HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

 

 Allah will give shade......

Gå ner 
FörfattareMeddelande
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

Allah will give shade...... Empty
InläggRubrik: Allah will give shade......   Allah will give shade...... Emptylör nov 29, 2008 3:04 pm

Från: Muslimahtun (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2006-05-07 12:18
Asalaamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh

Such a beuatiful hadeeth, surely someone has posted it before me but it deserves to be posted once again.(forwarded from another site)

Allah will give shade, to seven, on the Day when there will be no shade but His

كتاب الأذان (The Book of the Call to Prayer)
--------------------------------------------------------------------------------

No. 630 - Narrated Abu Huraira:The Prophet said, "Allah will give shade, to seven, on the Day when there will be no shade but His. (These seven persons are) a just ruler, a youth who has been brought up in the worship of Allah (i.e. worships Allah sincerely from childhood), a man whose heart is attached to the mosques (i.e. to pray the compulsory prayers in the mosque in congregation), two persons who love each other only for Allah's sake and they meet and part in Allah's cause only, a man who refuses the call of a charming woman of noble birth for illicit intercourse with her and says: I am afraid of Allah, a man who gives charitable gifts so secretly that his left hand does not know what his right hand has given (i.e. nobody knows how much he has given in charity), and a person who remembers Allah in seclusion and his eyes are then flooded with tears."


Sahih Al-Bukhari
__________________
wa'aslam
Till överst på sidan Gå ner
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

Allah will give shade...... Empty
InläggRubrik: Allah will give shade......   Allah will give shade...... Emptylör nov 29, 2008 3:06 pm

DE SJU UNDER ALLAHS SKUGGAKälla: Tidningen ad-Da’wah Ilallaah Vol. 1/nr 6 Maj/Juni 1996

Översatt av: Islam.nu


Profeten (sallallahu aleihi wa sallam) sade:

”Det är sju personer som kommer att vara under Allahs skugga på den dag då det inte finns någon skugga utom den ifrån Honom:

- en rättvis ledare;

- en ungdom som växte upp i dyrkan av Allah Den Högste och Majestätiske;

- en man vars hjärta är förknippat med Moskéerna;

- två personer som älskar varandra för Allahs skull och de möts kring detta och skiljs sedan kring detta;

- en man som inbjuds till umgänge med en vacker och mäktig kvinna men säger: ’jag fruktar Allah’;

- en man som ger i välgörenhet på ett sådant sätt att hans vänster hand inte vet vad hans höger hand ger i välgörenhet;

- och en man som minns Allah i sin ensamhet, till en sådan grad att hans ögon fylls med tårar.” [1]I denna vackra hadith, talade Profeten (sallallahu aleihi wa sallam) om små gärningar av dyrkan som resulterar i denna stora belöning: skugga på den dagen då det inte kommer att finnas någon skugga att finna utom den från Allah. [2]Detta kan till en början ses som något av litet värde, men reflektera då över följande hadith: ”På Domedagen kommer solen komma så nära att det enbart återstrå ett avstånd på en mil mellan den och folket. Folk kommer att omsvepas av svett i enlighet med sina gärningar, somliga upp till sina anklar, andra upp till sina knän, och en del upp till midjan och andra kommer omslutas av sådana mängder av svett att det kommer att omsvepa dem totalt, och då profeten sade detta höll han för sin mun.” [3]Och i en annan hadith, nämns att en del kommer att omsvepas av svett ”till ett mått av 70 armslängder” [4]Så vem skulle denna dag vilja något hellre än att befinna sig under skuggan och skyddet av Allah Azza wa Jall?Låt oss nu undersöka några av karaktärsdragen och de goda egenskaperna hos dessa sju kategorier av människor som kommer att ha gjort sig förtjänta av en sådan upphöjd position på denna samlingens dag.En rättvis ledare…

Begreppet rättvisa i Islam är väldigt viktigt och det är något som Muslimen – Ledaren, och den ledde – måste tillämpa i alla sina affärer utan några undantag.Rättvisa betyder att ge alla människor de rättigheter de förtjänar: Muslim eller icke-muslim, släkting eller främling, vän eller fiende.Allah säger:”...Och låt inte hat mot människor förmå er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast.”

[al-Ma´idah 5:8]Tyvärr glömmer vi fort detta i praktiken trots att vi gärna erkänner det i teorin.T.ex. finner vi att då vi talar om våra vänner och älskade så prisar vi dem ibland nästan oförtjänt medan då vi talar om dem vi har menings- skiljaktigheter med, så letar vi inte efter något gott i dem, utan vi ser bara till deras dåliga egenskaper.Detta är långt ifrån den rättvisa som Allah älskar och ger stor belöning för, vilket belyses i följande hadith:

”Rättvisans folk som alltid var rättvisa kommer att vara på tronar av ljus vid Allahs Högra Hand – och båda Allahs händer är Höger Händer - de som var rättvisa sitt bestämmande och med sina familjer och i allt det som de givits förtroende för.”[5].Rättvisekonceptet är allra viktigast för ledaren, eftersom han har ansvar för sitt folk och då han är det primära rättsväsendet för landet. Av denna anledning har ledaren givits ett speciellt omnämnande som en av de sju som kommer att hedras med Allahs skugga på Domedagen.En ungdom som växer upp i dyrkan av Allah…

Den store lärde, Ayyoob as-Sakhtiyaanee (d.131H) sade:

”Bland det som ger en ungdom eller en ickearab framgång är att Allah vägleder honom till en av sunnans ûlama (lärda).”[6].Säkerligen är det en stor välsignelse från Allah att som ung bli vägledd till dyrkan av och till bekantskapen med de rättfärdiga, eftersom det är i ungdomen som en person är som mest sårbar för livets frestelser och eftersom då de i denna tid ligger i farozonen och lättare kan glida iväg från Islams väg.Detta blir uppenbart för oss då vi ser på samhällen omkring oss, då vi ser att de flesta världsliga störande momenten såsom musik, spel, diskon, mode etc. speciellt riktas till ungdomar.”Du är bara ung en gång!” sägs det till ungdomarna, vilket är anledningen till att många muslimska ungdomar idag slösar bort sin ungdom och tror att de kommer att be, bära hijaab göra Hajj etc. när de blir gamla, precis som om de hade en garanti och överenskommelse med Allah!Bör vi inte bli ännu mer aktsamma då vi läser Profetens (sallallahu aleihi wa sallam) råd då han sade: ”Tag vara på fem saker före fem saker: din ungdom före din ålderdom, din hälsa före din sjukdom, din rikedom före din fattigdom, din fritid före din tidsbrist och ditt liv före din död.”[7].En man vars hjärta är förknippat till moskéerna…

Det finns en stor uppmuntran inom sunnan för män att be i moskéerna och belöningarna som är förknippade med denna handling är enorma.[8] Inte bara skaffar man sig förtjänsten av Allahs skugga på domedagen, utan utöver detta så ”tar han inte ett fotsteg i moskéns riktning utan att han med detta fotsteg höjs en grad i goda gärningar samt att en synd försvinner från honom. När han sedan ber upphör inte änglarna att göra åkallan för honom så länge han stannar på sin plats för bön [sägandes]: Åh Allah sänd nåd över honom, Åh Allah ha barmhärtighet med honom…” [9]Det måste poängteras här att trots denna och alla de andra haditherna där förtjänsterna med att hålla sig till moskén omnämns, skall vi inte dra slutsatsen att Islam är en religion som begränsas till moskéerna, som många människor verkar tro (och som även många regeringar verkar vilja ha det i sina egna länder!).Tvärtom skall moskéerna vara de Muslimska samhällenas hjärta, och därmed är personernas roll bland de som ansvarar för moskéerna avgörande.Det är de som har ansvaret att göra moskéerna till välkomnande tillflyktsorter för Muslimerna, istället för en slags politik- och maktkampsarena som vi så ofta ser i dessa dagar. Vi söker Allahs skydd ifrån detta!
Till överst på sidan Gå ner
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

Allah will give shade...... Empty
InläggRubrik: Allah will give shade......   Allah will give shade...... Emptylör nov 29, 2008 3:07 pm

Från: Umm-Hafsah Skickat: 2006-05-07 19:25
Forts.

Två personer som älskar varandra för Allahs skull och de möts kring detta och skiljs sedan kring detta…

Att ha ömsesidig kärlek för Allahs skull är en av de stora dörrarna som leder till det goda i nästa liv och som leder till att känna smaken av imans(trons)sötma i detta liv.Att älska varandra för Allahs skull betyder att Muslimerna älskar varandra baserat på deras korrekta åtföljande av denna religion.Muslimen älskar följdaktigen sin broder baserat på broderns kärlek till Allah, Hans Profet(sallallahu aleihi wa sallam)och Islam.Det spelar ingen roll hur en person ser ut, hur rik han är eller hur fattig han är, var han kommer ifrån, eller vilken hudfärg han har – kanske ogillar du allt med honom, men du älskar honom för hans iman: detta är att älska för Allahs skull.Allah Den Högste och mest Glorifierade säger:

”De som har ömsesidig kärlek för Min Ära kommer att ha pelare av ljus och kommer att avundas av Profeterna och martyrerna”. [10].Subhana´Allah! Föreställ er att bli avundad av Allahs utvalda budbärare och martyrerna som har mist livet i Hans väg! Sådan är belöningen för de som älskar varandra för Allahs skull.En man som inbjuds till umgänge av en vacker och mäktig kvinna men säger: - Jag fruktar Allah…Denna värld är full av frestelser som leder till helveteselden, och från dessa kommer en del ifrån kvinnan. Många män har drivit sitt liv till fördärv efter att ha frestats av en kvinna, vilket är anledningen till att Profeten (sallallahu aleihi wa sallam) varnade sin ummah speciellt för detta då han sade, ”Denna värld är söt och grönskande och säkerligen kommer Allah att låta er vara ställföreträdare i den för att se hur ni skall bete er. Så var aktsamma för kvinnans frestelser: säkerligen var den första prövningen som sattes på Israels folk orsakad kvinnor.”[11].Det viktigaste vi behöver för att skydda oss från detta och alla andra frestelser i detta liv är fruktan (khawf) för Allah.

Detta bekräftas i Qura´nen:

”Men den som bävade vid tanken att en Dag stå [till svars] inför sin Herre och som kunde lägga band på sina begär. Skall [få se att] paradiset är [hans] slutliga bestämmelse.”

[an-Naazi´at 79:40-41]En man som ger i välgörenhet och döljer det så att hans vänsterhand inte vet vad hans högra hand ger i välgörenhet…

Detta beskriver personen som alltid anstränger sig och strävar efter att skydda sig mot ar-Riyaa. Ar-Riyaa betyder att göra handlingar för att erhålla människors beröm och uppmärksamhet.Detta förstör alla goda gärningar som ligger i rättfärdiga handlingar och leder till ett hårt straff mot den som gör detta.Det är extra allvarligt eftersom det ligger i människans natur att tycka om och vilja ha beröm av andra.Följdaktigen måste man vara på sin vakt göra sitt yttersta för att försäkra sig om att ens avsikt hålls ren och uppriktig när vi utför goda handlingar (t.ex. välgörenhet). Inte som det vi ser idag då vi har moskéer med anslagstavlor där det öppet och offentligt står vem som skänkt något och vad, och hur mycket som skänkts i välgörenhet till moskén! Allah varnar oss:”Troende! Beröva inte era gåvor deras värde genom [tal om] frikostighet eller genom [ord] som sårar, som den som ger av vad han äger för att ses [och berömmas] av människor och som inte tror på Gud och den Yttersta dagen.”

[al-Baqarah 2:264]Må Allah bevara oss från detta.En man som minns Allah i sin ensamhet, så att hans ögon fylls med tårar…

Vår ärade Profet (sallallahu aleihi wa sallam) informerade oss då han sade: ”Om ni visste vad jag visste skulle ni sällan skratta och gråta ofta.”[12].Att gråta är inte något ’mesigt’. Profeten, som var den bästa av all skapelse, brukade gråta och så gjorde även hans följeslagare. Tårar är gediget uttryck för fruktan för Allahs straff och för vår uppriktiga kärlek till Honom.Men hur ofta minns vi Allah i vår ensamhet till en sådan grad att vi faller i gråt? Hur ofta skrattar vi inte och hur sällan gråter vi inte?Profeten (sallallahu aleihi wa sallam)sade: ”Det finns ingenting mer älskat av Allah än två droppar och två märken: En tår droppe från fruktan av Allah, och en droppe blod som spillts i Allahs väg [jihad]. Beträffande de två märkena så är det ett märke som erhållits genom strid i Allahs väg, och det märke som man fått då man utfört det som gjort obligatoriskt av Allah.”[13].Alhamdulillaah (all pris hör till Allah), genom dessa sju typer av människor som nämnts i hadithen, har vi givits klara vägmärken och tecken till den väg som leder till Allahs välbehag och belåtenhet. Så kära bröder och systrar i imaan, sträva efter att vara bland dessa sju, för säkerligen ligger benådandet bland de som erhåller Allahs skugga på dagen då ingen skugga kommer finnas utom den som erhålls från Honom.

________________________________

[1] Rapporterad av Aboo Hurairah i Sahih al-Bukhaari (Eng.övers. vol.1 sid356 nr.629 & Sahih Muslim (Eng.övers. vol.2 sid.493 nr.2248)

[2] Denna skugga hänvisar till skuggan av Allahs ’Arsh (tron) som omnäms i en annan autentisk hadith. (Se Sahihut-Targhib, nr.129).

[3] Rapporterad av al Miqdaad ibn Aswad i Sahih Muslim (Eng.övers. vol.4 sid.1487-8 nr.6852).

[4] Rapporterad av Aboo Hurairah i Sahih al-Bukhaari (eng.övers.vol.8,sid.353, no.539) och Muslim (eng.övers. vol.4,sid.1487, nr.6851).

[5] Rapporterad av ’Abdullaah ibn ’Umar i Saheeh Muslim (eng.övers. vol.3 sid.1016 nr.4493). Denna hadith är en bland många hadither som tillskriver Allah -upphöjd vare Han- attributet händer.

Ahlus-Sunnah tillskriver och erkänner därför tron om att Allah har händer.

De fördjupar sig inte i funderingar kring hur Hans händer är och ser ut, de gör heller inte liknelser av Hans händer med skapelsens händer, de säger heller inte att Hans symboliserar en kraft eller något annat, eftersom dessa yttranden inte har någon grund förutom i gissningar och åsikter och det är inte tillåtet att säga något om Allah, utom det som Han tillskriver eller förnekar om Sig Själv, utan att gå längre än så.

[6] Hassan – Insamlad i Sharh Usoolis-Sunnah av al-Laalikaa´ee (nr.30)

[7] Sahih – Rapporterad av Ibn Abbaas i al-haakim och andra. Autentisk enligt Shaykh ’Alee ibn ’Alee ibn ’Abdul Hamid i ”Forty Hadeeth of the Call and the Caller.”

[8] Detta gäller enbart män, eftersom det är mer meriterande för kvinnorna att be i sina hem. Detta är baserat på den autentiska hadithen som finns i Sunnan Aboo Daawood där det rapporterats att Profeten(saw)sade, ”Förbjud inte era kvinnor från att gå till Moskérna, men deras hem är bättre för dem.”

[9] Rapporterad av Aboo Hurairah i Sahih al-Bukhaari (eng.övers. vol.1 sid.352 nr.620).

[10] Sahih – Insamalid i Sunnan at-Tirmidhee & Musnad Ahmad (5/336-7). Förklarad autentisk av Shaykh Saleem al-Hilaali i ”Loving and Hating for the Sake of Allah”.

[11] Rapporterad av Aboo Sa´eed al-Khudree i Sahih Muslim (Eng.övers.vol.4 sid.1432 nr.6606).

[12] Rapporterad av Aboo Hurairah och Anas i Sahih al-Bukhaari (Eng. övers. vol.8, sid.326-327, nr.492 och 493)

[13] Hasan – insamlad i at-Tirmidhee och al-Mishkaat (3837)
Till överst på sidan Gå ner
Sponsored content
Allah will give shade...... Empty
InläggRubrik: Sv: Allah will give shade......   Allah will give shade...... Empty

Till överst på sidan Gå ner
 
Allah will give shade......
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: Tazkiyah-
Hoppa till: