qadhā al-A’la lärde han ut i Haram i ett antal år.

Under hans tid där frågades han ett flertal gånger att ge lektioner och predikningar mot folket av innovation, som spred deras innovationer i Makkah. Under ett sådant tillfälle i dagarna av Muharram, satte shī’iterna från Iran, Pakistan och Indien upp olika stånd i deras imāmers namn. Shaykhen gav omfattande lektioner i två hela dagar som en tillbakavisning mot dem, och efter det så sattes inte ett endaste stånd upp.

Shaykhen gav även lektioner i profetens moské som var fulla av lysande ljus från Qur’ānen och Sunnahn om tauhīd, sunnah, shirk, innovationer, traditioner. Emellertid orsakade det här skada på folket av lustar och begär så dem klagade till regeringen att han (Badī ud-Dīn) vilseledde folket och av den anledningen förbjöds han att ge lektioner. Regeringen skickade några representanter för att lyssna på Shaykh Badī ud-Dīns lektioner. När de återvände sade dem till folket av lustar och begär,

”Vad än han säger är baserat på bevis från Boken och Sunnahn, så vi kan inte hindra honom.”

Samma år kunde shaykhen ge lektioner efter Asr bönen genom högtalaren i profetens moské.

Därefter flyttade han till Makkah och bosatte sig där. Som vanligt gav han lektioner om Sunan Abū Dāwūd, Usūl ul-Hadīth och Asmā ur-Rijāl efter Fajr varje dag i Masjid ul-Haram. Och efter Maghrib undervisade han Sahīh al-Bukhārī och Tafsīr ibn Kathīr.

Under shaykhens liv bjöds han in till flera länder för att kalla till religionen Islām. Han reste till Ā’mān staten, U.A.E, Kuwait, England, USA och andra länder.


Hans studenter:

Han hade många studenter, särskilt i Pakistan, några av dem mer kända är:

· Shaykh Muqbil Ibn Hādī al-Wādi'ī al-Yamanī,
· Shaykh Rabī Ibn Hādī al-Madhkālī,
· Shaykh Abu Usāmah Salīm Ibn Eid al-Hilālī
· Shaykh Alī Hasan al-Halabī
· Shaykh Alī Ā'mir Yamanī,
· Shaykh Umar Ibn Muhammad Ibn Abdullāh Ibn Subayal,
· Shaykh Abdul Qādir Ibn Habībullāh as-Sindhī,
· Shaykh Abdur Rabb Ibn Faidhullāh al-Pakistanī
· Shaykh Abdullāh Nāsir Rehmānī,
· Shaykh Shams-ud-Dīn Afghānī,
· Shaykh Hamdī Abdul Majīd as-Salafī Arāqī,
· Shaykh Āsim Abdullah al-Qaryūtī al-Urdanī,
· Shaykh Wasī’ullāh Abbāsī,
· Shaykh Zubayr Alī az-Zā'ī,
· Shaykh Muhammad Mūssa i Afrika


Och även hans tre söner:

· Shaykh Sayyid Muhammad Shah Rāshidī,
· Shaykh Sayyid Nūrullāh Shah Rāshidī,
· Shaykh Sayyid Rāshdullāh Shah Rāshidī, och många fler.


Hans verk:

Han har skrivit mer än 250 verk på arabiska, urdu och sindhi. Några av dem är:
På arabiska:
· Sharh Kitāb at-Tauhīd (Sagīr) av Ibn Khuzaymah
· Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm al-Musmā Bil Intinbāt al-A'jīb Fī Ithbāt at-Tauhīd Min Jām'e Ayāt al-Kitāb an-Najīb
· Tahdhīb al-Aqwāl Fīman Lahu Tarjamah Fī Adhār al-Bara Minar Rijāl.
· Al-A'ajūzal Hidāyah al-A'ajūz.
· Wasūl al-Alhām Lasūl al-Islām.
· Munjid al-Mustajīz Lirawāyah as-Sunnah Wal-Kitāb al-Azīz.
· Juz Manzūm Fī Asmā al-Mudallisīn.
· Jalā al-Ainain Bitahqīq Rawayātal-Bukhāri Fī Juz Raf al-Yadain.
· Al-Qaul al-Latīf Fil Ahtajāj Bil Hadīth ad-Da’īf.
· Sarīh al-Muhmad Fī Wasl Ta'līqāt Muwatta Imām Muhammad.
· al-Ajābah Ma'a al-Asabah Fī Tartīb Ahadīth al-Bayhāqī A'la Masanīd as-Sahabah.
· At-Tawīb al-Hadīth Tarīkh al-Khatīb.
· Shuyūkh al-Imām al-Bayhāqī.
· al-Jawāb ad-Dalāt An Masalah ath-Thalāth.
· al-Atwām al-Mar'ashah Fī Bayān Tahrīfāt Ahlur Raī al-Mudhishah.
Och många fler
På urdu:
· Tauhīd al-Khālis.
· Ittibā as-Sunnah.
· Tanqīd as-Sadīd Bir Rasalah Ijtihād Wat Taqlīd.
· Nishāt Al-Abd Bijahr Rabana Walakal Hamd.
· Tarīkh Ahlul Hadīth.
· Imāmens ‘aqīdah måste vara korrekt.
· Ahl ul-Hadīths metadologi och taqlīd.
Och många fler.
På Sindhī:
· Profetens (sallAllāhu aleyhi wa sallam) bön.
· al-Wasīq Fī Jawāb al-Wathīq.
· at-Tanqīd al-Madhbūt Fī Taswīd Tahrīr al-Mabūt.
· Tauhīd ar-Rabbānī Ya'nī Sachī Musalamānī. Del ett och två.
· At-Tafsīl al-Jalīl Fī Abtāl at-Ta'wīl al-A'līl.
· Tamīz at-Tayyib Minal Khabīth Bajawāb Tuhfātal Hadīth
Han var en mästare i språk och en klok skribent. Han skrev en bok, på arabiska, som heter Wasūl al-Alhām Lasūl al-Islām utan att stanna en enda gång.


Hans död:

Den stora Imāmen gick bort från oss i januari 1996 (1416 H) Må Allāhs barmhärtighet vara över honom, amīn.

Från www.salafi.se
Till överst på sidan Gå ner
Noor al hoda

Noor al hoda

Antal inlägg : 160
Ort : Skarholmen
Registration date : 08-11-23

Badī ud-Dīn Shah as-Sindhī Empty
InläggRubrik: Sv: Badī ud-Dīn Shah as-Sindhī   Badī ud-Dīn Shah as-Sindhī Emptytis dec 02, 2008 6:12 am

Umm_Amatillaah Skickat: 2006-07-29 10:05
al-'Allaamah Badee'ud-Deen Shaah as-Sindee
[d. 1417] (rahimahullaah)

--------------------------------------------------------------------------------
A notable muhaddith from Pakistan. The Noble Scholar was known for his staunch position against the grave worshippers in Pakistan, as well as the callers to blind following of madhaahib and the various other evil practices that filled that country. As is the case with most Scholars from Pakistan, the Shaykh sought refuge in the Salafee Kingdom of Saudi Arabia. Here, he taught at Daarul-Hadeeth al-Khayriyyah, he taught classes in the Haram, and he taught classes in Masjidun-Nabawee and lived in al-Madeenah for a few years. His students include, Shaykh Rabee' Ibn Haadee al-Madkhalee and Shaykh Muqbil Ibn Haadee al-Waadi'ee.www.troid.org
Till överst på sidan Gå ner
 
Badī ud-Dīn Shah as-Sindhī
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: Sîrah-
Hoppa till: